Onderwijs

Eredoctoraten voor Takens en Ziegler

De wiskundige Floris Takens en geoloog Peter Ziegler krijgen op 5 januari een eredoctoraat van de TU. Prof.dr. F. Takens (60) heeft baanbrekend werk verricht op het gebied van de niet-lineaire dynamica, een soort wiskunde die onder andere wordt toegepast in de stromingsleer, vertelt zijn erepromotor prof.d

r. J.M. Aarts. ,,Hij is een Nederlandse wiskundige van wereldformaat.” Op zijn dertigste schreef Takens het artikel On the nature of turbulence en daarmee stond hij aan de wieg van de chaostheorie die wereldwijd enorme belangstelling kreeg. Een ander hoogtepunt uit Takens’ werk zijn methodes om uit meetgegeven van een chaotisch systeem de differentiaalvergelijkingen te reconstrueren die zo’n systeem beschrijven. Takens werkte tot vorig jaar aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Prof.dr. P.A. Ziegler (72) onderzocht de effecten die klimaat, rivierafzettingen, zeeën en landverschuivingen de afgelopen miljoenen jaren hadden op het ontstaan van de verschillende aardlagen in Europa. Zijn in boekvorm verschenen geologische atlas van westelijk en centraal Europa vormt een belangrijk referentiekader voor de olie-exploratie en -productie. Ziegler werkte bijna zijn hele leven bij Shell en was een sterke pleitbezorger van een hechte samenwerking tussen industrie en universiteit, vertelt zijn erepromotor prof.dr.ir. J.T. Fokkema. Ook heeft hij de universiteiten van Amsterdam, Utrecht en Delft gestimuleerd meer samen te werken. ,,Hij propageerde dat we met onze methodes om met geluid olie op te sporen, ook aardlagen kunnen karakteriseren, iets wat voor fundamentele aardwetenschappelijke onderzoekers van wezenlijk belang is”, aldus Fokkema.

Prof.dr. F. Takens (60) heeft baanbrekend werk verricht op het gebied van de niet-lineaire dynamica, een soort wiskunde die onder andere wordt toegepast in de stromingsleer, vertelt zijn erepromotor prof.dr. J.M. Aarts. ,,Hij is een Nederlandse wiskundige van wereldformaat.” Op zijn dertigste schreef Takens het artikel On the nature of turbulence en daarmee stond hij aan de wieg van de chaostheorie die wereldwijd enorme belangstelling kreeg. Een ander hoogtepunt uit Takens’ werk zijn methodes om uit meetgegeven van een chaotisch systeem de differentiaalvergelijkingen te reconstrueren die zo’n systeem beschrijven. Takens werkte tot vorig jaar aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Prof.dr. P.A. Ziegler (72) onderzocht de effecten die klimaat, rivierafzettingen, zeeën en landverschuivingen de afgelopen miljoenen jaren hadden op het ontstaan van de verschillende aardlagen in Europa. Zijn in boekvorm verschenen geologische atlas van westelijk en centraal Europa vormt een belangrijk referentiekader voor de olie-exploratie en -productie. Ziegler werkte bijna zijn hele leven bij Shell en was een sterke pleitbezorger van een hechte samenwerking tussen industrie en universiteit, vertelt zijn erepromotor prof.dr.ir. J.T. Fokkema. Ook heeft hij de universiteiten van Amsterdam, Utrecht en Delft gestimuleerd meer samen te werken. ,,Hij propageerde dat we met onze methodes om met geluid olie op te sporen, ook aardlagen kunnen karakteriseren, iets wat voor fundamentele aardwetenschappelijke onderzoekers van wezenlijk belang is”, aldus Fokkema.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.