Onderwijs

IDEA-league pakt samenwerking praktisch aan

Op 23 en 24 november vindt % onder voorzitterschap van dr. N. de Voogd – de jaarlijkse vergadering van de IDEA-league plaats. Op de agenda staan ondermeer de gezamenlijke bacheloropleidingen voor scheikunde en elektrotechniek.

/strong>

Op onderwijsgebied speelt internationalisering een steeds grotere rol. Internationale samenwerking verloopt soepeler als onderwijsinstellingen kennis hebben van de werkwijzen, de lopende onderzoeken en de curricula van elkaar.

Om deze redenen % en vele andere % is de IDEA-league opgericht. Dat is een samenwerkingsverband tussen de TU Delft, het Imperial College Londen, ETH Zürich en RWTH Aken. Op 6 oktober 1999 ondertekenden zij een memorandum of understanding. Hierin werd toegezegd dat ze van start zouden gaan met de uitwisseling van ideeën, expertise, studenten en medewerkers.

Herma G. Büttner is voor de TU de secretaris van de IDEA-league. Na haar opleiding als chemicus leidde ze jarenlang in Frankrijk een aantal wetenschappelijke programma’s. Sinds 1 februari is zij werkzaam bij de TU en geeft vanuit Nederland vorm aan de samenwerking tussen de vier technische universiteiten. ,,De benadering binnen de IDEA-league is heel praktisch. Er zijn op dit moment twee projecten. Eén project onderzoekt het kwaliteitscontrolesysteem van de vier instituten met als doel om tot één type van interne kwaliteitscontrole te komen. Een ander project is verdeeld over twee werkgroepen. Deze werkgroepen bekijken de mogelijkheden voor een virtual bachelor’s degree voor de opleidingen scheikunde en elektrotechniek.”

Verschillen

Door de gezamenlijke werkgroepen is het begrip voor de werkwijzen tussen de vier instellingen gegroeid. Büttner: ,,Wij zien tegelijkertijd dat de verschillen groot zijn. Alle vier kennen we een kwaliteitscontrole voor het onderwijssysteem maar de praktische aanpak loopt sterk uiteen.” Voor het controleren van de kwaliteit hanteren Nederland en Engeland een nationaal controlesysteem. In Zürich vindt er een interne controle van de kwaliteit plaats en in Duitsland zijn er faculteitsdagen waarbij gediscussieerd wordt over het niveau van het curriculum. ,,Wij hebben de verschillende vormen van kwaliteitscontrole geïnventariseerd en op de vergadering in Zürich gaan we bespreken hoe deze eventueel in elkaar gepast kunnen worden.”

Op diezelfde vergadering worden ook de mogelijkheden van een gezamenlijke bachelorsopleiding besproken. De afgelopen maanden is door de leden veel materiaal hierover verzameld. Scheikunde blijkt bijvoorbeeld bij iedere deelnemende universiteit een eigen invulling te hebben. Delft onderwijst scheikundige technologie, Zürich en Londen scheikunde én technologie en Aken richt zich op de pure scheikunde. ,,Alleen krijgen de studenten in deze universiteit ook een deel procestechnologie onderwezen en daardoor komt het weer meerovereen met het curriculum van Delft. Eén gezamenlijk bachelorprogramma voor scheikunde lijkt voorlopig lastig om te realiseren. Voorlopig streven wij ernaar het mogelijk te maken, dat na de voltooiing van de bachelorfase de studie voort gezet kan worden bij één van de andere drie IDEA-league leden.”

Bij elektrotechniek lijkt het curriculum tussen de vier instellingen meer overeen te komen. ,,Er ligt daar al het voorstel op tafel om een pilotproject op te zetten waarin op korte termijn een uitwisseling mogelijk is tussen studenten en staf. Op die manier willen de elektrotechnici sneller een inzicht verkrijgen in de werkwijzen van elkaar. En met die kennis wordt de stap naar een gezamenlijke bachelorfase kleiner.”

Büttner is tevreden over de resultaten die de afgelopen jaar zijn bereikt. Zij heeft daarom ook met veel plezier de vergadering in Zwitserland voorbereid. ,,Maar dit is pas een begin. De samenwerking moet nog meer gaan leven onder de medewerkers en de studenten van alle vier de instellingen. Ik zou het zeer toejuichen als het communicatiebeleid één van de speerpunten wordt voor het komende jaar.”

