Onderwijs

Extra geld universiteiten vooral voor extra taken

Veel nieuws bevat de miljoenennota niet voor de universiteiten. In totaal krijgen de universiteiten in 2002 ruim 2,7 miljard euro van het rijk, een lichte stijging ten opzichte van dit jaar (2,5 miljard).

De TU Delft kan komend jaar 294,5 miljoen euro (ongeveer 649 miljoen gulden) tegemoet zien. Dat is 13,7 miljoen euro meer dan in 2001.

Het extra geld is nauwelijks bestemd voor nieuwe investeringen in onderwijs of onderzoek. Vrijwel alles gaat op aan extra taken die de universiteiten worden opgelegd. Loon- en prijsstijgingen zijn de grootste kostenpost. Hermans stelt daarvoor structureel 127,7 miljoen euro extra beschikbaar. Voor de gestegen studentenaantallen geeft hij nog eens 20 miljoen.

Daarnaast brengt 2002 22,7 miljoen euro voor de invoering van het bachelor-mastermodel en 32,3 miljoen euro om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren, voornamelijk voor jonge wetenschappers. Een kwart van het wetenschappelijk personeel gaat in de komende zeven jaar met pensioen, terwijl universiteiten moeite hebben jongeren binnen te halen.

Voor onderzoeksbeleid trekt de minister in totaal ruim 768 miljoen euro uit, veertien miljoen meer dan vorig jaar. Vooral aan erfelijkheidsonderzoek wordt meer geld uitgegeven: ruim 56 miljoen euro. Dat onderzoeksgebied is een speerpunt in het wetenschapsbeleid.

Ook het ministerie van Economische Zaken (EZ) draagt via infrastructuurfonds Ices fors bij aan de life sciences. EZ wil bovendien de overdracht en toepassing van kennis stimuleren door meer subsidies voor ’technostarters’, jonge innovatieve bedrijven die in samenwerking met universiteiten en andere kennisinstellingen worden opgericht.

In een eerste reactie tonen de universiteiten zich teleurgesteld. Weliswaar is aan jarenlange bezuinigingen een eind gekomen, volgens de Vsnu is een flinke extra investering nodig. Nederland wil in 2010 immers een ‘hoogwaardige kennissamenleving’ zijn, zoals het kabinet onlangs aankondigde. Bij monde van voorzitter Ed d’Hondt vroeg de vereniging bij de opening van het academisch jaar daarom een miljard gulden extra per jaar.

Dat vinden ook de studentenbonden. ISO-voorzitter Jonathan Zondag signaleert in de onderwijsbegroting weliswaar ‘een groot en duidelijk ambitieniveau’, maar vindt dat de minister zijn ambities beter in de ijskast kan zetten zolang de investeringen achter blijven. Volgens de Lsvb is het kabinet ‘een beetje dom’. De bond vreest dat van verbeteringen als het bachelor-masterstelsel weinig terechtkomt zonder extra geld.

In totaal krijgen de universiteiten in 2002 ruim 2,7 miljard euro van het rijk, een lichte stijging ten opzichte van dit jaar (2,5 miljard). De TU Delft kan komend jaar 294,5 miljoen euro (ongeveer 649 miljoen gulden) tegemoet zien. Dat is 13,7 miljoen euro meer dan in 2001.

Het extra geld is nauwelijks bestemd voor nieuwe investeringen in onderwijs of onderzoek. Vrijwel alles gaat op aan extra taken die de universiteiten worden opgelegd. Loon- en prijsstijgingen zijn de grootste kostenpost. Hermans stelt daarvoor structureel 127,7 miljoen euro extra beschikbaar. Voor de gestegen studentenaantallen geeft hij nog eens 20 miljoen.

Daarnaast brengt 2002 22,7 miljoen euro voor de invoering van het bachelor-mastermodel en 32,3 miljoen euro om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren, voornamelijk voor jonge wetenschappers. Een kwart van het wetenschappelijk personeel gaat in de komende zeven jaar met pensioen, terwijl universiteiten moeite hebben jongeren binnen te halen.

Voor onderzoeksbeleid trekt de minister in totaal ruim 768 miljoen euro uit, veertien miljoen meer dan vorig jaar. Vooral aan erfelijkheidsonderzoek wordt meer geld uitgegeven: ruim 56 miljoen euro. Dat onderzoeksgebied is een speerpunt in het wetenschapsbeleid.

Ook het ministerie van Economische Zaken (EZ) draagt via infrastructuurfonds Ices fors bij aan de life sciences. EZ wil bovendien de overdracht en toepassing van kennis stimuleren door meer subsidies voor ’technostarters’, jonge innovatieve bedrijven die in samenwerking met universiteiten en andere kennisinstellingen worden opgericht.

In een eerste reactie tonen de universiteiten zich teleurgesteld. Weliswaar is aan jarenlange bezuinigingen een eind gekomen, volgens de Vsnu is een flinke extra investering nodig. Nederland wil in 2010 immers een ‘hoogwaardige kennissamenleving’ zijn, zoals het kabinet onlangs aankondigde. Bij monde van voorzitter Ed d’Hondt vroeg de vereniging bij de opening van het academisch jaar daarom een miljard gulden extra per jaar.

Dat vinden ook de studentenbonden. ISO-voorzitter Jonathan Zondag signaleert in de onderwijsbegroting weliswaar ‘een groot en duidelijk ambitieniveau’, maar vindt dat de minister zijn ambities beter in de ijskast kan zetten zolang de investeringen achter blijven. Volgens de Lsvb is het kabinet ‘een beetje dom’. De bond vreest dat van verbeteringen als het bachelor-masterstelsel weinig terechtkomt zonder extra geld.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.