Onderwijs

‘Gestegen kosten tijdelijk personeel nog niet verontrustend’

De TU Delft heeft in 2005 bijna 28 miljoen uitgegeven aan tijdelijk personeel: ruim vijf miljoen meer dan in 2004. Een tijdelijk effect van de reorganisatie van de ondersteunende diensten, zegt directeur personeel en organisatie Johan Hendriks.

De reorganisatie van de ondersteunende diensten is niet de enige oorzaak van de kostenstijging . zo viel bijvoorbeeld ook het inhuren van hoogleraren in 2005 duurder uit . maar wel de allerbelangrijkste. Dat heeft onder meer te maken met de vacaturestop voor ondersteunend personeel die tijdens de reorganisatie van kracht was. Gecombineerd met de onverwacht snelle uitstroom van ondersteuners (driehonderd fte in 2005) zorgde die vacaturestop ervoor dat vooral in het laatste kwartaal van 2005 veel plekken openvielen die door tijdelijke krachten moesten worden opgevuld. Zo is bij de Dienst Technische Ondersteuning in 2005 ruim 675 duizend euro uitgegeven aan uitzendkrachten, vergeleken met nog geen 371 duizend euro in het jaar daarvoor. Maar de TU Delft huurde ook tijdelijk personeel in voor advieswerk en tijdrovende projecten als het digitaliseren van alle personeelsdossiers van P&O.

Directeur personeel en organisatie Johan Hendriks erkent dat in de afgelopen maanden is gebleken dat de ondersteunersorganisatie hier en daar iets meer medewerkers nodig had dan in de reorganisatieplannen was beraamd. Hendriks: “Dat is niet zo vreemd. De reorganisatie blijft een dynamisch proces: dingen worden waar nodig bijgesteld.” Hendriks benadrukt dat zulke bijstellingen de opbrengsten van de reorganisatie . zo’n twintig miljoen euro per jaar – nauwelijks zullen drukken.

Hendriks verwacht dat eind 2006 de hoeveelheid ingehuurd personeel weer op het niveau zal zijn van vóór de reorganisatie. “We houden de kostenstijging goed in de gaten, en tot nu toe is er geen reden tot ongerustheid. Inhuren van extern personeel is nu eenmaal altijd duurder. Op dit moment is ingehuurd personeel hard nodig om de continuïteit van de ondersteuning te helpen bewaren. Met name bij de ict-ondersteuners is de werkdruk momenteel hoog. Hoogleraren hebben bijvoorbeeld behoefte aan nieuwe ict-toepassingen om hun onderzoek te ondersteunen.”

Voor de ondernemingsraad zijn de gestegen kosten van het tijdelijke personeel vooralsnog geen reden tot zorg. “Het viel te verwachten dat de TU Delft in 2005 substantieel meer mensen zou inhuren dan in 2004”, zegt or-lid André Hoogstrate (Demokratisch Beleid). “Door de reorganisatie zijn de ondersteunende diensten grondig verbouwd en dat leidt tot veel tijdelijk werk. En de vacaturestop heeft op willekeurige plekken gaten laten vallen in de ondersteunersorganisatie. Je ziet nu dat de organisatie zich aan het herschikken is.” Hoogstrate verwacht dan ook dat in de loop van 2006 het aantal ingehuurde medewerkers drastisch zal afnemen. “Ik begin me pas zorgen te maken als medio 2006 het inhuren van uitzendkrachten nog niet teruggelopen is. Dat zou voor mij een signaal zijn dat structurele taken door uitzendkrachten overgenomen zijn.” Op dit moment zijn er nog 110 open vacatures in de nieuwe ondersteunersorganisatie.

De reorganisatie van de ondersteunende diensten is niet de enige oorzaak van de kostenstijging . zo viel bijvoorbeeld ook het inhuren van hoogleraren in 2005 duurder uit . maar wel de allerbelangrijkste. Dat heeft onder meer te maken met de vacaturestop voor ondersteunend personeel die tijdens de reorganisatie van kracht was. Gecombineerd met de onverwacht snelle uitstroom van ondersteuners (driehonderd fte in 2005) zorgde die vacaturestop ervoor dat vooral in het laatste kwartaal van 2005 veel plekken openvielen die door tijdelijke krachten moesten worden opgevuld. Zo is bij de Dienst Technische Ondersteuning in 2005 ruim 675 duizend euro uitgegeven aan uitzendkrachten, vergeleken met nog geen 371 duizend euro in het jaar daarvoor. Maar de TU Delft huurde ook tijdelijk personeel in voor advieswerk en tijdrovende projecten als het digitaliseren van alle personeelsdossiers van P&O.

Directeur personeel en organisatie Johan Hendriks erkent dat in de afgelopen maanden is gebleken dat de ondersteunersorganisatie hier en daar iets meer medewerkers nodig had dan in de reorganisatieplannen was beraamd. Hendriks: “Dat is niet zo vreemd. De reorganisatie blijft een dynamisch proces: dingen worden waar nodig bijgesteld.” Hendriks benadrukt dat zulke bijstellingen de opbrengsten van de reorganisatie . zo’n twintig miljoen euro per jaar – nauwelijks zullen drukken.

Hendriks verwacht dat eind 2006 de hoeveelheid ingehuurd personeel weer op het niveau zal zijn van vóór de reorganisatie. “We houden de kostenstijging goed in de gaten, en tot nu toe is er geen reden tot ongerustheid. Inhuren van extern personeel is nu eenmaal altijd duurder. Op dit moment is ingehuurd personeel hard nodig om de continuïteit van de ondersteuning te helpen bewaren. Met name bij de ict-ondersteuners is de werkdruk momenteel hoog. Hoogleraren hebben bijvoorbeeld behoefte aan nieuwe ict-toepassingen om hun onderzoek te ondersteunen.”

Voor de ondernemingsraad zijn de gestegen kosten van het tijdelijke personeel vooralsnog geen reden tot zorg. “Het viel te verwachten dat de TU Delft in 2005 substantieel meer mensen zou inhuren dan in 2004”, zegt or-lid André Hoogstrate (Demokratisch Beleid). “Door de reorganisatie zijn de ondersteunende diensten grondig verbouwd en dat leidt tot veel tijdelijk werk. En de vacaturestop heeft op willekeurige plekken gaten laten vallen in de ondersteunersorganisatie. Je ziet nu dat de organisatie zich aan het herschikken is.” Hoogstrate verwacht dan ook dat in de loop van 2006 het aantal ingehuurde medewerkers drastisch zal afnemen. “Ik begin me pas zorgen te maken als medio 2006 het inhuren van uitzendkrachten nog niet teruggelopen is. Dat zou voor mij een signaal zijn dat structurele taken door uitzendkrachten overgenomen zijn.” Op dit moment zijn er nog 110 open vacatures in de nieuwe ondersteunersorganisatie.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.