Op 23 en 24 november vindt % onder voorzitterschap van dr. N. de Voogd – de jaarlijkse vergadering van de IDEA-league plaats. Op de agenda staan ondermeer de gezamenlijke bacheloropleidingen voor scheikunde en elektrotechniek.

Op onderwijsgebied speelt internationalisering een steeds grotere rol. Internationale samenwerking verloopt soepeler als onderwijsinstellingen kennis hebben van de werkwijzen, de lopende onderzoeken en de curricula van elkaar.

Om deze redenen % en vele andere % is de IDEA-league opgericht. Dat is een samenwerkingsverband tussen de TU Delft, het Imperial College Londen, ETH Zürich en RWTH Aken. Op 6 oktober 1999 ondertekenden zij een memorandum of understanding. Hierin werd toegezegd dat ze van start zouden gaan met de uitwisseling van ideeën, expertise, studenten en medewerkers.

Herma G. Büttner is voor de TU de secretaris van de IDEA-league. Na haar opleiding als chemicus leidde ze jarenlang in Frankrijk een aantal wetenschappelijke programma’s. Sinds 1 februari is zij werkzaam bij de TU en geeft vanuit Nederland vorm aan de samenwerking tussen de vier technische universiteiten. ,,De benadering binnen de IDEA-league is heel praktisch. Er zijn op dit moment twee projecten. Eén project onderzoekt het kwaliteitscontrolesysteem van de vier instituten met als doel om tot één type van interne kwaliteitscontrole te komen. Een ander project is verdeeld over twee werkgroepen. Deze werkgroepen bekijken de mogelijkheden voor een virtual bachelor’s degree voor de opleidingen scheikunde en elektrotechniek.”

Verschillen

Door de gezamenlijke werkgroepen is het begrip voor de werkwijzen tussen de vier instellingen gegroeid. Büttner: ,,Wij zien tegelijkertijd dat de verschillen groot zijn. Alle vier kennen we een kwaliteitscontrole voor het onderwijssysteem maar de praktische aanpak loopt sterk uiteen.” Voor het controleren van de kwaliteit hanteren Nederland en Engeland een nationaal controlesysteem. In Zürich vindt er een interne controle van de kwaliteit plaats en in Duitsland zijn er faculteitsdagen waarbij gediscussieerd wordt over het niveau van het curriculum. ,,Wij hebben de verschillende vormen van kwaliteitscontrole geïnventariseerd en op de vergadering in Zürich gaan we bespreken hoe deze eventueel in elkaar gepast kunnen worden.”

Op diezelfde vergadering worden ook de mogelijkheden van een gezamenlijke bachelorsopleiding besproken. De afgelopen maanden is door de leden veel materiaal hierover verzameld. Scheikunde blijkt bijvoorbeeld bij iedere deelnemende universiteit een eigen invulling te hebben. Delft onderwijst scheikundige technologie, Zürich en Londen scheikunde én technologie en Aken richt zich op de pure scheikunde. ,,Alleen krijgen de studenten in deze universiteit ook een deel procestechnologie onderwezen en daardoor komt het weer meerovereen met het curriculum van Delft. Eén gezamenlijk bachelorprogramma voor scheikunde lijkt voorlopig lastig om te realiseren. Voorlopig streven wij ernaar het mogelijk te maken, dat na de voltooiing van de bachelorfase de studie voort gezet kan worden bij één van de andere drie IDEA-league leden.”

Bij elektrotechniek lijkt het curriculum tussen de vier instellingen meer overeen te komen. ,,Er ligt daar al het voorstel op tafel om een pilotproject op te zetten waarin op korte termijn een uitwisseling mogelijk is tussen studenten en staf. Op die manier willen de elektrotechnici sneller een inzicht verkrijgen in de werkwijzen van elkaar. En met die kennis wordt de stap naar een gezamenlijke bachelorfase kleiner.”

Büttner is tevreden over de resultaten die de afgelopen jaar zijn bereikt. Zij heeft daarom ook met veel plezier de vergadering in Zwitserland voorbereid. ,,Maar dit is pas een begin. De samenwerking moet nog meer gaan leven onder de medewerkers en de studenten van alle vier de instellingen. Ik zou het zeer toejuichen als het communicatiebeleid één van de speerpunten wordt voor het komende jaar.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.