Opinie

Elsevier

In de strategienota geeft het college van bestuur aan dat de TU Delft ‘een universiteit is waarvan de prestaties bovengemiddeld zijn’. Dit staat echter in schril contrast met de uitkomsten van het Elsevier/Nipo-onderzoek.

Uit dit onderzoek blijkt dat zowel studenten als hoogleraren de TU als ondergemiddeld beoordelen. Technische informatica blijkt zelfs het slechtste te scoren in vergelijking met negen soortgelijke opleidingen. De verschillen tussen de universiteiten zijn klein, maar het feit dat Delft al een aantal jaar achter elkaar slecht scoort, zegt wel wat. Hier moet toch een oorzaak voor zijn.

Verklaring vanuit de TU is vaak dat de Delftse student kritischer is dan andere studenten. Misschien is dit zo. Echter, ook hoogleraren prijzen de TU niet de hemel in. Een verbetering op het onderwijsgebied is wel degelijk hard nodig. Toetsingsmethoden, docenten, faciliteiten en de organisatie en communicatie: op al deze terreinen scoren we in Delft significant lager dan Twente en Eindhoven.

Het lijkt wel of de hele TU Delft blind is voor dit soort (wetenschappelijke) kritiek van buiten. Wanneer we zelf op basis van onze eigen criteria kunnen zeggen dat we een topinstituut zijn, gebruiken we dit echter wel direct in onze strategienota. Een behoorlijke dosis idealisme en ambitie is natuurlijk prachtig, de realiteit moet echter niet uit het oog worden verloren. Laten we beginnen met voldoende goede docenten, goede faciliteiten voor studenten en een studeerbaar programma, voordat we zeggen dat we de beste zijn.

.aut Bram Gille, Voorzitter Aag-studentenraadsfractie

In de strategienota geeft het college van bestuur aan dat de TU Delft ‘een universiteit is waarvan de prestaties bovengemiddeld zijn’. Dit staat echter in schril contrast met de uitkomsten van het Elsevier/Nipo-onderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat zowel studenten als hoogleraren de TU als ondergemiddeld beoordelen. Technische informatica blijkt zelfs het slechtste te scoren in vergelijking met negen soortgelijke opleidingen. De verschillen tussen de universiteiten zijn klein, maar het feit dat Delft al een aantal jaar achter elkaar slecht scoort, zegt wel wat. Hier moet toch een oorzaak voor zijn.

Verklaring vanuit de TU is vaak dat de Delftse student kritischer is dan andere studenten. Misschien is dit zo. Echter, ook hoogleraren prijzen de TU niet de hemel in. Een verbetering op het onderwijsgebied is wel degelijk hard nodig. Toetsingsmethoden, docenten, faciliteiten en de organisatie en communicatie: op al deze terreinen scoren we in Delft significant lager dan Twente en Eindhoven.

Het lijkt wel of de hele TU Delft blind is voor dit soort (wetenschappelijke) kritiek van buiten. Wanneer we zelf op basis van onze eigen criteria kunnen zeggen dat we een topinstituut zijn, gebruiken we dit echter wel direct in onze strategienota. Een behoorlijke dosis idealisme en ambitie is natuurlijk prachtig, de realiteit moet echter niet uit het oog worden verloren. Laten we beginnen met voldoende goede docenten, goede faciliteiten voor studenten en een studeerbaar programma, voordat we zeggen dat we de beste zijn.

.aut Bram Gille, Voorzitter Aag-studentenraadsfractie

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.