Campus

Horizon van de luchtvervuiling dichterbij

PvdA-fractievoorzitter Melkert liet zich afgelopen woensdag in de TU-bibliotheek bijpraten over de toekomstige energievoorziening. Hem werd verzocht om na de liberalisering van de energiemarkt toch de touwtjes in handen te houden.

.nolead Oud-TU’ers discussiëren mee over energiebeleid

,,De PvdA werkt aan haar nieuwe verkiezingsprogramma om goed beslagen ten ijs te komen voor % hopelijk – een nieuwe regeringsperiode.” Zo vat PvdA-fractievoorzitter Ad Melkert het doel van het ronde-tafelgesprek in de TU-bibliotheek samen. Na eerdere discussies over het immigratie- en landbouwbeleid was afgelopen woensdag de beurt aan het energiebeleid. ,,Met schuldbesef zeg ik dat de politiek dit onderwerp heeft laten wegzakken na de energiecrisis van de jaren zeventig. Het is nu weer een veelbesproken onderwerp vanwege de liberalisering van de energiemarkt.”

Tot voor kort was de energievoorziening volledig in handen van de Nutsbedrijven, maar de energiemarkt wordt geliberaliseerd. Grootverbruikers sluiten nu al contracten af met energiebedrijven. Particuliere consumenten kiezen vanaf 1 juli zelf van welke leverancier zij groene stroom afnemen. Vanaf 2004 geldt dit elke voor soort van energie. Naast deze economische ontwikkeling loopt een veel ingrijpendere ontwikkeling op de langere termijn: de fossiele energiebronnen raken op en het afvalproduct daarvan -koolstofdioxide- hoopt zich op.

Zorgen

Greenpeace-woordvoerder en TU-alumnus Diederik Samsom maakt zich het meeste zorgen om het broeikaseffect. ,,Fossiele brandstoffen hebben de neiging om maar niet op te raken”, zegt hij. ,,De horizon van de luchtvervuiling ligt dichterbij.” Hij hoopt dat de liberalisering van de energiemarkt tot een grotere reductie van de CO2-uitstoot leidt dan die tot nu toe gerealiseerd is. Nederland heeft op dit gebied ondergepresteerd, meent hij.

De Utrechtse hoogleraar Wim Turkenburg spreekt Samson tegen: ,,Nederland zit op twee keer de efficiëntieverbetering vergeleken met het wereldgemiddelde. Ook hebben wij een hoge milieuheffing op elektriciteit van dertien cent per kilowattuur. Die wordt gebruikt voor de stimulering van hernieuwbare bronnen.”

De ronde tafel biedt plaats aan nog twee TU-alumni. Onder hen Kees Wichers, lid van de raad van bestuur van Essent. Als vertegenwoordiger van de energieproducenten geeft hij toe dat de reductie van de broeikasgasemissies tot nu toe tegenvalt. Hij raadt Melkert aan de toekomstige schaarste aan energie nu al in de prijs tot uitdrukking te brengen, maar realiseert zich dat Nederland dat moeilijk in zijn eentje kan doen.

Als PvdA-kamerlid Gertjan Crone oppert dat de industrie het initiatief moet nemen voor de ontwikkeling van schone fossiele energie, neemt Wichers die uitdaging graag aan. Hij zegt: ,,Nederland is bij uitstek een gaseconomie. We zouden vol moeteninzetten om die kennisvoorsprong uit te breiden.”

Holtorren

De derde oud-TU’er aan tafel is Chris Zijderveld, oud-wethouder van Schiedam en nu voorzitter van Milieudefensie en lid van de landelijke werkgroep Milieu en Energie van de PvdA. Hij neemt geen blad voor de mond als hij afgeeft op het ‘slappe overheidsbeleid op het gebied van energiebesparing in de bouw’. ,,De bouwwereld kan binnen zes maanden overstappen op de bouw van huizen die tweemaal zo energiezuinig zijn als de huidige. Maar staatssecretaris Remkes verrot dit te eisen. Hij heeft een clubje adviserende jaknikkers, holtorren die zeggen dat het energieverbruik niet lager kan dan nu.”

Daarnaast is de bouwdichtheid van Vinex-locaties volgens Zijderveld te laag. Daardoor is openbaar vervoer niet rendabel en heeft ieder huishouden en energievretende auto voor de deur. Ook hier faalt het overheidsbeleid.

Melkert treedt slechts op als discussieleider, vat regelmatig de standpunten samen en stuurt de discussie terug naar de hoofdzaken. Hij beheerst duidelijk de politieke kwaliteit van het tegelijkertijd kunnen luisteren, analyseren en vooruitdenken, maar lijdt wel aan een ernstige vorm van ambtelijk taalgebruik. De PvdA-leider concludeert dat de overheid meer werk moet maken van het energiebeleid. Opvallend is zijn conclusie dat er naast de bestaande aandacht voor zonne- en windenergie veel meer aandacht moet komen voor technologieën voor de opwekking van schone fossiele energie.

