Onderwijs

Faculteiten en diensten samen in tien clusters

Om een ‘nieuw elan’ te realiseren moet de TU haar organisatie omvormen. De dertien faculteiten en zeven diensten kunnen ondergebracht worden in een tiental nieuwe clusters.

Deze aanbeveling van een adviesgroep heeft het college van bestuur deze week tot de zijne gemaakt. Het rapport zal nu over de hele universiteit worden verspreid.

Het is de bedoeling dat clusters gezamenlijk gebruik maken van ondersteunende diensten, zoals personeelszaken, financiële administratie, onderzoek en onderwijs. De opleidingen blijven alle bestaan, maar de huidige faculteiten gaan op in de nieuwe ‘superfaculteiten’.

Het advies is uitgebracht door een commissie die voorgezeten werd door oud-rector-magnificus prof.dr. J.M. Dirken. Diens rapport benadrukt dat clustering op zichzelf niet nodig is om de kwaliteit en de effectiviteit van de ondersteunende diensten te verbeteren. Het rapport ziet de winst veel meer in de opportunities die clustering biedt voor ‘nieuw elan’, voor synergie in onderwijs en onderzoek. Daarvoor is dan wel nodig dat de clusters ook in hun huisvesting worden geconcentreerd. (R.M.)

Zie ook de berichten ‘College en bonden eens over reorganisatie’ en ‘Snel overleggen over clustering’

De tien clusters

De adviesgroep-Dirken schetst de volgende nieuwe clusters:

* Wijsbegeerte en Technische Maatschappijwetenschappen samen met Technische Bestuurskunde;

* Civiele Techniek samen met Geodesie;

* Industrieel Ontwerpen samen met Lucht- en Ruimtevaart;

* Scheikundige Technologie en Materiaalkunde samen met Technische Aardwetenschappen en het IRI;

* Bouwkunde samen met het Onderzoeksinstituut Technische Bestuurskunde;

* Elektrotechniek samen met Wiskunde, Informatica, Natuurkunde en Dimes;

* Werktuigbouw samen met Maritieme Techniek;

* Facilitair Bedrijf samen met het Centraal Chemicaliën Magazijn en de Centrale Werkplaats;

* de Bibliotheek samen met de Informatie en Elektronische Dienst;

* de staf van het college van bestuur samen met de diverse servicecentra.

Richard Meijer

Om een ‘nieuw elan’ te realiseren moet de TU haar organisatie omvormen. De dertien faculteiten en zeven diensten kunnen ondergebracht worden in een tiental nieuwe clusters. Deze aanbeveling van een adviesgroep heeft het college van bestuur deze week tot de zijne gemaakt. Het rapport zal nu over de hele universiteit worden verspreid.

Het is de bedoeling dat clusters gezamenlijk gebruik maken van ondersteunende diensten, zoals personeelszaken, financiële administratie, onderzoek en onderwijs. De opleidingen blijven alle bestaan, maar de huidige faculteiten gaan op in de nieuwe ‘superfaculteiten’.

Het advies is uitgebracht door een commissie die voorgezeten werd door oud-rector-magnificus prof.dr. J.M. Dirken. Diens rapport benadrukt dat clustering op zichzelf niet nodig is om de kwaliteit en de effectiviteit van de ondersteunende diensten te verbeteren. Het rapport ziet de winst veel meer in de opportunities die clustering biedt voor ‘nieuw elan’, voor synergie in onderwijs en onderzoek. Daarvoor is dan wel nodig dat de clusters ook in hun huisvesting worden geconcentreerd. (R.M.)

Zie ook de berichten ‘College en bonden eens over reorganisatie’ en ‘Snel overleggen over clustering’

De tien clusters

De adviesgroep-Dirken schetst de volgende nieuwe clusters:

* Wijsbegeerte en Technische Maatschappijwetenschappen samen met Technische Bestuurskunde;

* Civiele Techniek samen met Geodesie;

* Industrieel Ontwerpen samen met Lucht- en Ruimtevaart;

* Scheikundige Technologie en Materiaalkunde samen met Technische Aardwetenschappen en het IRI;

* Bouwkunde samen met het Onderzoeksinstituut Technische Bestuurskunde;

* Elektrotechniek samen met Wiskunde, Informatica, Natuurkunde en Dimes;

* Werktuigbouw samen met Maritieme Techniek;

* Facilitair Bedrijf samen met het Centraal Chemicaliën Magazijn en de Centrale Werkplaats;

* de Bibliotheek samen met de Informatie en Elektronische Dienst;

* de staf van het college van bestuur samen met de diverse servicecentra.

Richard Meijer

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.