Onderwijs

​Hbo-voorzitter bezorgd over dalende instroom

Voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen vreest dat sommige jongeren niet naar het hbo durven nu de basisbeurs is afgeschaft. Dat komt de emancipatie volgens hem niet ten goede.

In zijn nieuwjaarstoespraak bevestigde De Graaf afgelopen donderdag dat het hbo afgelopen september veel minder eerstejaars trok dan het jaar ervoor: een daling van maar liefst acht procent. “Dat is op zich niet goed of slecht”, zei hij, “maar het hangt ervan af hoe dat komt.”

Hij wijt de afname voor een belangrijk deel aan de strengere toelatingseisen van de pabo’s. “Maar het kan ook zijn – dat weten we nog niet precies – dat het verdwijnen van de basisbeurs belemmerend werkt. We moeten de vinger aan de pols houden.”

Waakzaamheid is volgens hem geboden. “Want dit heeft rechtstreeks te maken met de emancipatoire functie van het hbo. Die mag alleen maar worden begrensd door het talent van individuele studenten en wat ons betreft niet door financiële drempels.”

De Graaf is senator voor D66 in de Eerste Kamer. Zijn fractie stemde voor het afschaffen van de basisbeurs.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.