Opinie

Email-debat

‘De leermeester en zijn pientere gezel.’ Onder die kop presenteerden wij eerder deze maand een aantal succesvolle ‘afstudeerkoppels’. Wat is het geheim achter zo’n succes? – daarover vroegen wij vorige week uw opvatting.

/strong>

Ir. A. den Outer (a.denouter@mp.tudelft.nl) zond een uitvoerige beschouwing in:

,,Op uw inzet ‘De leermeester en zijn pientere gezel’ wil ik als aio en oud-TU-student reageren. Een goede begeleider is in staat een werkbaar doel te stellen voor een promotie, afstudeerwerk, maar ook een college met tentamen. Tevens is de begeleider in staat om zijn gehoor te motiveren het doel te bereiken en het constructief te ondersteunen in het bereiken van dit doel. Afhankelijk van het niveau van kennisoverdracht, moet het dicteren van de oplosmethodiek meer of minder achterwege gelaten worden. Van de student mag verwacht worden dat deze een bewuste keuze voor een vak of onderwerp maakt, en dus gemotiveerd is de opdracht af te ronden. Zelfwerkzaamheid is een vereiste om optimaal gebruik te kunnen maken van de vrijheid om een eigen weg naar het te bereiken doel uit te stippelen. De samenwerking tussen ‘leermeester en gezel’ is een dialoog waarbij de betrokkenen en de opdracht centraal staan. De begeleider moet zich realiseren dat een opdracht, hoewel inhoudelijk hetzelfde, in combinatie met een student een unieke weg tot een oplossing inhoudt. De student moet aangeven, met voldoende argumentatie, dat de verkozen oplossingsmethodiek de juiste is.”

Een heel andere invalshoek van Michiel van Rooij (v.rooij@cerberus.dimes.tudelft.nl): ,,Een slechte begeleider spreekt zes talen vloeiend en heeft een IQ van tienduizend. Dit in tegenstelling tot een goede begeleider die de dagelijkse borrel voor je klaar heeft staan.”

Meer bijdragen over dit onderwerp zijn welkom. Ondertussen willen we ook opinies over het universiteitsbestuur. Gisteren debatteerde de universiteitsraad over de bestuursstructuur van de universiteit, binnenkort moet de raad een nieuwe voorzitter kiezen. Misschien wordt dat wel een student. Wie voelt zich bij dit democratische bestuursorgaan betrokken, wie vindt het onmisbaar, en wie vindt dat Ritzen er met zijn hervormingsplannen vanaf moet blijven?

Reacties naar delta@tudelft.nl. Doe mee aan het Email-debat.

‘De leermeester en zijn pientere gezel.’ Onder die kop presenteerden wij eerder deze maand een aantal succesvolle ‘afstudeerkoppels’. Wat is het geheim achter zo’n succes? – daarover vroegen wij vorige week uw opvatting.

Ir. A. den Outer (a.denouter@mp.tudelft.nl) zond een uitvoerige beschouwing in:

,,Op uw inzet ‘De leermeester en zijn pientere gezel’ wil ik als aio en oud-TU-student reageren. Een goede begeleider is in staat een werkbaar doel te stellen voor een promotie, afstudeerwerk, maar ook een college met tentamen. Tevens is de begeleider in staat om zijn gehoor te motiveren het doel te bereiken en het constructief te ondersteunen in het bereiken van dit doel. Afhankelijk van het niveau van kennisoverdracht, moet het dicteren van de oplosmethodiek meer of minder achterwege gelaten worden. Van de student mag verwacht worden dat deze een bewuste keuze voor een vak of onderwerp maakt, en dus gemotiveerd is de opdracht af te ronden. Zelfwerkzaamheid is een vereiste om optimaal gebruik te kunnen maken van de vrijheid om een eigen weg naar het te bereiken doel uit te stippelen. De samenwerking tussen ‘leermeester en gezel’ is een dialoog waarbij de betrokkenen en de opdracht centraal staan. De begeleider moet zich realiseren dat een opdracht, hoewel inhoudelijk hetzelfde, in combinatie met een student een unieke weg tot een oplossing inhoudt. De student moet aangeven, met voldoende argumentatie, dat de verkozen oplossingsmethodiek de juiste is.”

Een heel andere invalshoek van Michiel van Rooij (v.rooij@cerberus.dimes.tudelft.nl): ,,Een slechte begeleider spreekt zes talen vloeiend en heeft een IQ van tienduizend. Dit in tegenstelling tot een goede begeleider die de dagelijkse borrel voor je klaar heeft staan.”

Meer bijdragen over dit onderwerp zijn welkom. Ondertussen willen we ook opinies over het universiteitsbestuur. Gisteren debatteerde de universiteitsraad over de bestuursstructuur van de universiteit, binnenkort moet de raad een nieuwe voorzitter kiezen. Misschien wordt dat wel een student. Wie voelt zich bij dit democratische bestuursorgaan betrokken, wie vindt het onmisbaar, en wie vindt dat Ritzen er met zijn hervormingsplannen vanaf moet blijven?

Reacties naar delta@tudelft.nl. Doe mee aan het Email-debat.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.