Onderwijs

Het verhaal achter de cijfers

Het sociaal jaarverslag zit in een nieuw jasje. Het is beknopt en naast cijfers bevat het interviews met TU-medewerkers over de gebeurtenissen in 1997.

Een lijvig boekwerk is het sociale jaarverslag 1997 niet. Els Aarts, een van de samenstellers: ,,Wij hebben gekozen voor een klein handzaam boekwerk, dat in een jaszak past. Hiermee hopen wij een grote groep mensen enthousiast te maken om het jaarverslag in ieder geval eens in te kijken.”

Evenmin worden dit jaar de cijferreeksen gevolgd door uitgebreide conclusies. ,,Ook dat is een bewuste keuze. Volgens ons spreken de cijfers voor zich en voegen de conclusies daar niet veel extra’s aan toe.” Alleen bij de tabel over leeftijdsopbouw staat wel een toelichting. ,,Dat is om misverstanden te voorkomen. De gemiddelde leeftijd van de TU-medewerkers blijft toenemen. Dat komt niet door falend beleid, maar doordat diegenen die gebruik hebben gemaakt van de 55+ of 59+-regeling, nog steeds in de tabel worden meegeteld.”

Het sociaal jaarverslag 1997 bevat volgens Els Aarts wél: een zo eerlijk mogelijke terugblik op het afgelopen jaar in leesbare stijl opgeschreven. ,,Wij wilden een indruk geven wat de gebeurtenissen van het afgelopen jaar hebben betekend voor mensen in de organisatie.”
Discussie

Het jaarverslag is ingedeeld in zes thema’s: reorganisatie, medebestuur wordt medezeggenschap, Delft integreert, flexibiliteit, beoordeling en functionering, en arbeidsomstandigheden en milieu. Vervolgens zijn er interviews gehouden met medewerkers die direct of indirect bij de thema’s betrokken zijn. Aarts: ,,Bij het thema reorganisatie hebben wij een universitair docent en secretaresse over de Modernisering Ondersteunde Diensten laten discussiëren. Bewust hebben wij niet gekozen voor een decaan of een hoofd Personeel en Organisatie. Wij vonden het interessant om eens te laten zien hoe andere medewerkers de reorganisatie van de universiteit ervaren. Opvallend vond ik dat de secretaresse meer vertrouwen heeft in de resultaten van de MOD dan de docent.”

Geïnterviewden werden gekozen uit diverse lagen van de organisatie maar bij voorkeur binnen dezelfde beheerseenheid. ,,Wij hebben de medewerkers met elkaar laten discussiëren. Je krijgt zo een breder beeld dan wanneer één persoon zijn verhaal houdt.”
Zachte kant

In de interviews worden kwesties aangekaart, die de cijfers niet laten zien. Bij arbeidsomstandigheden en milieu praat Aad Bouwman over de ‘zachte kanten’. Zoals: ‘Hoe zorg je ervoor dat mensen zich prettig voelen in hun werk?’ Bouwman is Arbo- en milieuadviseur van Elektrotechniek en vindt een goedewerksfeer erg belangrijk. Medewerkers die zich prettig voelen, maken minder ongelukken, luidt zijn opvatting.

Aarts: ,,In de cijfers van ergonomische stoelen en veiligheidsbrillen zie je deze ideeën niet terug. In een interview kan je iemand laten toelichten hoe hij zijn werk aanpakt en waarom hij het zo benadert.”

Aarts voegt er direct aan toe dat zij het belang van cijfers niet onderschat. ,,Maar daarnaast is er een ander verhaal. Bijvoorbeeld: hoe staan mensen in de organisatie? Via interviews ben je in de gelegenheid om dat voor het voetlicht te halen.”

Degenen die vinden dat het sociaal jaarverslag te weinig cijfers of bestuurlijke commentaren bevat, verwijst Aarts naar het algemene jaarverslag. ,,Dat is en blijft het naslagwerk voor iedereen die zich meer wil verdiepen in de ontwikkelingen binnen de TU en de bestuurlijke visies hierachter.”

