Onderwijs

Hoe bio is de burger?

Onderzoeksprogramma BE-Basic heeft samen met anderen een kwalitatief onderzoek laten doen naar wensen en zorgen van burgers over de biobased economie. Gisteren werd de uitkomst van My2030s gepresenteerd.


My 2030s is een initiatief van Tertium, GSC Centre for Society and the Life Sciences en BE-Basic, waarvan de TU penvoerder is. Het kwalitatieve onderzoek bestond uit intensieve voor- en nagesprekken met 20 representatief gekozen mannen en vrouwen op vier locaties: Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Tilburg. Tijdens de bijeenkomsten kreeg de focusgroep voordrachten van ondernemers, onderzoekers en opiniemakers over de rol van groene grondstoffen in het jaar 2032.

Het onderzoek liet zien dat mensen slecht op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op het gebied van groene grondstoffen. Ze waren na de bijeenkomst wel overtuigd van de noodzaak van een biobased toekomst vanwege de groeiende wereldbevolking, verminderde beschikbaarheid van fossiele brandstoffen en/of de drang om vervuiling tegen te gaan.

Men deelde de overheid een belangrijke rol toe bij de transitie van een fossiele naar een groene economie. De overheid moest volgens de ondervraagden zorgen voor eerlijke voorlichting en voor spelregels voor het bedrijfsleven waardoor die een duurzamere koers gaan varen.

Scepsis bestond er over de noodzaak van biobrandstof. Niet vanwege de hoog uitvallende CO2 uitstoot, maar omdat men denkt ‘dat er voorlopig voldoende olie zal zijn’.

De eigen verantwoordelijkheid staat niet hoog op de agenda. Men zegt wel ‘inspanningen te willen leveren’, maar is niet bereid meer te betalen voor groene producten als dat geen zichtbare verbetering oplevert voor de eigen leefomgeving. Men ziet geen verband tussen de wereldproblemen als bevolkingsgroei, afvaloverschot, grondstoffentekort en klimaatverandering enerzijds en het eigen dagelijkse leven aan de andere kant.

Bij de presentatie in het Nutshuis in Den Haag reageerde Bert Leeftink, directeur-generaal van het ministerie van economische zaken, instemmend. De overheid moet volgens hem inderdaad goed bedrag belonen en slecht gedrag bestraffen.

Gerard van Harten, CEO van Dow Benelux, reageerde namens het bedrijfsleven en vroeg enige clementie. ‘Het heeft honderd jaar geduurd om de fossiele economie zo efficient te krijgen als die nu is. U moet begrijpen dat de Biobased Economy niet morgen kan worden ingevoerd.’

Het onderzoeksrapport van My2030s zal begin februari verschijnen.

Meer informatie: www.my2030s.nl

 

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.