Onderwijs

FOM steunt TU-onderzoek moleculaire geleiding

Bijna 10 miljoen euro heeft de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) toegekend aan vijf nieuwe onderzoeksprogramma’s. Een van de groepen die in de prijzen valt, is de groep van prof.dr.ir. Herre van der Zant (TNW). Met collega’s onderzoekt hij geleiding van ‘single molecules’.


Het is nu mogelijk om elektrische verbindingen te maken met één enkel molecuul. In het onderzoek wil Van der Zant de effecten van quantuminterferentie aantonen in de geleiding van ‘single molecules’. Geleiding, het bewegen van een elektron door een molecuul, gaat een stuk moeilijker als de elektrongolffuncties in een toestand van destructieve interferentie zijn, met andere woorden: als ze elkaar uitdoven. In een toestand van constructieve interferentie versterken de elektrongolffuncties elkaar maximaal en vindt optimale geleiding plaats.


Van der Zant in het persbericht van FOM: “Het onderzoek naar interferentie-effecten op het niveau van enkele moleculen staat nog in de kinderschoenen. Er zijn weliswaar veel voorspellingen gedaan, maar nog weinig data beschikbaar. Naast het fundamentele begrip is een van de hoofduitdagingen in de nanotechnologie het benutten van de inzichten over organische moleculen voor toepassingen in elektronische apparaten.” 


Behalve Van der Zant kregen nog vier natuurkundigen geld van het zogenaamde Vrije FOM-programma, een programma dat bedoeld is voor onderzoek waarmee – aldus FOM – “de Nederlandse natuurkunde internationaal uitblinkt en waarvan het wetenschappelijk en maatschappelijk belang duidelijk aanwezig is”.


Dr. Patrick Decowski (Nikhef/UvA) gaat uitzoeken wat het subatomaire bestanddeel is van donkere materie. Prof.dr. Antoine van Oijen (Zernike Instituut, RUG) doet onderzoek naar de fysica van DNA-processen. Prof.dr. Detlef Lohse (UT) onderzoekt hoe verschillende vormen van turbulentie in elkaar kunnen overgaan. En dr. Kees Storm (TU/e) onderzoekt zichzelf reparerende materialen en materialen die uitstekend schokken en geluid absorberen.

 

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.