Wetenschap

Het technisch dossier van een flippo

Sommige studenten worden door hun afstudeerwerk ware specialisten op hun vakgebied: Roel Wachelder (26) is er zo één. Begin oktober presenteert hij zijn onderzoeksresultaten over CE-markering en deel één van een praktijkhandboek over het gebruik van dit waarborg voor produktveiligheid.

br />

Figuur 1 Wachelder: Een ontplofte barbecue …

,,CE-markering is een actueel onderwerp. Producenten, maar ook importeurs, zijn steeds vaker verplicht te voldoen aan de wettelijke richtlijnen van de Europese Unie”, legt Wachelder uit. Producten waarop nu al het stempel CE (Conformité Européen) wordt gedrukt zijn onder meer machines, medische hulpmiddelen, speelgoed (onder andere de flippo’s), pleziervaartuigen en elektronische produkten die werken op laagspanning. In de nabije toekomst komen daar nog richtlijnen bij voor witgoed, produkten waar luchtdruk een rol speelt en sportartikelen.

Informatie over CE-markering is volgens de afstudeerder aan de TU nauwelijks voorhanden, maar fase één van zijn afstuderen, het schrijven van een handleiding voor industrieel ontwerpers, is nu af. Voor de volgende stap, het testen van de handleiding, zijn afspraken met ontwerpers gemaakt. Deze testresultaten worden verwerkt in het afstudeerrapport.

Begin oktober komt deel één van het praktijkhandboek uit, in losbladige uitgave. Het afstudeerproject van Wachelder is een opdracht van het adviesbureau SWBC dat het boek, getiteld ‘Praktijkhandboek, risico analyse en gebruikershandleiding voor Europese richtlijnen’, laat uitgegeven door Kluwer.

Het handboek moet industrieel ontwerpers duidelijk maken hoe aan CE-markering kan worden voldaan. ,,Voor een aantal gevaarlijke producten moet een risico-analyse gemaakt worden. Daarbij moet de ontwerper aan de hand van een procesboom een lijst met gevaarlijke punten opstellen”, licht Wachelder toe.

Voor veel produkten moet bovendien een gebruikershandleiding worden geschreven. Wachelder legt in zijn handboek uit wat hierin moet worden vermeld. De gebruikershandleiding vertelt aan alle gebruikers, dus niet alleen de consument maar bijvoorbeeld ook aan transporteurs en installateurs, hoe met het product om te gaan. Het is dus meer dan een gebruiksaanwijzing; het bevat tevens informatie over vervoer, installatie, reparatie en onderhoud en afvalverwerking.

,,De risico-analyse en de gebruikershandleiding zijn niet voor alle producten verplicht”, aldus Wachelder. Wettelijk is het wel vereist dat alle producten met CE-markering vergezeld gaan van een technisch dossier. Dit stuk bevat het bewijs dat de producent alle nodige inspanning heeft verricht om een veilig product op de markt te brengen. Er staan onder andere maattekeningen van het product, inkoopdelen, stroomgebruik en sterkteberekeningen in. Risicovolle producten zoals pacemakers moeten onderzocht worden door een erkend testinstituut. Pas als dit alles is vastgesteld moet het product worden voorzien van de letters CE.

Wachelder: ,,Bij de producenten is er door de hoeveelheid extra werk een zekere weerstand, die vergelijkbaar is met de ISO 9000 kwaliteitsnormen. Maar het voordeel voor de producent is dat deproduktaansprakelijkheid is vastgelegd.”

Na zijn afstuderen gaat Wachelder in dienst van SWBC werken aan de volgende delen van de serie. Over het werk is hij enthousiast: ,,Het is een mooie combinatie van ergonomie en constructie, echt pionierswerk. Soms kom ik bijzondere dingen tegen: een ontplofte barbecue, een paar duizend computers die zijn afgekeurd omdat deze teveel elektromagnetische interferentie veroorzaken, een zending condooms uit India en latex handschoenen.”

