Opinie

Hoge ambities dwingen tot zorgvuldige besluitvorming

Zeven hoogleraren van de faculteit Bouwkunde hebben het college van bestuur van de TU een open brief geschreven over het besluit om de bouw van de nieuwe bibliotheek niet door te zetten.

Cvb-voorzitter De Voogd zei eerder deze week nog eens: ,,58 Miljoen is voor ons de limiet, twaalf miljoen erbij – dat doen we niet.” De briefschrijvers stellen daartegenover dat de TU ,,op deze manier geen voorbeeldig opdrachtgever is geweest”.
Geacht College,

Via de pers vernamen wij dat de voorgenomen bouw van de nieuwe TU Hoofdbibliotheek op het laatste moment werd afgeblazen. De bouwsom overschreed het budget, zo werd gesteld. Dit kan uiteraard een legitiem argument zijn. Wij vragen ons in dit geval echter af of uw ambities, als prijsvraag uitschrijvende opdrachtgever, de ambitieuze architectenkeuze, de ambities van een jury waarin de Rijksbouwmeester zitting had, de ambities en kwaliteit van het winnende plan en het enthousiasme waarmee daarna met dit ontwerp naar buiten werd getreden, niet schril afsteken tegen het gemak waarmee, zonder eerst zorgvuldig alle mogelijke wegen te hebben nagegaan na een blijkbaar tegenvallende besteding, besloten wordt niet tot bouwen van het voorliggende ontwerp over te gaan.

Van een opdrachtgever die vanaf het allereerste begin tot en met de aanbesteding van dit gebouw op deze bijzondere locatie niets heeft nagelaten om te komen tot een bijzonder gebouw, moet ook worden verwacht dat eerst alle mogelijke wegen worden bewandeld alvorens te besluiten zijn ambities vaarwel te zeggen. Zo niet dan moet worden gevreesd dat later een geloofwaardig optreden met betrekking tot het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige nieuwe bibliotheek, onmogelijk wordt.

Wij hebben de indruk dat in de fase na de aanbesteding Mecanoo en adviseurs niet voldoende in de gelegenheid zijn gesteld de gevolgen van de aanbesteding te corrigeren, en dat vervolgens geheel buiten hen om deze drastische beslissing is genomen.

Wij vragen ons bovendien af of onze universiteit, met Bouwkunde als grootste faculteit, zich dit soort schadelijke processen kan veroorloven, en of u zich als bestuur wel voldoende hebt gerealiseerd wat de mogelijke nadelige gevolgen van dit besluit kunnen zijn.

Met deze gang van zaken toont u zich in onze ogen geen voorbeeldig opdrachtgever en beschadigt u niet alleen deze architecten (in dit geval ingenieurs die op deze universiteit zijn afgestudeerd), maar bouwkundigen in het algemeen. Bovendien betekent een dergelijke stap een aanzienlijke kapitaalvernietiging en treedt ongetwijfeld een grote vertraging op bij de realisatie van de nieuwe bibliotheek.

Wij dringen er daarom bij u op aan alles in het werk te stellen om de architecten en de adviseurs alsnog de gelegenheid te bieden om tot een bevredigende oplossing van de gerezen problemen te komen, opdat dit met zoveel enthousiasme ingezette bouwproces vervolgd kan worden. Wij vragen u met andere woorden op uw besluit terug te komen, opdat niet naast andere gevolgen, de TU nog jaren verstoken zal blijven van een kwalitatief hoogwaardige bibliotheek.

P.B. de Bruijn, L. van Duin, A. van Herk, H. Hertzberger, W. Patijn, W. Röling, C.J.M. Weeber

Zeven hoogleraren van de faculteit Bouwkunde hebben het college van bestuur van de TU een open brief geschreven over het besluit om de bouw van de nieuwe bibliotheek niet door te zetten. Cvb-voorzitter De Voogd zei eerder deze week nog eens: ,,58 Miljoen is voor ons de limiet, twaalf miljoen erbij – dat doen we niet.” De briefschrijvers stellen daartegenover dat de TU ,,op deze manier geen voorbeeldig opdrachtgever is geweest”.
Geacht College,

Via de pers vernamen wij dat de voorgenomen bouw van de nieuwe TU Hoofdbibliotheek op het laatste moment werd afgeblazen. De bouwsom overschreed het budget, zo werd gesteld. Dit kan uiteraard een legitiem argument zijn. Wij vragen ons in dit geval echter af of uw ambities, als prijsvraag uitschrijvende opdrachtgever, de ambitieuze architectenkeuze, de ambities van een jury waarin de Rijksbouwmeester zitting had, de ambities en kwaliteit van het winnende plan en het enthousiasme waarmee daarna met dit ontwerp naar buiten werd getreden, niet schril afsteken tegen het gemak waarmee, zonder eerst zorgvuldig alle mogelijke wegen te hebben nagegaan na een blijkbaar tegenvallende besteding, besloten wordt niet tot bouwen van het voorliggende ontwerp over te gaan.

Van een opdrachtgever die vanaf het allereerste begin tot en met de aanbesteding van dit gebouw op deze bijzondere locatie niets heeft nagelaten om te komen tot een bijzonder gebouw, moet ook worden verwacht dat eerst alle mogelijke wegen worden bewandeld alvorens te besluiten zijn ambities vaarwel te zeggen. Zo niet dan moet worden gevreesd dat later een geloofwaardig optreden met betrekking tot het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige nieuwe bibliotheek, onmogelijk wordt.

Wij hebben de indruk dat in de fase na de aanbesteding Mecanoo en adviseurs niet voldoende in de gelegenheid zijn gesteld de gevolgen van de aanbesteding te corrigeren, en dat vervolgens geheel buiten hen om deze drastische beslissing is genomen.

Wij vragen ons bovendien af of onze universiteit, met Bouwkunde als grootste faculteit, zich dit soort schadelijke processen kan veroorloven, en of u zich als bestuur wel voldoende hebt gerealiseerd wat de mogelijke nadelige gevolgen van dit besluit kunnen zijn.

Met deze gang van zaken toont u zich in onze ogen geen voorbeeldig opdrachtgever en beschadigt u niet alleen deze architecten (in dit geval ingenieurs die op deze universiteit zijn afgestudeerd), maar bouwkundigen in het algemeen. Bovendien betekent een dergelijke stap een aanzienlijke kapitaalvernietiging en treedt ongetwijfeld een grote vertraging op bij de realisatie van de nieuwe bibliotheek.

Wij dringen er daarom bij u op aan alles in het werk te stellen om de architecten en de adviseurs alsnog de gelegenheid te bieden om tot een bevredigende oplossing van de gerezen problemen te komen, opdat dit met zoveel enthousiasme ingezette bouwproces vervolgd kan worden. Wij vragen u met andere woorden op uw besluit terug te komen, opdat niet naast andere gevolgen, de TU nog jaren verstoken zal blijven van een kwalitatief hoogwaardige bibliotheek.

P.B. de Bruijn, L. van Duin, A. van Herk, H. Hertzberger, W. Patijn, W. Röling, C.J.M. Weeber

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.