Onderwijs

Een lange reeks pijnpunten

In een advies aan de ondernemingsraad levert een onderdeelscommissie stevige kritiek op de reorganisatie bij de centrale diensten.Half april is het zover.

Dan moet de ondernemingsraad tegenover het college een definitief standpunt innemen over de ingrijpende SBS-reorganisatie. Als het aan de onderdeelscommissie van de centrale diensten ligt, zal dat advies op een groot aantal punten afwijzend zijn. (Onderdeelscommissies zijn de ‘mini-ondernemingsraden’ van de faculteiten en eenheden van de universiteit.)

Zo ziet de commissie niets in het opheffen van de stafeenheid accountancy, ten gunste van uitbesteding aan KPMG. Onnodig duur, en kwalitatief waarschijnlijk een achteruitgang. Een externe accountant kent de organisatie immers niet goed genoeg, zo luidt de redenering.

‘Niet acceptabel’ noemt de commissie het opsplitsen van de Arbo-en milieudienst (AMD) in een servicedeel en een voorzieningsdeel. Zo’n ‘sterfhuisconstructie’ (citaat uit het advies) zou veel personeel wegjagen.

Het onderbrengen van de studentenpsychologen bij de externe Studentengezondheidszorg (SGZ) wijst de onderdeelcommissie ook af. Het zou ten koste gaan van de laagdrempeligheid, de preventieve aanpak en het vruchtbare overleg met de studentendecanen. De plannen met Management Services P&O zijn een ‘onaanvaardbare verschraling’. En als op het aantal formatieplaatsen bij de personeels- en salarisadministatie wordt beknibbeld, zal dat tot problemen leiden. Verder moet het bedrijfsmaatschappelijk werk blijven, omdat het wel degelijk in een behoefte voorziet. Het kan zelfs helpen het ziekteverzuim bij SBS terug te dringen.

In het advies wordt een lans gebroken voor behoud van de wetenschapswinkel, liefst met bijbehorende website. Het college heeft inmiddels laten weten bij Communicatie en Marketing een dergelijke functie te willen creëren % een soort webmaster, die vragen moet doorspelen naar de faculteiten.

Ook het bureau voor internationale studentenuitwisseling Iaeste moet blijven. De onderdeelscommissie vindt het een ‘uiterst kwalijke zaak’ dat het aantal formatieplaatsen bij dit bureau te hoog is voorgesteld. Zo kregen de faculteiten een verkeerd beeld van de kosten. De commissie wil het bureau op zijn huidige sterkte handhaven en wijst er op dat dankzij externe bijdragen de TU slechts voor één formatieplaats hoeft op te draaien.

Daarmee is de reeks pijnpunten nog niet compleet. Het secretariaat van de Communicatie & Marketing Groep dreigt te worden uitgedund.

Ook bij het verloop van de reorganisatie plaatst de onderdeelscommissie kanttekeningen. Bij het raadplegen van de faculteiten zou doelbewust zijn toegewerkt naar gewenste uitkomsten. Daarom zou buiten het overleg met de decanen niet werkelijk zijn geluisterd naar de wensen van de faculteiten. Ook zou het proces te lang hebben gesleept. En of de reorganisatie uiteindelijk geld oplevert? De commissie heeft grote twijfels.

In een advies aan de ondernemingsraad levert een onderdeelscommissie stevige kritiek op de reorganisatie bij de centrale diensten.

Half april is het zover. Dan moet de ondernemingsraad tegenover het college een definitief standpunt innemen over de ingrijpende SBS-reorganisatie. Als het aan de onderdeelscommissie van de centrale diensten ligt, zal dat advies op een groot aantal punten afwijzend zijn. (Onderdeelscommissies zijn de ‘mini-ondernemingsraden’ van de faculteiten en eenheden van de universiteit.)

Zo ziet de commissie niets in het opheffen van de stafeenheid accountancy, ten gunste van uitbesteding aan KPMG. Onnodig duur, en kwalitatief waarschijnlijk een achteruitgang. Een externe accountant kent de organisatie immers niet goed genoeg, zo luidt de redenering.

‘Niet acceptabel’ noemt de commissie het opsplitsen van de Arbo-en milieudienst (AMD) in een servicedeel en een voorzieningsdeel. Zo’n ‘sterfhuisconstructie’ (citaat uit het advies) zou veel personeel wegjagen.

Het onderbrengen van de studentenpsychologen bij de externe Studentengezondheidszorg (SGZ) wijst de onderdeelcommissie ook af. Het zou ten koste gaan van de laagdrempeligheid, de preventieve aanpak en het vruchtbare overleg met de studentendecanen. De plannen met Management Services P&O zijn een ‘onaanvaardbare verschraling’. En als op het aantal formatieplaatsen bij de personeels- en salarisadministatie wordt beknibbeld, zal dat tot problemen leiden. Verder moet het bedrijfsmaatschappelijk werk blijven, omdat het wel degelijk in een behoefte voorziet. Het kan zelfs helpen het ziekteverzuim bij SBS terug te dringen.

In het advies wordt een lans gebroken voor behoud van de wetenschapswinkel, liefst met bijbehorende website. Het college heeft inmiddels laten weten bij Communicatie en Marketing een dergelijke functie te willen creëren % een soort webmaster, die vragen moet doorspelen naar de faculteiten.

Ook het bureau voor internationale studentenuitwisseling Iaeste moet blijven. De onderdeelscommissie vindt het een ‘uiterst kwalijke zaak’ dat het aantal formatieplaatsen bij dit bureau te hoog is voorgesteld. Zo kregen de faculteiten een verkeerd beeld van de kosten. De commissie wil het bureau op zijn huidige sterkte handhaven en wijst er op dat dankzij externe bijdragen de TU slechts voor één formatieplaats hoeft op te draaien.

Daarmee is de reeks pijnpunten nog niet compleet. Het secretariaat van de Communicatie & Marketing Groep dreigt te worden uitgedund.

Ook bij het verloop van de reorganisatie plaatst de onderdeelscommissie kanttekeningen. Bij het raadplegen van de faculteiten zou doelbewust zijn toegewerkt naar gewenste uitkomsten. Daarom zou buiten het overleg met de decanen niet werkelijk zijn geluisterd naar de wensen van de faculteiten. Ook zou het proces te lang hebben gesleept. En of de reorganisatie uiteindelijk geld oplevert? De commissie heeft grote twijfels.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.