Onderwijs

Inspectie wil beter zicht op onderwijskwaliteit

Waarom komen sommige opleidingen niet in één keer door de keuring van accreditatieorganisatie NVAO? En welke verbeteringen helpen vervolgens het best? Dat soort vragen kan niemand nu beantwoorden, stelt de onderwijsinspectie in de nieuwe Staat van het Onderwijs. Wat individuele opleidingen het doen kan iedereen nalezen in de visitatie- en accreditatierapporten van de NVAO, maar wat ontbreekt is een landelijk beeld van de uitdagingen waar opleidingen voor staan en ontwikkelingen die ze doormaken.

Niemand kan dat nu geven volgens de inspectie, zelfs de NVAO niet. De data uit het accreditatiestelsel zijn daarvoor vaak niet geschikt. Bovendien zijn ze onvoldoende toegankelijk. Daar moet meer aandacht voor komen, vindt de inspectie, en al helemaal nu er gediscussieerd wordt over de invoering van instellingsaccreditatie. Daarbij mogen universiteiten en hogescholen die aan de eisen voldoen hun opleidingen laten keuren door deskundigen die ze zelf benoemen. Critici vrezen onder meer dat het stelsel dan nog minder transparant wordt. (HOP, HC)

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.