Opinie

Email-debat

Welk effect hebben bijbaantjes op het studietempo, vroegen we een week geleden.G.M. Takkenberg (822131@sepa.tudelft.n

l) schrijft : ,,Een baantje in de horeca van 17 uur per week leidde bij mij tot een studievertraging van 30 procent op jaarbasis. De werktijden vielen tijdens colleges. Tenzij je met jezelf afspreekt dat je werktijd afgaat van je vrije tijd (televisie, zuipen, uitslapen, etc.), gaat je baantje ten koste van de studietijd.”

Michiel van Rooij (v.rooij@cerberus.dimes.tudelft.nl) stelt voor: ,,Alle studenten die geen toekomstperspectief hebben (denk aan vele studenten rechten, massacommunicatie, etc.) moeten de bijbaantjes ‘vullen’ en de studie staken. Zo blijft er meer geld over (in de onderwijsbegroting) voor de studenten waar het land wel wat aan heeft (natuurkundestudenten, etc.) en wordt het vraagstuk studievertraging omzeild”

Verder kritiseert Van Rooij de kop ‘Email-debat’ : ,,Een debat is discussie over een bepaald probleem. Partijen die aan het debat deelnemen pogen hun gelijk te krijgen door goed onderbouwde argumenten te geven voor hun standpunten. Discussie: id est non.” Adrie Kooijman (a.kooijman@io.tudelft.nl) zit op dezelfde lijn: ,,Is er wel sprake van een debat? Het lijkt mij momenteel meer een e-mail ideeënbus, waar overigens niets mee mis is.”

Nog twee reacties op eerdere vragen. Sander Strous (sastrous@pasti.stm.tudelft.nl) meldt : ,,Wat een onzin om een in bezuinigingen verzuipende universiteit een cadeau aan te laten bieden aan een stad. Het mooiste cadeau van de TU aan Delft is verbetering van de onderwijskwaliteit, zodat de stad Delft trots mag zijn de beste Technische Universiteit te huisvesten.”

Het thema ’tijdschrijven’ bleef Henk Koppelaar (henk@kgs.twi.tudelft.nl) bezighouden : ,,Tijdschrijven doe ik soms gedurende een week. Om inzicht te krijgen in mijn tijdsbesteding per ‘cluster’ van taken, zoals: scriptie- en proefschriftcorrectie, studenten ontvangen en ander onderwijs (practicum, college, tentamens maken en corrigeren), verslaglegging aan commissies en beoordelingsorganen; beantwoorden van vragen per brief, telefoon en e-mail. De trigger hiervoor is een uit de hand lopend dienstrooster (weekends doorwerken, ’s nachts opstaan om zaken af te krijgen). Helpt ’t ? Ja… tijdelijk.”

Een nieuwe suggestie voor uw reacties of tegenargumenten (u mag best ‘in debat’ gaan), te sturen naar delta@tudelft.nl: ‘Invest less in teachers, and more in electronics’ citeerde Delta vorige week (pag. 7). Wat te denken van deze stelling.

Welk effect hebben bijbaantjes op het studietempo, vroegen we een week geleden.

G.M. Takkenberg (822131@sepa.tudelft.nl) schrijft : ,,Een baantje in de horeca van 17 uur per week leidde bij mij tot een studievertraging van 30 procent op jaarbasis. De werktijden vielen tijdens colleges. Tenzij je met jezelf afspreekt dat je werktijd afgaat van je vrije tijd (televisie, zuipen, uitslapen, etc.), gaat je baantje ten koste van de studietijd.”

Michiel van Rooij (v.rooij@cerberus.dimes.tudelft.nl) stelt voor: ,,Alle studenten die geen toekomstperspectief hebben (denk aan vele studenten rechten, massacommunicatie, etc.) moeten de bijbaantjes ‘vullen’ en de studie staken. Zo blijft er meer geld over (in de onderwijsbegroting) voor de studenten waar het land wel wat aan heeft (natuurkundestudenten, etc.) en wordt het vraagstuk studievertraging omzeild”

Verder kritiseert Van Rooij de kop ‘Email-debat’ : ,,Een debat is discussie over een bepaald probleem. Partijen die aan het debat deelnemen pogen hun gelijk te krijgen door goed onderbouwde argumenten te geven voor hun standpunten. Discussie: id est non.” Adrie Kooijman (a.kooijman@io.tudelft.nl) zit op dezelfde lijn: ,,Is er wel sprake van een debat? Het lijkt mij momenteel meer een e-mail ideeënbus, waar overigens niets mee mis is.”

Nog twee reacties op eerdere vragen. Sander Strous (sastrous@pasti.stm.tudelft.nl) meldt : ,,Wat een onzin om een in bezuinigingen verzuipende universiteit een cadeau aan te laten bieden aan een stad. Het mooiste cadeau van de TU aan Delft is verbetering van de onderwijskwaliteit, zodat de stad Delft trots mag zijn de beste Technische Universiteit te huisvesten.”

Het thema ’tijdschrijven’ bleef Henk Koppelaar (henk@kgs.twi.tudelft.nl) bezighouden : ,,Tijdschrijven doe ik soms gedurende een week. Om inzicht te krijgen in mijn tijdsbesteding per ‘cluster’ van taken, zoals: scriptie- en proefschriftcorrectie, studenten ontvangen en ander onderwijs (practicum, college, tentamens maken en corrigeren), verslaglegging aan commissies en beoordelingsorganen; beantwoorden van vragen per brief, telefoon en e-mail. De trigger hiervoor is een uit de hand lopend dienstrooster (weekends doorwerken, ’s nachts opstaan om zaken af te krijgen). Helpt ’t ? Ja… tijdelijk.”

Een nieuwe suggestie voor uw reacties of tegenargumenten (u mag best ‘in debat’ gaan), te sturen naar delta@tudelft.nl: ‘Invest less in teachers, and more in electronics’ citeerde Delta vorige week (pag. 7). Wat te denken van deze stelling.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.