Onderwijs

Engelstalig onderwijs lijkt haalbaar

Wat te denken over Engelstalig onderwijs? Op 14 mei houdt de TU Delft een interne werkconferentie waarbij de betrokken partijen alles op een rijtje zetten.

De interne conferentie over Engelstalig onderwijs aan de TU bestaat uit een plenaire vergadering, gevolgd door vijf parallelle discussies over vijf stellingen. Een van de samenstellers van het werkdocument voor de conferentie is Renate Klaassen, die in december 2001 promoveerde op Engelstalig onderwijs aan de universiteit. ,,Dit werkdocument is geen dictaat”, vindt Klaassen. ,,De conclusies van de discussies zullen worden meegenomen in het uiteindelijke, definitieve document. De mening van deelnemers telt mee in de vaststelling van het beleid.”

Rolmodel

Engelstalig onderwijs heeft aan de TU voor veel discussie gezorgd. Gedurende haar onderzoek werd het Klaassen duidelijk dat een universiteit voor zichzelf moet vaststellen wat het doel is van Engelstalig onderwijs. ,,Willen wij dat Nederlandse studenten beter Engels spreken? Of wil de TU toegankelijker zijn voor buitenlandse studenten? Het beleid is afhankelijk van de factor die het zwaarst weegt.”

Klaassens conclusies over de gevolgen van de invoering van Engelstalig onderwijs lijken bemoedigend. De studieresultaten lijden er in ieder geval niet onder. ,,Na een halfjaar zijn de resultaten van studenten die Engelstalig onderwijs volgen gelijk aan de resultaten van degenen die in het Nederlands worden onderricht.” Wel zit er een knelpunt bij de kennis van het Engels bij docenten. Studenten vinden het vervelend om les te krijgen van iemand die de taal slecht beheerst. ,,Ze willen een rolmodel waar ze wat van kunnen leren. Ze verwachten van een docent dat deze hen leert hoe je goede Engelse zinnen maakt en wat de juiste terminologie in het vakgebied is.”

Toch eisen studenten niet massaal dat docenten een cursus Engels volgen. Zowel AAG als Oras hebben een enquête over het Engelstalig onderwijs gehouden – ieder met een eigen vragenlijst – waarvan rond 14 mei de resultaten bekend zullen zijn. Ook werken de studentenfracties mee aan het opstellen van het werkdocument voor de conferentie.

Christelle Harkema (AAG): ,,Voorlopig kan ik zeggen dat uit onze resultaten blijkt dat slechts een kwart van de ondervraagde studenten het nodig vond dat docenten zich in het Engels bijschoolden. Opvallend was dat een even groot aantal vond dat ook zij nog extra scholing in het Engels konden gebruiken.”

Gewenning

Janneke Bik, die bezig is om de resultaten van de Oras-enquête te analyseren, krijgt de indruk dat docenten zelf niet afwerend staan tegenover het doceren in het Engels. ,,Als er buitenlanders in de zaal zitten, vinden ze het reëel om op Engels over te stappen. Ze maakten een voorbehoud: als er alleen Nederlandse studenten in de collegezaal zitten, vinden ze het onnodig om in het Engels les te geven.”

Uit de eerste resultaten van Oras en AAG blijkt dat de studenten evenmin onwelwillend staan tegenover Engelstalig onderwijs. Bik: ,,Studenten hebben een gecombineerde mening. Ze verwachten hierdoor een betere positie te krijgen op de arbeidsmarkt. Aan de andere kant zijn ze bang dat het onderwijsniveau achteruitgaat.” Uit de resultaten van AAG kwam ook naar voren dat de studenten die gewend zijn aan Engelstalig onderwijs daar positiever over zijn. ,,Bij technische aardwetenschappen en elektrotechniek, waar al veel in het Engels wordt gedoceerd, zijn studenten er heel tevreden over. Bij luchtvaart- en ruimtevaarttechniek willen de studenten in het Engelstalige programma zelfs niet terug naar Nederlandstalig onderwijs. Bij opleidingen als werktuigbouw, waar zelden in het Engels wordt gedoceerd, zijn de studenten wat afhoudend ten opzichte van Engelstalig onderwijs. Zij, maar ook de studenten van de meeste andere opleidingen, willen graag de keuze houden tussen Engels- en Nederlandstalig onderwijs.”

Meer informatie over de conferentie: voorlichting@tudelft.nl.

De resultaten van de enquêtes van AAG en Oras zijn vanaf 25 april te vinden op www.aag.tudelft.nl en www.oras.nl.

