Opinie

Het moderne denken

Rector Wakker meent dat uitbesteding van het Beeld- en Grafisch Centrum goed past in ‘het moderne denken%, wat dat ook moge zijn (Delta 24).

Ik prijs mij gelukkig niet zo%n modern denker te zijn, want voor mij en voor nog vele anderen is het nog maar de vraag of het wel zo%n goed idee is de werkzaamheden van het Beeld- en Grafisch Centrum (BGC) uit te besteden.

Een rapport van een extern onderzoekbureau leidde tot de conclusie dat uitbesteden de beste garantie was voor een goede kwaliteit van de dienstverlening en voor de werkgelegenheid van de medewerkers van het BGC. De onderdeelscommissie zette daar vraagtekens bij en drong aan op het inwinnen van een second opinion. Ook het Lokaal Overleg was niet overtuigd en steunde de onderdeelscommissie in het advies een second opinion in te winnen.

Het was uiteindelijk het college van bestuur zelf dat de opdracht daartoe gaf (het cvb als geheel denkt kennelijk nog niet zo modern). In goed overleg met de onderdeelscommissie is thans de opdracht tot stand gekomen en een bureau gekozen. Eind september is de rapportage gereed. Er is omtrent de toekomst van het Beeld- en Grafisch Centrum dus nog niets besloten.

Een ding staat echter vast: de huisdrukkerij zal niet privatiseren. Want dit is nu juist een van de opties die al terzijde is gelegd. Beste redactie, u moet toch weten dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen privatiseren en uitbesteden! Maar bovenal: presenteer geen voldongen feiten, zolang de besluitvorming nog niet is afgerond. Voor het betrokken personeel is dergelijke berichtgeving uitermate pijnlijk.

Adri Sloot, lid Lokaal Overleg

Rector Wakker meent dat uitbesteding van het Beeld- en Grafisch Centrum goed past in ‘het moderne denken%, wat dat ook moge zijn (Delta 24). Ik prijs mij gelukkig niet zo%n modern denker te zijn, want voor mij en voor nog vele anderen is het nog maar de vraag of het wel zo%n goed idee is de werkzaamheden van het Beeld- en Grafisch Centrum (BGC) uit te besteden.

Een rapport van een extern onderzoekbureau leidde tot de conclusie dat uitbesteden de beste garantie was voor een goede kwaliteit van de dienstverlening en voor de werkgelegenheid van de medewerkers van het BGC. De onderdeelscommissie zette daar vraagtekens bij en drong aan op het inwinnen van een second opinion. Ook het Lokaal Overleg was niet overtuigd en steunde de onderdeelscommissie in het advies een second opinion in te winnen.

Het was uiteindelijk het college van bestuur zelf dat de opdracht daartoe gaf (het cvb als geheel denkt kennelijk nog niet zo modern). In goed overleg met de onderdeelscommissie is thans de opdracht tot stand gekomen en een bureau gekozen. Eind september is de rapportage gereed. Er is omtrent de toekomst van het Beeld- en Grafisch Centrum dus nog niets besloten.

Een ding staat echter vast: de huisdrukkerij zal niet privatiseren. Want dit is nu juist een van de opties die al terzijde is gelegd. Beste redactie, u moet toch weten dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen privatiseren en uitbesteden! Maar bovenal: presenteer geen voldongen feiten, zolang de besluitvorming nog niet is afgerond. Voor het betrokken personeel is dergelijke berichtgeving uitermate pijnlijk.

Adri Sloot, lid Lokaal Overleg

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.