Onderwijs

Geschillencommissie: advies in januari

De behandeling van het geschil tussen de vakbonden en het college van bestuur zal in januari plaatsvinden. Dat verwacht een ambtelijk medewerker van de advies- en arbitragecommissie-De Ruiter.

De bonden informeren maandag hun leden over de stand van zaken.

Inmiddels hebben beide partijen schriftelijk hun standpunten uiteen gezet. Deze documenten liggen voor bij de onafhankelijke commissie. Die stelt deze maand een speciale deel-commissie samen, bestaande uit voorzitter De Ruiter, twee vaste commissieleden en twee bijzondere leden met specifieke kennis van het hoger onderwijs.

De bonden hebben ‘ambtenarenscheidsrechter’ De Ruiter ingeschakeld om te bemiddelen in het conflict over de reorganisatie aan de TU. Waarom vakcentrales en college van bestuur het maar niet eens worden over de gang van zaken mogen zij tijdens een hoorzitting in januari nog eens mondeling toelichten, aldus de woordvoerder van de geschillencommissie. Vervolgens wordt, normaliter binnen veertien dagen, een advies opgesteld. Het advies is niet bindend.

Een volgende stap in de procedure is een verzoek om arbitrage. Daarvoor dienen beíde partijen een beroep te doen op de commissie-De Ruiter. Tot nu toe deden alleen de vakcentrales dat. Arbitrage is wel bindend.

Gedurende de geschillenprocedure mag het college van bestuur doorgaan met reorganiseren. Dat doet het ook. Volgens woordvoerder ing. F. Kok houden de bonden nauwlettend in de gaten of het college nu geen onomkeerbare stappen zet. Als de bonden het reorganisatieproces willen stilleggen, moeten ze dat via een kort geding proberen.
(A.d.J.)

De behandeling van het geschil tussen de vakbonden en het college van bestuur zal in januari plaatsvinden. Dat verwacht een ambtelijk medewerker van de advies- en arbitragecommissie-De Ruiter. De bonden informeren maandag hun leden over de stand van zaken.

Inmiddels hebben beide partijen schriftelijk hun standpunten uiteen gezet. Deze documenten liggen voor bij de onafhankelijke commissie. Die stelt deze maand een speciale deel-commissie samen, bestaande uit voorzitter De Ruiter, twee vaste commissieleden en twee bijzondere leden met specifieke kennis van het hoger onderwijs.

De bonden hebben ‘ambtenarenscheidsrechter’ De Ruiter ingeschakeld om te bemiddelen in het conflict over de reorganisatie aan de TU. Waarom vakcentrales en college van bestuur het maar niet eens worden over de gang van zaken mogen zij tijdens een hoorzitting in januari nog eens mondeling toelichten, aldus de woordvoerder van de geschillencommissie. Vervolgens wordt, normaliter binnen veertien dagen, een advies opgesteld. Het advies is niet bindend.

Een volgende stap in de procedure is een verzoek om arbitrage. Daarvoor dienen beíde partijen een beroep te doen op de commissie-De Ruiter. Tot nu toe deden alleen de vakcentrales dat. Arbitrage is wel bindend.

Gedurende de geschillenprocedure mag het college van bestuur doorgaan met reorganiseren. Dat doet het ook. Volgens woordvoerder ing. F. Kok houden de bonden nauwlettend in de gaten of het college nu geen onomkeerbare stappen zet. Als de bonden het reorganisatieproces willen stilleggen, moeten ze dat via een kort geding proberen.
(A.d.J.)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.