Marij Dekker

Sommige studenten worden door hun afstudeerwerk ware specialisten op hun vakgebied: Roel Wachelder (26) is er zo één. Begin oktober presenteert hij zijn onderzoeksresultaten over CE-markering en deel één van een praktijkhandboek over het gebruik van dit waarborg voor produktveiligheid.


Figuur 1 Wachelder: Een ontplofte barbecue …

,,CE-markering is een actueel onderwerp. Producenten, maar ook importeurs, zijn steeds vaker verplicht te voldoen aan de wettelijke richtlijnen van de Europese Unie”, legt Wachelder uit. Producten waarop nu al het stempel CE (Conformité Européen) wordt gedrukt zijn onder meer machines, medische hulpmiddelen, speelgoed (onder andere de flippo’s), pleziervaartuigen en elektronische produkten die werken op laagspanning. In de nabije toekomst komen daar nog richtlijnen bij voor witgoed, produkten waar luchtdruk een rol speelt en sportartikelen.

Informatie over CE-markering is volgens de afstudeerder aan de TU nauwelijks voorhanden, maar fase één van zijn afstuderen, het schrijven van een handleiding voor industrieel ontwerpers, is nu af. Voor de volgende stap, het testen van de handleiding, zijn afspraken met ontwerpers gemaakt. Deze testresultaten worden verwerkt in het afstudeerrapport.

Begin oktober komt deel één van het praktijkhandboek uit, in losbladige uitgave. Het afstudeerproject van Wachelder is een opdracht van het adviesbureau SWBC dat het boek, getiteld ‘Praktijkhandboek, risico analyse en gebruikershandleiding voor Europese richtlijnen’, laat uitgegeven door Kluwer.

Het handboek moet industrieel ontwerpers duidelijk maken hoe aan CE-markering kan worden voldaan. ,,Voor een aantal gevaarlijke producten moet een risico-analyse gemaakt worden. Daarbij moet de ontwerper aan de hand van een procesboom een lijst met gevaarlijke punten opstellen”, licht Wachelder toe.

Voor veel produkten moet bovendien een gebruikershandleiding worden geschreven. Wachelder legt in zijn handboek uit wat hierin moet worden vermeld. De gebruikershandleiding vertelt aan alle gebruikers, dus niet alleen de consument maar bijvoorbeeld ook aan transporteurs en installateurs, hoe met het product om te gaan. Het is dus meer dan een gebruiksaanwijzing; het bevat tevens informatie over vervoer, installatie, reparatie en onderhoud en afvalverwerking.

,,De risico-analyse en de gebruikershandleiding zijn niet voor alle producten verplicht”, aldus Wachelder. Wettelijk is het wel vereist dat alle producten met CE-markering vergezeld gaan van een technisch dossier. Dit stuk bevat het bewijs dat de producent alle nodige inspanning heeft verricht om een veilig product op de markt te brengen. Er staan onder andere maattekeningen van het product, inkoopdelen, stroomgebruik en sterkteberekeningen in. Risicovolle producten zoals pacemakers moeten onderzocht worden door een erkend testinstituut. Pas als dit alles is vastgesteld moet het product worden voorzien van de letters CE.

Wachelder: ,,Bij de producenten is er door de hoeveelheid extra werk een zekere weerstand, die vergelijkbaar is met de ISO 9000 kwaliteitsnormen. Maar het voordeel voor de producent is dat deproduktaansprakelijkheid is vastgelegd.”

Na zijn afstuderen gaat Wachelder in dienst van SWBC werken aan de volgende delen van de serie. Over het werk is hij enthousiast: ,,Het is een mooie combinatie van ergonomie en constructie, echt pionierswerk. Soms kom ik bijzondere dingen tegen: een ontplofte barbecue, een paar duizend computers die zijn afgekeurd omdat deze teveel elektromagnetische interferentie veroorzaken, een zending condooms uit India en latex handschoenen.”

Marij Dekker

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.