Campus

Geen Delftse boekenwijsheid

Dertig gerenommeerde Nederlandse wetenschappers worden door Jan Bos en Erik Geleijns in ‘Boekenwijsheid’ aan de tand gevoeld over het boek dat de meeste invloed had op hun vakgebied. Opmerkelijk genoeg noemen ze geen enkele wetenschapper van de TU Delft.

Dat lijkt opzet. Op het eerste gezicht is het vreemd dat de schrijvers hun weg richting Delft niet wisten te vinden. Er zitten in Delft genoeg vooraanstaande onderzoekers.
De reden van Delftse afwezigheid is waarschijnlijk de strenge eis van de schrijvers: het boek moest in Nederland gedrukt zijn tussen 1540 en 1800. ‘Boekenwijsheid’ wordt namelijk gepubliceerd ter gelegenheid van de verschijning van de bibliografie STCN van in Nederland gedrukte boeken uit deze periode. Een boek noemen met deze beperking is voor invloedrijke Delftenaren, zo blijkt bij navraag, erg moeilijk.
“Je kunt eigenlijk niet zeggen dat er een boek is dat een grote invloed heeft gehad op een Delfts vakgebied. Neem luchtvaart- en ruimtevaarttechniek, daar komt onder meer aërodynamica, materiaalkunde, fysica en mathematica samen. Er is niet een essentieel boek dat dit allemaal bevat. Wij zijn een universiteit van de toegepaste wetenschap”, zegt prof.ir. Boudewijn Ambrosius van Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Dat veel vakgebieden aan de TU betrekkelijk nieuw en voornamelijk op de toekomst gericht zijn, helpt natuurlijk ook niet.
Als Ambrosius toch een boek moet kiezen, dan benadrukt hij graag de invloed van Isaac Newtons ‘Philosophiae Naturalis Principia Mathematica’ (1678). Maar dat boek werd niet in Nederland gedrukt. “Dat boek is de bakermat voor de beweging van de hemellichamen. Ik heb het nooit gelezen. Het is in Latijn geschreven en dat ben ik niet machtig. Ik vind Newton fascinerend omdat hij op een nieuwe manier naar de wereld keek.”
Ook universiteitshoogleraar prof.dr. Cees Dekker heeft moeite een boek te kiezen. “In lezingen vergelijk ik nanotechnologie vaak met de ontdekkingen van Antoni van Leeuwenhoek. Net zoals Van Leeuwenhoek een nieuwe wereld opende door zijn microscoop, en eencellige beestjes zag waarvan we het bestaan niet wisten, gaat er bij een nanomicroscoop ook een nieuwe wereld open. Ik vind het belangrijk om zijn invloed te noemen, omdat hij in Delft woonde. We noemden als eerbetoon onlangs een clean room het Van Leeuwenhoeklaboratorium.” Maar ook Van Leeuwenhoek voldoet niet aan de strenge eisen. Hij zette zijn vindingen uiteen in een correspondentie met de Royal Society in Londen.
Geoloog prof.dr. Salomon Kroonenberg noemt twee Schotse geologen: James Hutton en John Playfair. Hun werk werd niet in Nederland gedrukt, maar is wel zeer invloedrijk. “Zij zijn de grondleggers van de moderne geologie. Zij begrepen als eerste dat granieten uit magma kwamen en hoe rivieren werkten. Theory of the Earth (1788) van Hutton was een onleesbaar werk, heel cryptisch geschreven. Playfair was zijn ghostwriter die in 1802 een prachtige bewerking maakte, die wel heel goed te lezen is. Ik raadpleeg Playfair nog regelmatig.”
Kroonenberg roemt vooral de beschrijvingen van Siccar Point in Schotland. “Daar zijn zowel opmerkelijke horizontale als verticale gesteentelagen te zien. Er is gebergtevorming, afzet van zand en klei, erosie door de zee en afzet van nieuwe sedimenten die weer hard zijn geworden. Dat levert een fascinerend beeld op. Toen zij daar stonden begrepen ze dat ze keken naar tijdsverschillen van een miljard jaar. Daarnaast realiseerden ze zich hoe mooi dit stuk van de aarde was.”
Enthousiast vertellen de gerenommeerde Delftenaren over deze invloedrijke boeken. Maar op een in Nederland gedrukt boek tussen 1540 tot 1800 komen ze niet zo snel. Gelukkig is daarbij geen man over boord. Om toch nog een favoriet boek uit te kiezen, kunnen ze nu de kersverse online bibliografie op www.kb.nl/stcn raadplegen. 

People who have laptops running Windows Vista cannot access the entire new TU Delft website. “In any case they’re completely denied access to webprint.tudelft.nl, the site where you print lecture notes,” said Menno van der Kamp, of the student party Oras, during a recent meeting with the TU Executive Board. It’s possible that financial issues are the reason for the compatibility problems. “It’s strange, to say the least, that TU Delft doesn’t support Vista,” Van der Kamp adds. The Executive Board will investigate the matter.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.