Onderwijs

Hoogleraar moet taken uit handen kunnen geven

Het idee dat alle bij een leerstoel behorende taken door één en dezelfde persoon moeten worden verricht, is achterhaald. Het is onrealistisch om te veronderstellen dat elke hoogleraar de tijd en capaciteiten heeft om zowel onderwijs-, onderzoek- als managementtaken optimaal uit te voeren.

De TU-hoogleraar moet taken daarom aan collega’s of vakgroepgenoten kunnen delegeren.

Dit schrijft het zogenaamde Forum Vitalisering in de notitie ‘Hooglerarenprofiel’. Het forum, waarin de bedrijfsartsen en onder meer de decanen Backer (Et) en Dirken (IO) zitten, werd een jaar geleden opgericht om een einde te maken aan ziekteverzuim en arbeidsconflicten die min of meer te maken hebben met de werkdruk en managementkwaliteiten van hoogleraren.

Volgens het forum is de inhoud van het hoogleraarschap de laatste decennia sterk veranderd. Het stereotype beeld van de excellente, nogal solitaire onderzoeker die in een klassieke meester-gezelrelatie kennis overdraagt, is achterhaald. ,,Er is tegenwoordig een veelheid en verscheidenheid aan taken en verantwoordelijkheden die nauwelijks onder één noemer passen en die veelal niet meer door één hoogleraar tegelijkertijd kunnen worden vervuld.”

In een uitgebreide functieomschrijving stelt het forum dat het niet meer van deze tijd is dat de hoogleraar nog steeds als enige verantwoordelijk is voor goed onderwijs, goed onderzoek en goed management. Alleen al met betrekking tot het managen van onderwijs en onderzoek onderscheidt het forum drie typen: de regelaar, de planner en de strateeg. Daarnaast moeten deze managers ook nog thuis zijn in personeelsbeheer, financieel beheer, pr, marketing en fondswerving.

Niet elke hoogleraar hoeft het volledige veld te beheersen, zegt het forum. ,,Wel is het nodig dat de taken die er liggen door de geschikte personen worden uitgevoerd.”

Het forum pleit daarom voor taakdifferentiatie en stelt voor taken te delegeren aan collega’s of universitair hoofddocenten. In de toekomst zou hiermee rekening gehouden moeten worden bij de werving van nieuwe hoogleraren, de taaktoedeling aan zittende hoogleraren, carrièrebeleid, scholing en doorstroming. (H.O.)

Het idee dat alle bij een leerstoel behorende taken door één en dezelfde persoon moeten worden verricht, is achterhaald. Het is onrealistisch om te veronderstellen dat elke hoogleraar de tijd en capaciteiten heeft om zowel onderwijs-, onderzoek- als managementtaken optimaal uit te voeren. De TU-hoogleraar moet taken daarom aan collega’s of vakgroepgenoten kunnen delegeren.

Dit schrijft het zogenaamde Forum Vitalisering in de notitie ‘Hooglerarenprofiel’. Het forum, waarin de bedrijfsartsen en onder meer de decanen Backer (Et) en Dirken (IO) zitten, werd een jaar geleden opgericht om een einde te maken aan ziekteverzuim en arbeidsconflicten die min of meer te maken hebben met de werkdruk en managementkwaliteiten van hoogleraren.

Volgens het forum is de inhoud van het hoogleraarschap de laatste decennia sterk veranderd. Het stereotype beeld van de excellente, nogal solitaire onderzoeker die in een klassieke meester-gezelrelatie kennis overdraagt, is achterhaald. ,,Er is tegenwoordig een veelheid en verscheidenheid aan taken en verantwoordelijkheden die nauwelijks onder één noemer passen en die veelal niet meer door één hoogleraar tegelijkertijd kunnen worden vervuld.”

In een uitgebreide functieomschrijving stelt het forum dat het niet meer van deze tijd is dat de hoogleraar nog steeds als enige verantwoordelijk is voor goed onderwijs, goed onderzoek en goed management. Alleen al met betrekking tot het managen van onderwijs en onderzoek onderscheidt het forum drie typen: de regelaar, de planner en de strateeg. Daarnaast moeten deze managers ook nog thuis zijn in personeelsbeheer, financieel beheer, pr, marketing en fondswerving.

Niet elke hoogleraar hoeft het volledige veld te beheersen, zegt het forum. ,,Wel is het nodig dat de taken die er liggen door de geschikte personen worden uitgevoerd.”

Het forum pleit daarom voor taakdifferentiatie en stelt voor taken te delegeren aan collega’s of universitair hoofddocenten. In de toekomst zou hiermee rekening gehouden moeten worden bij de werving van nieuwe hoogleraren, de taaktoedeling aan zittende hoogleraren, carrièrebeleid, scholing en doorstroming. (H.O.)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.