Onderwijs

DUO moest vijf keer dwangsom betalen

Wie een studieschuld moet terugbetalen en weinig verdient, kan een lager maandbedrag aanvragen. Maar het duurt soms lang voordat de Dienst Uitvoering Onderwijs antwoord geeft.


Nogal veel mensen vragen een zogeheten ‘draagkrachtmeting’ aan. “Door de hoge respons staan afhandelingtermijnen onder druk”, zegt minister Van Bijsterveldt in antwoord op schriftelijke vragen van de Tweede Kamer.


Vijf keer moest de dienst zelfs een dwangsom betalen aan mensen die geen reactie hadden gekregen. Die hadden DUO in gebreke gesteld en eisten binnen twee weken antwoord. DUO redde dat niet en moest bedragen tussen de 140 en 940 euro betalen.


Dat komt niet alleen doordat er zoveel verzoeken binnenkomen. Soms wordt een ingebrekestelling bij binnenkomst niet herkend “als dit niet expliciet wordt vermeld in het briefhoofd”, aldus de minister. “Dit heeft er een enkele keer helaas toe geleid dat niet binnen 14 dagen na binnenkomst een besluit is genomen, met een dwangsom als gevolg.”


Er komen nogal wat brieven bij DUO binnen, aldus de minister. “In 2009 ontving de Informatie Beheer Groep 37.308 bezwaarschriften.” Maar daar probeert de organisatie wel iets aan te doen.


DUO merkt bijvoorbeeld dat mensen die een beroep doen op de hardheidsclausule vaak in een moeilijke gezinssituatie verkeren. Ze vinden een afwijzing van DUO al snel onrechtvaardig en dienen dan een bezwaarschrift in, dat weer behandeld moet worden en dus tijd kost. Daarom krijgt deze groep nu speciale aandacht. “Met een betere motivatie van een afwijzing en meer persoonlijk contact met de studenten in kwestie zal de acceptatie van een besluit toenemen, wat het (onnodig) indienen van bezwaarschriften voorkomt.”


Bovendien zal DUO zich minder bureaucratisch opstellen, blijkt uit deze woorden van Van Bijsterveldt: “In 2010 heeft DUO besloten om geleidelijk over te stappen naar een minder formele werkwijze waarbij medewerkers mediationvaardigheden toepassen. Verder toetst DUO aspecten als “behoorlijkheid versus rechtmatigheid” door specifieke casussen te bespreken en daarop, waar nodig, het uitvoeringsbeleid aan te passen.”

 

Hét festival voor de moderne dans is CaDance. En dus één van de grootste slachtoffers van de bezuinigingen op kunst. ‘Een dansfestival dat midden in de actuele ontwikkelingen wil staan, mag deze aversie tegen de kunst niet ongemoeid laten’, meldt artistiek directeur van het festival Leo Spreksel op zijn website. ‘Dans is immers de kunstvorm van het optimisme. Het herinnert ons eraan dat beweging verandering betekent.’
Deze editie van het tweejaarlijkse festival draait dus vooral om hoop. Hoop op verandering in een politiek die ‘liever beveiligers op straat heeft dan kunstenaars in de theaters en musea’. Want hypocriet is het natuurlijk wel, dat diezelfde politici ‘Bach en Picasso adoreren’, maar geen geld willen geven aan nieuwe kunst.

Toch is hoop niet het officiële thema van CaDance. Complexiteit en contradictie wel. ‘Het plaatst de dans eigenwijs terug in de samenleving. Niet omdat je met dans alle kanten op kunt, maar omdat de dans in de samenleving hoort.’
Veel werk van beginnende dansers en choreografen dus, maar ook producties met grote namen als Jirí Kylián, David Middendorp en Sabine Kupferberg. Het leuke is dat je ervoor naar verschillende locaties in Den Haag kunt. Theater aan het Spui bijvoorbeeld, en het vernieuwde Korzo Theater, dat tijdens het openingsweekend van CaDance zijn deuren heropent.

Snap je nog steeds niks van al die lichamelijke expressie? In de cursus ‘Dans te kijk!’ krijg je een introductiecursus van een expert en zie je vier voorstellingen met inleidingen en nagesprekken. En voor de singles onder ons: op Valentijnsdag houden choreografen Shintaro Oue, Jérôme Meyer en Isabelle Chaffaud een Valentijnsbal met diner en twee voorstellingen in het nieuwe Korzo Theater. Op eigen kosten helaas, dat dan weer wel. 

Festival CaDance, van vrijdag 4 tot en met zaterdag 19 februari op verschillende locaties in Den Haag.
www.cadance.nl

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.