Onderwijs

Elektro wijst inmenging college ‘met klem’ af

De faculteit Elektrotechniek heeft het college van bestuur vriendelijk doch ‘met klem’ verzocht zich niet in te mengen in de toekomst van de vakgroep elektronische instrumentatie.

De vakgroep, die wereldwijd als top rank bekend staat, dreigt in de reorganisatie van Elektro aan het kortste eind te trekken.

Om financiële tekorten weg te werken heeft de faculteit een bedrijfsplan opgesteld waarin van twaalf vakgroepen wordt terugegaan naar één vakgroep met tien laboratoria. Twee vakgroepen komen niet terug in de nieuwe opzet: telecommunicatie en tele-observatietechnologie, en elektronische instrumentatie. De eerste krijgt een plaats bij het onderzoeksinstituut IRCTR, maar de succesvolle vakgroep gespecialiseerd in sensoren wordt in tweeën gehakt en verdeeld over de laboratoria elektronica en elektronische componenten, technologie en materialen.

Vakinhoudelijk betekent de splitsing dat de vakgroep van de recent vertrokken hoogleraar Middelhoek uiteenvalt in een deel circuits en een deel devices. De vakgroep zou daardoor in een weinig kansrijke situatie belanden, aangezien op die manier de essentie van de informatieverwerving wegvalt.

Het college van bestuur heeft in een brief aan de faculteit meegedeeld dat ,,ook de aspecten van ‘kwaliteit’ en ‘niveau’ van de instelling als geheel in het oog moeten worden gehouden”, want het aanzien van deze TU-vakgroep is onomstreden. De vakgroep kreeg tijdens de laatste visitatie de beoordeling ‘excellent tot goed’. Het college stelt daarom voor de opvolger van Middelhoek te laten meedenken over een oplossing en in de tussentijd de vakgroep als laboratorium ad interim te beschouwen.

In haar antwoord zegt Elektrotechniek ,,met teleurstelling en verontrusting” van dit voorstel kennis te hebben genomen. ,,De benoemingsprocedure wordt hierdoor oneigenlijk gebruikt en zorgvuldig uitgezet beleid van bestuur en faculteit wordt daarbij in handen gelegd van een relatieve outsider.” Ook zou deze daardoor meer invloed krijgen dan ordinarius prof.dr.ir. J.H. Huijsing, die geen onruststoker wil zijn en daarom liever geen reactie geeft.

Voorafgaande aan de behandeling in de faculteitsraad schreef Huijsing dat hij er de voorkeur aan geeft dat de faculteit intern tot een goede oplossing komt, maar dat een concrete afweging van belangen ontbreekt. Hem is niet duidelijk waarom de faculteit ,,één vogel in de hand wil inruilen voor twee halve in de lucht”. Intussen heeft zich sinds maart niet één afstudeerder meer bij de vakgroep gemeld.
Bezwaar

De commissie van bezwaar en geschillen verklaarde de zaak eerder als niet ontvankelijk. Om bezwaar te kunnen maken moet de faculteit eerst de statuten wijzigen, maar die beslissing is al twee keer uitgesteld.

Welke status de vakgroep nu krijgt, is daarom onduidelijk.Faculteitsdirecteur Kapteijn meldt dat behandeling van de kwestie in de faculteitsraad voorlopig is uitgesteld omdat de collegeplannen voor clustering en de eveneens van hogerhand afgekondigde bezuinigingsoperatie MOD (modernisering ondersteunende diensten) ineens in het vaarwater van het bedrijfsplan zitten.

De medezeggenschapscommissie wil dat de vakgroep duidelijkheid krijgt over haar status maar kan geen uitspraak doen omdat het geen inzicht heeft in plannen. Wel dringt deze er op aan om de gehele Elektro-reorganisatie voorlopig maar op te schorten, ,,omdat door alle opgelegde maatregelen hier zo langzamerhand een chaos ontstaat”.
(H.O.)

