Onderwijs

Fusieperikelen en begrotingspijn bij TNW

Bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) maakt de facultaire studentenraad (fsr) zich zorgen over het samengaan van scheikundige technologie met de Leidse scheikunde-opleiding.

En de onderdeelcommissie (odc) buigt zich over de nieuwe beoordelingsystematiek van de medewerkers en het wegwerken van de verlofstuwmeren.

Dit is het eerste deel van een serie waarin het werk van de facultaire studentenraden en de onderdeelcommissies centraal staan.

Het mogelijke samengaan van de Delftse opleiding scheikundige technologie met de Leidse scheikunde-opleiding houdt Marleen van Aartrijk en Maarten Over zeer bezig. Ze zijn respectievelijk voorzitter en lid van de facultaire studentenraad van Technische Natuurwetenschappen . Over is als student scheikundige technologie persoonlijk betrokken bij de fusie. ,,Recent hebben wij een forum georganiseerd om aan de decaan kenbaar te maken hoe de studenten erover denken en met hem van gedachten te wisselen.”

De studenten zetten vraagtekens zetten bij een volledige fusie. Aan het begin van het nieuwe studiejaar moeten de opleidingen de bachelor-masterstructuur invoeren. Dat wordt door de bestuurders in Leiden en Delft als een goed moment gezien om met een nieuwe opleiding ‘molecular science and technology’ van start te gaan. Over: ,,Wij zijn er toch beducht voor dat het aspect van technologie in het samenwerkingsverband tussen deze twee opleidingen minder wordt. Dat zouden we geen goede zaak vinden. Bovendien betekent het verdwijnen van de opleiding dat de huidige studenten straks een diploma hebben van een studie die niet meer bestaat, en dat is ook niet goed voor de status hiervan.” Over benadrukt dat de fsr geen pertinente tegenstander is van een hechtere samenwerking met Leiden. ,,Wij als fsr beseffen dat een vernieuwing noodzakelijk is gezien het dalende studentenaantal bij scheikunde, maar we zijn er nog zeker niet van overtuigd dat een totale fusie de oplossing is.”

De commotie over deze fusie drukt een aantal andere zaken naar de achtergrond en dat betreuren Van Aartrijk en Over. ,,We letten er natuurlijk wel op dat dit niet teveel gebeurt. Wij zijn dit jaar van start gegaan met een gezamenlijke propedeuse van de drie opleidingen van TNW. Het is belangrijk dat we deze evalueren en bekijken hoe de resultaten hiervan zijn. Dat proberen we % ondanks de hectische gebeurtenissen rond scheikunde % toch ook door te zetten.”

Stuwmeren en beoordelingscriteria

,,Het samengaan van de opleidingen in Delft en Leiden is voor ons als onderdeelcommissie (nog) geen item,” aluds ir. Evert Angad Gaur, voorzitter van de odc. ,,Op dit moment worden wij door andere zaken in de beslag genomen, zoals de beoordelingssystematiek, de verlofstuwmeren en de gezondheid van de financiën van de faculteit.”

Bij technische natuurkunde heeft een pilotproject gedraaid met een nieuwe beoordelingssystematiek voor medewerkers. Bij een evaluatie waren ongeveer 60 procent van de reacties positief over de nieuwe aanpak. ,,Maar 30 procent – en dat vind ik een aanzienlijk aantal % had bedenkingen. Hun bezwaren moet je serieus nemen. Wij zijn geen tegenstanders van de nieuwe beoordelingssystematiek mits er goed mee wordt omgegaan. Als van tevoren al verwacht wordt dat ongeveer vijf procent een onvoldoende beoordeling zal krijgen en vijf procent een excellente, dan kan dit een eigen leven gaan leiden. Dan ga je niet meer eerst beoordelen en zienwat eruit komt, maar je gaat naar die verwachting toe werken. Hierdoor kan iemand in een relatief goede afdeling een negatieve beoordeling krijgen, terwijl deze persoon in een mindere afdeling een voldoende tot goede beoordeling zou krijgen. De vraag is: wil je dat? Bij de invoering van een nieuwe beoordelingssystematiek moet de zaak steeds van alle kanten bekeken worden om het personeel niet tekort te doen.”

De verlofstuwmeren vormen een andere kwestie die de odc bezighoudt. Zij vinden het problematisch dat het personeel alle overschotten in vijf jaar moet wegwerken en zijn meer voorstanders van het valuteren van de dagen. Angad Gaur: ,,Veel wetenschappers talen niet zo naar extra vrije tijd omdat hun werk hun hobby is. Bovendien is het schadelijk voor een wetenschappelijke carrière als je je strikt aan een 36-urige werkweek gaat houden. Het gevolg is dat velen enorme overschotten aan vakantiedagen hebben en eigenlijk niet weten hoe ze deze weg moeten werken. Wij willen als odc gaan bekijken hoe er maximaal gebruikt gemaakt kan worden van de kleine mogelijkheid % die er is % om te valuteren.”

En dan is er nog de financiële situatie van de faculteit. ,,Dat is een lastige kwestie want er is een tekort. TNW publiceert traditioneel altijd al veel maar andere faculteiten zijn de laatste jaren meer gaan publiceren en daarom is ons aandeel in het totaal kleiner geworden. Het gevolg voor TNW was: minder inkomsten. De odc vindt dit niet helemaal terecht: vanwege ons hoge publicatieaantal is het lastiger om nog meer te publiceren. Als odc willen wij graag op korte termijn weten wat de consequenties zullen van dit gat in onze begroting en hoe het cvb onze faculteit hiervoor wil compenseren.”

Bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) maakt de facultaire studentenraad (fsr) zich zorgen over het samengaan van scheikundige technologie met de Leidse scheikunde-opleiding. En de onderdeelcommissie (odc) buigt zich over de nieuwe beoordelingsystematiek van de medewerkers en het wegwerken van de verlofstuwmeren.

Dit is het eerste deel van een serie waarin het werk van de facultaire studentenraden en de onderdeelcommissies centraal staan.

Het mogelijke samengaan van de Delftse opleiding scheikundige technologie met de Leidse scheikunde-opleiding houdt Marleen van Aartrijk en Maarten Over zeer bezig. Ze zijn respectievelijk voorzitter en lid van de facultaire studentenraad van Technische Natuurwetenschappen . Over is als student scheikundige technologie persoonlijk betrokken bij de fusie. ,,Recent hebben wij een forum georganiseerd om aan de decaan kenbaar te maken hoe de studenten erover denken en met hem van gedachten te wisselen.”

De studenten zetten vraagtekens zetten bij een volledige fusie. Aan het begin van het nieuwe studiejaar moeten de opleidingen de bachelor-masterstructuur invoeren. Dat wordt door de bestuurders in Leiden en Delft als een goed moment gezien om met een nieuwe opleiding ‘molecular science and technology’ van start te gaan. Over: ,,Wij zijn er toch beducht voor dat het aspect van technologie in het samenwerkingsverband tussen deze twee opleidingen minder wordt. Dat zouden we geen goede zaak vinden. Bovendien betekent het verdwijnen van de opleiding dat de huidige studenten straks een diploma hebben van een studie die niet meer bestaat, en dat is ook niet goed voor de status hiervan.” Over benadrukt dat de fsr geen pertinente tegenstander is van een hechtere samenwerking met Leiden. ,,Wij als fsr beseffen dat een vernieuwing noodzakelijk is gezien het dalende studentenaantal bij scheikunde, maar we zijn er nog zeker niet van overtuigd dat een totale fusie de oplossing is.”

De commotie over deze fusie drukt een aantal andere zaken naar de achtergrond en dat betreuren Van Aartrijk en Over. ,,We letten er natuurlijk wel op dat dit niet teveel gebeurt. Wij zijn dit jaar van start gegaan met een gezamenlijke propedeuse van de drie opleidingen van TNW. Het is belangrijk dat we deze evalueren en bekijken hoe de resultaten hiervan zijn. Dat proberen we % ondanks de hectische gebeurtenissen rond scheikunde % toch ook door te zetten.”

Stuwmeren en beoordelingscriteria

,,Het samengaan van de opleidingen in Delft en Leiden is voor ons als onderdeelcommissie (nog) geen item,” aluds ir. Evert Angad Gaur, voorzitter van de odc. ,,Op dit moment worden wij door andere zaken in de beslag genomen, zoals de beoordelingssystematiek, de verlofstuwmeren en de gezondheid van de financiën van de faculteit.”

Bij technische natuurkunde heeft een pilotproject gedraaid met een nieuwe beoordelingssystematiek voor medewerkers. Bij een evaluatie waren ongeveer 60 procent van de reacties positief over de nieuwe aanpak. ,,Maar 30 procent – en dat vind ik een aanzienlijk aantal % had bedenkingen. Hun bezwaren moet je serieus nemen. Wij zijn geen tegenstanders van de nieuwe beoordelingssystematiek mits er goed mee wordt omgegaan. Als van tevoren al verwacht wordt dat ongeveer vijf procent een onvoldoende beoordeling zal krijgen en vijf procent een excellente, dan kan dit een eigen leven gaan leiden. Dan ga je niet meer eerst beoordelen en zienwat eruit komt, maar je gaat naar die verwachting toe werken. Hierdoor kan iemand in een relatief goede afdeling een negatieve beoordeling krijgen, terwijl deze persoon in een mindere afdeling een voldoende tot goede beoordeling zou krijgen. De vraag is: wil je dat? Bij de invoering van een nieuwe beoordelingssystematiek moet de zaak steeds van alle kanten bekeken worden om het personeel niet tekort te doen.”

De verlofstuwmeren vormen een andere kwestie die de odc bezighoudt. Zij vinden het problematisch dat het personeel alle overschotten in vijf jaar moet wegwerken en zijn meer voorstanders van het valuteren van de dagen. Angad Gaur: ,,Veel wetenschappers talen niet zo naar extra vrije tijd omdat hun werk hun hobby is. Bovendien is het schadelijk voor een wetenschappelijke carrière als je je strikt aan een 36-urige werkweek gaat houden. Het gevolg is dat velen enorme overschotten aan vakantiedagen hebben en eigenlijk niet weten hoe ze deze weg moeten werken. Wij willen als odc gaan bekijken hoe er maximaal gebruikt gemaakt kan worden van de kleine mogelijkheid % die er is % om te valuteren.”

En dan is er nog de financiële situatie van de faculteit. ,,Dat is een lastige kwestie want er is een tekort. TNW publiceert traditioneel altijd al veel maar andere faculteiten zijn de laatste jaren meer gaan publiceren en daarom is ons aandeel in het totaal kleiner geworden. Het gevolg voor TNW was: minder inkomsten. De odc vindt dit niet helemaal terecht: vanwege ons hoge publicatieaantal is het lastiger om nog meer te publiceren. Als odc willen wij graag op korte termijn weten wat de consequenties zullen van dit gat in onze begroting en hoe het cvb onze faculteit hiervoor wil compenseren.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.