.nolead Oud-TU’ers discussiëren mee over energiebeleid

,,De PvdA werkt aan haar nieuwe verkiezingsprogramma om goed beslagen ten ijs te komen voor % hopelijk – een nieuwe regeringsperiode.” Zo vat PvdA-fractievoorzitter Ad Melkert het doel van het ronde-tafelgesprek in de TU-bibliotheek samen. Na eerdere discussies over het immigratie- en landbouwbeleid was afgelopen woensdag de beurt aan het energiebeleid. ,,Met schuldbesef zeg ik dat de politiek dit onderwerp heeft laten wegzakken na de energiecrisis van de jaren zeventig. Het is nu weer een veelbesproken onderwerp vanwege de liberalisering van de energiemarkt.”

Tot voor kort was de energievoorziening volledig in handen van de Nutsbedrijven, maar de energiemarkt wordt geliberaliseerd. Grootverbruikers sluiten nu al contracten af met energiebedrijven. Particuliere consumenten kiezen vanaf 1 juli zelf van welke leverancier zij groene stroom afnemen. Vanaf 2004 geldt dit elke voor soort van energie. Naast deze economische ontwikkeling loopt een veel ingrijpendere ontwikkeling op de langere termijn: de fossiele energiebronnen raken op en het afvalproduct daarvan -koolstofdioxide- hoopt zich op.

Zorgen

Greenpeace-woordvoerder en TU-alumnus Diederik Samsom maakt zich het meeste zorgen om het broeikaseffect. ,,Fossiele brandstoffen hebben de neiging om maar niet op te raken”, zegt hij. ,,De horizon van de luchtvervuiling ligt dichterbij.” Hij hoopt dat de liberalisering van de energiemarkt tot een grotere reductie van de CO2-uitstoot leidt dan die tot nu toe gerealiseerd is. Nederland heeft op dit gebied ondergepresteerd, meent hij.

De Utrechtse hoogleraar Wim Turkenburg spreekt Samson tegen: ,,Nederland zit op twee keer de efficiëntieverbetering vergeleken met het wereldgemiddelde. Ook hebben wij een hoge milieuheffing op elektriciteit van dertien cent per kilowattuur. Die wordt gebruikt voor de stimulering van hernieuwbare bronnen.”

De ronde tafel biedt plaats aan nog twee TU-alumni. Onder hen Kees Wichers, lid van de raad van bestuur van Essent. Als vertegenwoordiger van de energieproducenten geeft hij toe dat de reductie van de broeikasgasemissies tot nu toe tegenvalt. Hij raadt Melkert aan de toekomstige schaarste aan energie nu al in de prijs tot uitdrukking te brengen, maar realiseert zich dat Nederland dat moeilijk in zijn eentje kan doen.

Als PvdA-kamerlid Gertjan Crone oppert dat de industrie het initiatief moet nemen voor de ontwikkeling van schone fossiele energie, neemt Wichers die uitdaging graag aan. Hij zegt: ,,Nederland is bij uitstek een gaseconomie. We zouden vol moeteninzetten om die kennisvoorsprong uit te breiden.”

Holtorren

De derde oud-TU’er aan tafel is Chris Zijderveld, oud-wethouder van Schiedam en nu voorzitter van Milieudefensie en lid van de landelijke werkgroep Milieu en Energie van de PvdA. Hij neemt geen blad voor de mond als hij afgeeft op het ‘slappe overheidsbeleid op het gebied van energiebesparing in de bouw’. ,,De bouwwereld kan binnen zes maanden overstappen op de bouw van huizen die tweemaal zo energiezuinig zijn als de huidige. Maar staatssecretaris Remkes verrot dit te eisen. Hij heeft een clubje adviserende jaknikkers, holtorren die zeggen dat het energieverbruik niet lager kan dan nu.”

Daarnaast is de bouwdichtheid van Vinex-locaties volgens Zijderveld te laag. Daardoor is openbaar vervoer niet rendabel en heeft ieder huishouden en energievretende auto voor de deur. Ook hier faalt het overheidsbeleid.

Melkert treedt slechts op als discussieleider, vat regelmatig de standpunten samen en stuurt de discussie terug naar de hoofdzaken. Hij beheerst duidelijk de politieke kwaliteit van het tegelijkertijd kunnen luisteren, analyseren en vooruitdenken, maar lijdt wel aan een ernstige vorm van ambtelijk taalgebruik. De PvdA-leider concludeert dat de overheid meer werk moet maken van het energiebeleid. Opvallend is zijn conclusie dat er naast de bestaande aandacht voor zonne- en windenergie veel meer aandacht moet komen voor technologieën voor de opwekking van schone fossiele energie.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.