Een lijvig boekwerk is het sociale jaarverslag 1997 niet. Els Aarts, een van de samenstellers: ,,Wij hebben gekozen voor een klein handzaam boekwerk, dat in een jaszak past. Hiermee hopen wij een grote groep mensen enthousiast te maken om het jaarverslag in ieder geval eens in te kijken.”

Evenmin worden dit jaar de cijferreeksen gevolgd door uitgebreide conclusies. ,,Ook dat is een bewuste keuze. Volgens ons spreken de cijfers voor zich en voegen de conclusies daar niet veel extra’s aan toe.” Alleen bij de tabel over leeftijdsopbouw staat wel een toelichting. ,,Dat is om misverstanden te voorkomen. De gemiddelde leeftijd van de TU-medewerkers blijft toenemen. Dat komt niet door falend beleid, maar doordat diegenen die gebruik hebben gemaakt van de 55+ of 59+-regeling, nog steeds in de tabel worden meegeteld.”

Het sociaal jaarverslag 1997 bevat volgens Els Aarts wél: een zo eerlijk mogelijke terugblik op het afgelopen jaar in leesbare stijl opgeschreven. ,,Wij wilden een indruk geven wat de gebeurtenissen van het afgelopen jaar hebben betekend voor mensen in de organisatie.”
Discussie

Het jaarverslag is ingedeeld in zes thema’s: reorganisatie, medebestuur wordt medezeggenschap, Delft integreert, flexibiliteit, beoordeling en functionering, en arbeidsomstandigheden en milieu. Vervolgens zijn er interviews gehouden met medewerkers die direct of indirect bij de thema’s betrokken zijn. Aarts: ,,Bij het thema reorganisatie hebben wij een universitair docent en secretaresse over de Modernisering Ondersteunde Diensten laten discussiëren. Bewust hebben wij niet gekozen voor een decaan of een hoofd Personeel en Organisatie. Wij vonden het interessant om eens te laten zien hoe andere medewerkers de reorganisatie van de universiteit ervaren. Opvallend vond ik dat de secretaresse meer vertrouwen heeft in de resultaten van de MOD dan de docent.”

Geïnterviewden werden gekozen uit diverse lagen van de organisatie maar bij voorkeur binnen dezelfde beheerseenheid. ,,Wij hebben de medewerkers met elkaar laten discussiëren. Je krijgt zo een breder beeld dan wanneer één persoon zijn verhaal houdt.”
Zachte kant

In de interviews worden kwesties aangekaart, die de cijfers niet laten zien. Bij arbeidsomstandigheden en milieu praat Aad Bouwman over de ‘zachte kanten’. Zoals: ‘Hoe zorg je ervoor dat mensen zich prettig voelen in hun werk?’ Bouwman is Arbo- en milieuadviseur van Elektrotechniek en vindt een goedewerksfeer erg belangrijk. Medewerkers die zich prettig voelen, maken minder ongelukken, luidt zijn opvatting.

Aarts: ,,In de cijfers van ergonomische stoelen en veiligheidsbrillen zie je deze ideeën niet terug. In een interview kan je iemand laten toelichten hoe hij zijn werk aanpakt en waarom hij het zo benadert.”

Aarts voegt er direct aan toe dat zij het belang van cijfers niet onderschat. ,,Maar daarnaast is er een ander verhaal. Bijvoorbeeld: hoe staan mensen in de organisatie? Via interviews ben je in de gelegenheid om dat voor het voetlicht te halen.”

Degenen die vinden dat het sociaal jaarverslag te weinig cijfers of bestuurlijke commentaren bevat, verwijst Aarts naar het algemene jaarverslag. ,,Dat is en blijft het naslagwerk voor iedereen die zich meer wil verdiepen in de ontwikkelingen binnen de TU en de bestuurlijke visies hierachter.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.