Onderwijs

Gele kaart voor Bouwkunde

Bouwkunde heeft volgens het HOP een ‘gele kaart’ gekregen van de onderwijsinspectie. De faculteit ontkent dit. De inspectie heeft de gele kaart waarschijnlijk tussen april en juli 2001 naar zes universitaire opleidingen gestuurd, meldt ir.

Frank Steenkamp, hoofdredacteur van het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP). Bouwkunde in Delft is een van die zes opleidingen.

In juli 2000 constateerde een visitatiecommissie ‘ernstige tekortkomingen’ in het onderwijs op Bouwkunde. Mede naar aanleiding daarvan begon de faculteit met een grootscheepse vernieuwing van het curriculum.

De faculteit zegt niets van een gele kaart te weten. Drs. Bonne van Dam, hoofd van het projectbureau dat de onderwijsvernieuwing moet doorvoeren: ,,Wij hebben naar aanleiding van het visitatierapport in oktober 2000 een bezoek van de inspecteur gehad. Die schreef in december een brief aan de faculteit waarin hij zijn vertrouwen uitsprak in het traject dat de faculteit na de visitatie was ingeslagen. Bij mijn weten hebben we daarna geen brief van de inspectie meer ontvangen. Van een gele kaart is pas sprake als de inspectie aanleiding ziet om de ernstige tekortkomingen aan de minister te melden.”

Een voorlichter van de onderwijsinspectie ontkent dat, maar ze kan niet op korte termijn achterhalen welke brieven naar de faculteit zijn gestuurd. ,,De inspectie kan een gele kaart uitdelen als de visitatiecommissie ernstige tekortkomingen heeft geconstateerd. Pas als vervolgens sprake is van een langdurige ernstige tekortkoming doet de inspectie een formele melding aan de minister”, aldus de voorlichter.

De andere universitaire opleidingen die volgens het HOP een gele kaart kregen zijn wetenschapsdynamica aan de UvA, sociaal culturele wetenschappen aan de VU, biofarmaceutische wetenschappen in Leiden, sociologie in Tilburg en farmacie in Utrecht. Ook deze opleidingen spreken het bericht dat ze een gele kaart hebben gekregen tegen.

Zie ook pagina 11

De inspectie heeft de gele kaart waarschijnlijk tussen april en juli 2001 naar zes universitaire opleidingen gestuurd, meldt ir. Frank Steenkamp, hoofdredacteur van het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP). Bouwkunde in Delft is een van die zes opleidingen.

In juli 2000 constateerde een visitatiecommissie ‘ernstige tekortkomingen’ in het onderwijs op Bouwkunde. Mede naar aanleiding daarvan begon de faculteit met een grootscheepse vernieuwing van het curriculum.

De faculteit zegt niets van een gele kaart te weten. Drs. Bonne van Dam, hoofd van het projectbureau dat de onderwijsvernieuwing moet doorvoeren: ,,Wij hebben naar aanleiding van het visitatierapport in oktober 2000 een bezoek van de inspecteur gehad. Die schreef in december een brief aan de faculteit waarin hij zijn vertrouwen uitsprak in het traject dat de faculteit na de visitatie was ingeslagen. Bij mijn weten hebben we daarna geen brief van de inspectie meer ontvangen. Van een gele kaart is pas sprake als de inspectie aanleiding ziet om de ernstige tekortkomingen aan de minister te melden.”

Een voorlichter van de onderwijsinspectie ontkent dat, maar ze kan niet op korte termijn achterhalen welke brieven naar de faculteit zijn gestuurd. ,,De inspectie kan een gele kaart uitdelen als de visitatiecommissie ernstige tekortkomingen heeft geconstateerd. Pas als vervolgens sprake is van een langdurige ernstige tekortkoming doet de inspectie een formele melding aan de minister”, aldus de voorlichter.

De andere universitaire opleidingen die volgens het HOP een gele kaart kregen zijn wetenschapsdynamica aan de UvA, sociaal culturele wetenschappen aan de VU, biofarmaceutische wetenschappen in Leiden, sociologie in Tilburg en farmacie in Utrecht. Ook deze opleidingen spreken het bericht dat ze een gele kaart hebben gekregen tegen.

Zie ook pagina 11

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.