Wetenschap

Eenzijdig woningbouwbeleid leidt tot ‘inkomenswijken’

Stadsvernieuwing en Vinex-woningen leiden op de lange termijn tot inkomenswijken: rijken bij de rijken, armen bij de armen. Volgens promovendus R.B.J

. Teule kan herstructurering van de reeds bestaande goedkope sociale woningbouwwijken dat voorkomen.

Teule onderbouwt zijn kritiek met diverse onderzoeken die hij de afgelopen negen jaar bij het onderzoeksinstituut OTB uitvoerde, onder meer bij twee Vinex-achtige nieuwbouwlocaties. Door de herkomst van nieuwe bewoners te achterhalen, bracht Teule verhuisbewegingen in kaart.

Hij concludeert daaruit dat de nieuwbouw van duurdere koop- en huurwoningen via de verhuisketens leidt tot ‘leegloop’ van nabij gelegen goedkope woonwijken. Door beleid van de overheid, die wil voorkomen dat hoge-inkomenshuishoudens ’te goedkoop’ wonen, trekken vooral lage-inkomensgroepen in de vrijkomende woningen. Dat is volgens Teule een slechte ontwikkeling.

,,Den Haag-Zuidwest is een voorbeeld van een wijk die door de nabij gelegen Vinex-locatie Wateringseveld een inkomenswijk dreigt te worden. Niet dat we nu meteen aan getto’s moeten denken zoals Harlem in New York of Brixton in Liverpool, maar je moet er wel voorzichtig mee omgaan.” Volgens Teule moet er gestreefd worden naar een betere mix van inkomens, ook in deze reeds bestaande wijken.

Teule noemt het beleid te eenzijdig: ,,In de Vinex-buurten streeft men wel naar dertig procent sociale woningbouw, maar voor de reeds bestaande woonwijken is geen beleid opgesteld. Je zou die moeten herstructureren door bijvoorbeeld van huurwoningen koopwoningen te maken, of een deel van de goedkope woningbouw te slopen en te vervangen door duurdere woningen.”

Overigens heeft stadsvernieuwing volgens Teule een gelijksoortig effect omdat dat vaak neerkomt op verdwijnen van goedkope woningen en de komst van duurdere appartementen. Komende maandag promoveert Teule op deze bevindingen. (J.O.)

Joyce Ouwerkerk

Stadsvernieuwing en Vinex-woningen leiden op de lange termijn tot inkomenswijken: rijken bij de rijken, armen bij de armen. Volgens promovendus R.B.J. Teule kan herstructurering van de reeds bestaande goedkope sociale woningbouwwijken dat voorkomen.

Teule onderbouwt zijn kritiek met diverse onderzoeken die hij de afgelopen negen jaar bij het onderzoeksinstituut OTB uitvoerde, onder meer bij twee Vinex-achtige nieuwbouwlocaties. Door de herkomst van nieuwe bewoners te achterhalen, bracht Teule verhuisbewegingen in kaart.

Hij concludeert daaruit dat de nieuwbouw van duurdere koop- en huurwoningen via de verhuisketens leidt tot ‘leegloop’ van nabij gelegen goedkope woonwijken. Door beleid van de overheid, die wil voorkomen dat hoge-inkomenshuishoudens ’te goedkoop’ wonen, trekken vooral lage-inkomensgroepen in de vrijkomende woningen. Dat is volgens Teule een slechte ontwikkeling.

,,Den Haag-Zuidwest is een voorbeeld van een wijk die door de nabij gelegen Vinex-locatie Wateringseveld een inkomenswijk dreigt te worden. Niet dat we nu meteen aan getto’s moeten denken zoals Harlem in New York of Brixton in Liverpool, maar je moet er wel voorzichtig mee omgaan.” Volgens Teule moet er gestreefd worden naar een betere mix van inkomens, ook in deze reeds bestaande wijken.

Teule noemt het beleid te eenzijdig: ,,In de Vinex-buurten streeft men wel naar dertig procent sociale woningbouw, maar voor de reeds bestaande woonwijken is geen beleid opgesteld. Je zou die moeten herstructureren door bijvoorbeeld van huurwoningen koopwoningen te maken, of een deel van de goedkope woningbouw te slopen en te vervangen door duurdere woningen.”

Overigens heeft stadsvernieuwing volgens Teule een gelijksoortig effect omdat dat vaak neerkomt op verdwijnen van goedkope woningen en de komst van duurdere appartementen. Komende maandag promoveert Teule op deze bevindingen. (J.O.)

Joyce Ouwerkerk

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.