Onderwijs

‘Ik kom graag terug’

De nieuwe staatssecretaris Bruno Bruins van hoger onderwijs is vastbesloten: het leerrechtenstelsel van voorganger Rutte kan volgend studiejaar worden ingevoerd.

Vorige week drong de PvdA aan op uitstel van het leerrechtenstelsel. Studielink, het gemeenschappelijke registratieprogramma van de instellingen, is niet af en de VSNU en de HBO-raad willen niet meewerken aan het vooraf toetsen van het leerrechtenstelsel. Bent u niet te optimistisch?

“Ik heb de IB-Groep gevraagd of de registratie van leerrechten problematisch wordt zonder Studielink en het antwoord was ‘nee’. Dus als de politiek het wil, is het nieuwe stelsel volgend studiejaar een feit. Ik begrijp niet dat de koepels een eventueel uitstel toejuichen. Ook een volgend kabinet zal het nieuwe bekostigingsstelsel invoeren, want het wordt politiek breed gedragen. Ik heb de koepels uitgenodigd zitting te nemen in een stuurgroep die de uitvoerbaarheid van de leerrechten toetst. Ze staan niet te springen. Ik kan me daar iets bij voorstellen, want ik weet hoe kritisch ze zijn. Maar waar het mij vooral om gaat is dat ze hun technische medewerking geven. Ik heb de hoop zeker niet opgegeven.”

Er wordt instellingen meer ruimte geboden voor topopleidingen die een hoger collegegeld vragen. Hoe moet je dat uitleggen aan studenten?

“De komende maanden bekijken we hoe we excellentie het best kunnen meten. Waaraan moet een topinstelling of -opleiding voldoen? Wanneer is een student geschikt voor toponderwijs? Welke hoogleraren zijn nodig? Als je die vragen kunt beantwoorden, kan de vervolgvraag ‘mag dat meer geld kosten?’ sneller met ‘ja’ worden beantwoord, ook door studenten. Zolang de toegankelijkheid maar blijft staan als een huis.”

In de nieuwe conceptwet op het hoger onderwijs krijgen instellingen meer autonomie op voorwaarde dat ze intensief overleg voeren met studenten, personeel en werkgevers. De instellingen zijn bang voor veel bureaucratie. Daar wilt u toch ook vanaf?

“We geven instellingen de ruimte om medezeggenschap en inspraak zelf te organiseren. Dat kan allemaal heel eenvoudig. En komen ze er samen niet uit, dan zijn wij er altijd nog. Niet om extra regeltjes op ze af te schieten, maar om problemen op te lossen.”

Hoe lang gaat u dat doen? U bent maar voor drie maanden benoemd.

“Ik reken zelf op acht maanden. Weliswaar ben ik vanaf 22 november demissionair, maar ik ga er niet vanuit dat er meteen na de verkiezingen een nieuw kabinet wordt gevormd. En ik kom graag terug.”

Uw kansen leken onlangs geslonken. In de OCW-Courant die bij de begroting werd gepubliceerd, zei minister Van der Hoeven dat ze verder wil met maar één staatssecretaris. Is de cultuurportefeuille iets voor u?

Lacht: “Ik ben nu toch ook de enige staatssecretaris? Het komt dus juist mooi uit.”

Bruno Bruins. (Foto: Hans Stakelbeek/FMAX)

Vorige week drong de PvdA aan op uitstel van het leerrechtenstelsel. Studielink, het gemeenschappelijke registratieprogramma van de instellingen, is niet af en de VSNU en de HBO-raad willen niet meewerken aan het vooraf toetsen van het leerrechtenstelsel. Bent u niet te optimistisch?

“Ik heb de IB-Groep gevraagd of de registratie van leerrechten problematisch wordt zonder Studielink en het antwoord was ‘nee’. Dus als de politiek het wil, is het nieuwe stelsel volgend studiejaar een feit. Ik begrijp niet dat de koepels een eventueel uitstel toejuichen. Ook een volgend kabinet zal het nieuwe bekostigingsstelsel invoeren, want het wordt politiek breed gedragen. Ik heb de koepels uitgenodigd zitting te nemen in een stuurgroep die de uitvoerbaarheid van de leerrechten toetst. Ze staan niet te springen. Ik kan me daar iets bij voorstellen, want ik weet hoe kritisch ze zijn. Maar waar het mij vooral om gaat is dat ze hun technische medewerking geven. Ik heb de hoop zeker niet opgegeven.”

Er wordt instellingen meer ruimte geboden voor topopleidingen die een hoger collegegeld vragen. Hoe moet je dat uitleggen aan studenten?

“De komende maanden bekijken we hoe we excellentie het best kunnen meten. Waaraan moet een topinstelling of -opleiding voldoen? Wanneer is een student geschikt voor toponderwijs? Welke hoogleraren zijn nodig? Als je die vragen kunt beantwoorden, kan de vervolgvraag ‘mag dat meer geld kosten?’ sneller met ‘ja’ worden beantwoord, ook door studenten. Zolang de toegankelijkheid maar blijft staan als een huis.”

In de nieuwe conceptwet op het hoger onderwijs krijgen instellingen meer autonomie op voorwaarde dat ze intensief overleg voeren met studenten, personeel en werkgevers. De instellingen zijn bang voor veel bureaucratie. Daar wilt u toch ook vanaf?

“We geven instellingen de ruimte om medezeggenschap en inspraak zelf te organiseren. Dat kan allemaal heel eenvoudig. En komen ze er samen niet uit, dan zijn wij er altijd nog. Niet om extra regeltjes op ze af te schieten, maar om problemen op te lossen.”

Hoe lang gaat u dat doen? U bent maar voor drie maanden benoemd.

“Ik reken zelf op acht maanden. Weliswaar ben ik vanaf 22 november demissionair, maar ik ga er niet vanuit dat er meteen na de verkiezingen een nieuw kabinet wordt gevormd. En ik kom graag terug.”

Uw kansen leken onlangs geslonken. In de OCW-Courant die bij de begroting werd gepubliceerd, zei minister Van der Hoeven dat ze verder wil met maar één staatssecretaris. Is de cultuurportefeuille iets voor u?

Lacht: “Ik ben nu toch ook de enige staatssecretaris? Het komt dus juist mooi uit.”

Bruno Bruins. (Foto: Hans Stakelbeek/FMAX)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.