Onderwijs

‘Extra toezicht ontgroening overbodig’

Delftse studentenverenigingen hebben maatregelen genomen voor een veilige ontgroening. De verenigingen en rector Wakker zijn het erover eens dat extern toezicht niet nodig is.

Drankmisbruik

In Groningen gaat een onderzoekscommissie, bestaande uit een arts, een psycholoog en een bestuurder, toezicht houden op de ontgroeningen. De commissie is opgericht nadat vorig jaar bij een drankritueel een Groningse student omkwam.

Naar aanleiding van het incident drong ook de toenmalige Delftse rector Blaauwendraad aan op verantwoordelijker drankgebruik bij de studentenverenigingen. Alcohol was onderwerp van gesprek tijdens een ontmoeting tussen de verenigingen en het college van bestuur.

De verenigingen schatten de kans op excessen als in Groningen klein; drank is tijdens de Delftse ontgroening taboe voor aspirantleden. Bovendien is er medisch toezicht bij de ontgroening. Birgitte Keulen, bestuurder van Jansbrug: ,,Voor de Kennismakingtijd hebben we contact met de studenten gezondheidszorg. Met hen spreken we het programma door.” Bij twijfel over de lichamelijk conditie wordt een aspirant van Virgiel onderzocht door een studentenarts.
Cursus

Inmiddels hebben de verenigingen zelf maatregelen genomen om drankgebruik ook na de introductie binnen de perken te houden. Bestuursleden en tappers van Jansbrug krijgen waarschijnlijk na de zomervakantie een cursus ‘omgaan met alcohol’. Die cursus moet hen in staat stellen misbruik te herkennen en leden met een alcoholprobleem te helpen.

Het bestuur van Virgiel wees haar leden middels een persoonlijke brief op hun verantwoordelijkheden. Waarnemend bestuurder Pim Rothweiler: ,,Eén biertje is geen probleem, meerdere biertjes ook niet. Het gaat erom dat mensen hun grenzen kennen.”

Het bestuur schreef ook studentenhuizen van Virgilianen aan om de daar bestaande inwijdingsrituelen te inventariseren. De Groningse student overleed bij zo’n ritueel. De uitkomst van die inventarisatie is nog niet bekend.

Volgens de verenigingen is extra toezicht door een commissie niet nodig. Dat meent ook rector Wakker, de opvolger van Blaauwendraad: ,,De verenigingen hebben hun eigen verantwoordelijkheid.”

Wakker looft de initiatieven van de verenigingen, maar zal in de toekomst niet nalaten hen op hun verantwoordelijkheid te wijzen. ,,Hoewel de verenigingen onafhankelijk zijn van de universiteit hebben ze wel belang bij een goede verstandhouding met het college van bestuur”, stelt hij. ,,De universiteit steunt hen bijvoorbeeld met bestuursbeurzen.” Trekt het college die steun in als verenigingen zich niet gedragen? ,,Er kan van alles gebeuren, maar ik ga er vanuitdat de verenigingen zich verantwoordelijk opstellen.”

Drankmisbruik

In Groningen gaat een onderzoekscommissie, bestaande uit een arts, een psycholoog en een bestuurder, toezicht houden op de ontgroeningen. De commissie is opgericht nadat vorig jaar bij een drankritueel een Groningse student omkwam.

Naar aanleiding van het incident drong ook de toenmalige Delftse rector Blaauwendraad aan op verantwoordelijker drankgebruik bij de studentenverenigingen. Alcohol was onderwerp van gesprek tijdens een ontmoeting tussen de verenigingen en het college van bestuur.

De verenigingen schatten de kans op excessen als in Groningen klein; drank is tijdens de Delftse ontgroening taboe voor aspirantleden. Bovendien is er medisch toezicht bij de ontgroening. Birgitte Keulen, bestuurder van Jansbrug: ,,Voor de Kennismakingtijd hebben we contact met de studenten gezondheidszorg. Met hen spreken we het programma door.” Bij twijfel over de lichamelijk conditie wordt een aspirant van Virgiel onderzocht door een studentenarts.
Cursus

Inmiddels hebben de verenigingen zelf maatregelen genomen om drankgebruik ook na de introductie binnen de perken te houden. Bestuursleden en tappers van Jansbrug krijgen waarschijnlijk na de zomervakantie een cursus ‘omgaan met alcohol’. Die cursus moet hen in staat stellen misbruik te herkennen en leden met een alcoholprobleem te helpen.

Het bestuur van Virgiel wees haar leden middels een persoonlijke brief op hun verantwoordelijkheden. Waarnemend bestuurder Pim Rothweiler: ,,Eén biertje is geen probleem, meerdere biertjes ook niet. Het gaat erom dat mensen hun grenzen kennen.”

Het bestuur schreef ook studentenhuizen van Virgilianen aan om de daar bestaande inwijdingsrituelen te inventariseren. De Groningse student overleed bij zo’n ritueel. De uitkomst van die inventarisatie is nog niet bekend.

Volgens de verenigingen is extra toezicht door een commissie niet nodig. Dat meent ook rector Wakker, de opvolger van Blaauwendraad: ,,De verenigingen hebben hun eigen verantwoordelijkheid.”

Wakker looft de initiatieven van de verenigingen, maar zal in de toekomst niet nalaten hen op hun verantwoordelijkheid te wijzen. ,,Hoewel de verenigingen onafhankelijk zijn van de universiteit hebben ze wel belang bij een goede verstandhouding met het college van bestuur”, stelt hij. ,,De universiteit steunt hen bijvoorbeeld met bestuursbeurzen.” Trekt het college die steun in als verenigingen zich niet gedragen? ,,Er kan van alles gebeuren, maar ik ga er vanuitdat de verenigingen zich verantwoordelijk opstellen.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.