Wat te denken over Engelstalig onderwijs? Op 14 mei houdt de TU Delft een interne werkconferentie waarbij de betrokken partijen alles op een rijtje zetten.

De interne conferentie over Engelstalig onderwijs aan de TU bestaat uit een plenaire vergadering, gevolgd door vijf parallelle discussies over vijf stellingen. Een van de samenstellers van het werkdocument voor de conferentie is Renate Klaassen, die in december 2001 promoveerde op Engelstalig onderwijs aan de universiteit. ,,Dit werkdocument is geen dictaat”, vindt Klaassen. ,,De conclusies van de discussies zullen worden meegenomen in het uiteindelijke, definitieve document. De mening van deelnemers telt mee in de vaststelling van het beleid.”

Rolmodel

Engelstalig onderwijs heeft aan de TU voor veel discussie gezorgd. Gedurende haar onderzoek werd het Klaassen duidelijk dat een universiteit voor zichzelf moet vaststellen wat het doel is van Engelstalig onderwijs. ,,Willen wij dat Nederlandse studenten beter Engels spreken? Of wil de TU toegankelijker zijn voor buitenlandse studenten? Het beleid is afhankelijk van de factor die het zwaarst weegt.”

Klaassens conclusies over de gevolgen van de invoering van Engelstalig onderwijs lijken bemoedigend. De studieresultaten lijden er in ieder geval niet onder. ,,Na een halfjaar zijn de resultaten van studenten die Engelstalig onderwijs volgen gelijk aan de resultaten van degenen die in het Nederlands worden onderricht.” Wel zit er een knelpunt bij de kennis van het Engels bij docenten. Studenten vinden het vervelend om les te krijgen van iemand die de taal slecht beheerst. ,,Ze willen een rolmodel waar ze wat van kunnen leren. Ze verwachten van een docent dat deze hen leert hoe je goede Engelse zinnen maakt en wat de juiste terminologie in het vakgebied is.”

Toch eisen studenten niet massaal dat docenten een cursus Engels volgen. Zowel AAG als Oras hebben een enquête over het Engelstalig onderwijs gehouden – ieder met een eigen vragenlijst – waarvan rond 14 mei de resultaten bekend zullen zijn. Ook werken de studentenfracties mee aan het opstellen van het werkdocument voor de conferentie.

Christelle Harkema (AAG): ,,Voorlopig kan ik zeggen dat uit onze resultaten blijkt dat slechts een kwart van de ondervraagde studenten het nodig vond dat docenten zich in het Engels bijschoolden. Opvallend was dat een even groot aantal vond dat ook zij nog extra scholing in het Engels konden gebruiken.”

Gewenning

Janneke Bik, die bezig is om de resultaten van de Oras-enquête te analyseren, krijgt de indruk dat docenten zelf niet afwerend staan tegenover het doceren in het Engels. ,,Als er buitenlanders in de zaal zitten, vinden ze het reëel om op Engels over te stappen. Ze maakten een voorbehoud: als er alleen Nederlandse studenten in de collegezaal zitten, vinden ze het onnodig om in het Engels les te geven.”

Uit de eerste resultaten van Oras en AAG blijkt dat de studenten evenmin onwelwillend staan tegenover Engelstalig onderwijs. Bik: ,,Studenten hebben een gecombineerde mening. Ze verwachten hierdoor een betere positie te krijgen op de arbeidsmarkt. Aan de andere kant zijn ze bang dat het onderwijsniveau achteruitgaat.” Uit de resultaten van AAG kwam ook naar voren dat de studenten die gewend zijn aan Engelstalig onderwijs daar positiever over zijn. ,,Bij technische aardwetenschappen en elektrotechniek, waar al veel in het Engels wordt gedoceerd, zijn studenten er heel tevreden over. Bij luchtvaart- en ruimtevaarttechniek willen de studenten in het Engelstalige programma zelfs niet terug naar Nederlandstalig onderwijs. Bij opleidingen als werktuigbouw, waar zelden in het Engels wordt gedoceerd, zijn de studenten wat afhoudend ten opzichte van Engelstalig onderwijs. Zij, maar ook de studenten van de meeste andere opleidingen, willen graag de keuze houden tussen Engels- en Nederlandstalig onderwijs.”

Meer informatie over de conferentie: voorlichting@tudelft.nl.

De resultaten van de enquêtes van AAG en Oras zijn vanaf 25 april te vinden op www.aag.tudelft.nl en www.oras.nl.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.