De faculteit Elektrotechniek heeft het college van bestuur vriendelijk doch ‘met klem’ verzocht zich niet in te mengen in de toekomst van de vakgroep elektronische instrumentatie. De vakgroep, die wereldwijd als top rank bekend staat, dreigt in de reorganisatie van Elektro aan het kortste eind te trekken.

Om financiële tekorten weg te werken heeft de faculteit een bedrijfsplan opgesteld waarin van twaalf vakgroepen wordt terugegaan naar één vakgroep met tien laboratoria. Twee vakgroepen komen niet terug in de nieuwe opzet: telecommunicatie en tele-observatietechnologie, en elektronische instrumentatie. De eerste krijgt een plaats bij het onderzoeksinstituut IRCTR, maar de succesvolle vakgroep gespecialiseerd in sensoren wordt in tweeën gehakt en verdeeld over de laboratoria elektronica en elektronische componenten, technologie en materialen.

Vakinhoudelijk betekent de splitsing dat de vakgroep van de recent vertrokken hoogleraar Middelhoek uiteenvalt in een deel circuits en een deel devices. De vakgroep zou daardoor in een weinig kansrijke situatie belanden, aangezien op die manier de essentie van de informatieverwerving wegvalt.

Het college van bestuur heeft in een brief aan de faculteit meegedeeld dat ,,ook de aspecten van ‘kwaliteit’ en ‘niveau’ van de instelling als geheel in het oog moeten worden gehouden”, want het aanzien van deze TU-vakgroep is onomstreden. De vakgroep kreeg tijdens de laatste visitatie de beoordeling ‘excellent tot goed’. Het college stelt daarom voor de opvolger van Middelhoek te laten meedenken over een oplossing en in de tussentijd de vakgroep als laboratorium ad interim te beschouwen.

In haar antwoord zegt Elektrotechniek ,,met teleurstelling en verontrusting” van dit voorstel kennis te hebben genomen. ,,De benoemingsprocedure wordt hierdoor oneigenlijk gebruikt en zorgvuldig uitgezet beleid van bestuur en faculteit wordt daarbij in handen gelegd van een relatieve outsider.” Ook zou deze daardoor meer invloed krijgen dan ordinarius prof.dr.ir. J.H. Huijsing, die geen onruststoker wil zijn en daarom liever geen reactie geeft.

Voorafgaande aan de behandeling in de faculteitsraad schreef Huijsing dat hij er de voorkeur aan geeft dat de faculteit intern tot een goede oplossing komt, maar dat een concrete afweging van belangen ontbreekt. Hem is niet duidelijk waarom de faculteit ,,één vogel in de hand wil inruilen voor twee halve in de lucht”. Intussen heeft zich sinds maart niet één afstudeerder meer bij de vakgroep gemeld.
Bezwaar

De commissie van bezwaar en geschillen verklaarde de zaak eerder als niet ontvankelijk. Om bezwaar te kunnen maken moet de faculteit eerst de statuten wijzigen, maar die beslissing is al twee keer uitgesteld.

Welke status de vakgroep nu krijgt, is daarom onduidelijk.Faculteitsdirecteur Kapteijn meldt dat behandeling van de kwestie in de faculteitsraad voorlopig is uitgesteld omdat de collegeplannen voor clustering en de eveneens van hogerhand afgekondigde bezuinigingsoperatie MOD (modernisering ondersteunende diensten) ineens in het vaarwater van het bedrijfsplan zitten.

De medezeggenschapscommissie wil dat de vakgroep duidelijkheid krijgt over haar status maar kan geen uitspraak doen omdat het geen inzicht heeft in plannen. Wel dringt deze er op aan om de gehele Elektro-reorganisatie voorlopig maar op te schorten, ,,omdat door alle opgelegde maatregelen hier zo langzamerhand een chaos ontstaat”.
(H.O.)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.