Campus

Gemeente waakt over privacy deelfiets gebruiker

Vanaf 2021 zal de gemeente Delft de privacy van gebruikers van deelvoertuigen beter waarborgen. Een motie hiervoor werd unaniem aangenomen in de gemeenteraad.

Zie je de oranje fietsen nu nergens? Klopt, vanwege corona zijn er momenteel geen Mobike-fietsen beschikbaar. (Foto: Marjolein van der Veldt)

In 2018 startte de gemeente Delft een proef met deelfietsaanbieder Mobike. Sindsdien nam het aanbod van deelvoertuigen in Delft flink toe. Zo zijn er naast de oranje fietsen nu ook groene scooters van Felyx en GoSharing.

Kritiek
In december 2019 evalueerden het college van burgemeester en wethouders de proef met een positieve beoordeling. Volgens het college toont het toenemende gebruik van Mobike fietsen aan dat er behoefte is aan een vorm van deelmobiliteit.

Maar er was ook kritiek, want de fietsen zorgden voor overlast in de stad. Sinds de start van de pilot ontving de gemeente al tientallen klachten over Mobike-fietsen die voor langere tijd, onlogisch of hinderlijk stonden geparkeerd. Dat je de oranje fietsen nu niet op straat ziet, klopt. Dat is omdat er vanwege corona momenteel geen Mobike fietsen beschikbaar zijn.

Vergunning
Om meer grip te krijgen op het aanbod van deelvoertuigen werkt de gemeente aan een vergunningsstelsel dat medio 2021 ingaat. Zo krijgt zij onder andere beter zicht op het aanbod en de kwaliteit van de aanbieders.

Zicht op de digitale omgeving vond studentenpartij Stip echter niet voldoende. Zij wil de privacy van de gebruiker beter beschermen. “Als gebruiker committeer je je aan een platform”, licht raadslid Marcel Harinck toe. “Je deelt persoonlijke informatie als naam, locatie en bankgegevens. Wij willen dat de digitale veiligheid van deze gebruikers beter wordt gewaarborgd.”

Terecht, want nog geen jaar geleden toonde onderzoeksplatform Follow the Money dat de data van onder andere Mobike-gebruikers direct werd opgeslagen in de cloud van Tencent, de Chinese Amazon. En dat mag niet, want het opslaan en verwerken van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte is in strijd met de privacywet.

Dataplan
Daarom diende Stip (Studenten Techniek in Politiek) een motie in die gebruikers beter moet beschermen. Is dat echt nodig? Harinck vindt van wel. “Dankzij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywetgeving, zijn persoonsgegevens in principe beschermd. Maar de Autoriteit Persoonsgegevens, het orgaan dat moet controleren of bedrijven zich daadwerkelijk aan de AVG houden, heeft onvoldoende capaciteit om alle bedrijven en instanties te controleren. Zij richten zich vooral op grote organisaties, de gemeente Delft staat niet bovenaan de lijst.” 

De motie die Stip samen met D66, GroenLinks, Onafhankelijk Delft, ChristenUnie en CDA indiende doet daarom een beroep op de verantwoordelijkheid van aanbieders zelf. Harinck: “We eisen van aanbieders een schriftelijk dataplan op te stellen waarin ze uitleggen hoe ze verantwoord met de data van gebruikers omgaan.” Het voorstel kreeg goedkeuring van wethouder Martina Huijsmans. Het opstellen van het vergunningsplan zal ongeveer een jaar duren.

Nieuwsredacteur Marjolein van der Veldt

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

m.vanderveldt@tudelft.nl

Comments are closed.