Onderwijs

Doelen Delftse studenten huisvesting in zicht

Nu de bouw van 521 studentenwoningen aan de Röntgenweg doorgaat, ziet het er naar uit dat het gemeentebestuur zijn doel haalt om in deze collegeperiode 2200 extra studentenwoningen te realiseren.


Drie jaar geleden was er nog een tekort van vijfduizend studentenwoningen in Delft, bleek uit onderzoek. Het huidige college van burgemeester en wethouders stelde zich daarom tot doel om in de bestuursperiode 2010 – 2014 2200 woningen te realiseren.


Met nog ruim een jaar te gaan staat de teller momenteel op ruim vijftienhonderd. De onderstaande projecten en aantallen studentenwoningen zijn er sinds 2010 bij gekomen:


• Rotterdamseweg 139;                  267

• Mijnbouwplein 11;                        95

• Balthasar v/d Polweg 3e toren;    380

• De Vries van Heijstplantsoen;     294

• Westvest/Poppesteeg;                  24

• Overname Woonbron;                   70

• Omgebouwde woningen;             405


De omgebouwde woningen betreffen flats met sociale huurwoningen die zijn veranderd  in studentenkamers. Het gaat onder meer om flats aan de Professor Evertslaan, de César Franckstraat, de Nicolaas Beetslaan en de Louis Couperuslaan. Afhankelijk van het moment van verhuizen van de huidige bewoners, kunnen er nog eens vijfhonderd studentenkamers bijkomen.


Verder zijn er vergunningen afgegeven voor de bouw van de volgende complexen:

• Röntgenweg;                                   521

• Pauwmolen;                                    143

• Oude IJsbaan (topsporthuis);           35


Voor het studentencomplex aan de Röntgenweg is de bouwer geselecteerd. De bouw kan direct beginnen nu Duwo een borging van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw heeft gekregen.


Voor de nieuwe Pauwmolenflat – aan het eind van de Nassaulaan – is de ruimtelijke procedure doorlopen. De partij die wil gaan bouwen zoekt nog wel een financier. Zodra die er is, kan de bouw beginnen. 


Het pand aan de Oude IJsbaan moet in het najaar 35 topsportende studenten herbergen. Voorheen huurde zorginstelling Ipse dit pand van Woonbron. Het topsporthuis is een initiatief van de roeivereniging Laga, maar alle studenten die aan topsport doen kunnen er terecht.


Het voormalige kantoor- en schoolgebouw aan de Antonia Veerstraat wil de gemeente laten ombouwen tot woningen voor 113 studenten. De vergunningsprocedure loopt momenteel: het ontwerpbestemmingsplan is tot 7 augustus in te zien.


Er zijn meer plannen. Duwo wil in 2014 of 2015 achter Mijnbouwplein 11 een international student house met 400 onzelfstandige woningen bouwen. De ruimtelijke procedure is nog niet doorlopen. 


De Stichting Herontwikkeling Studentenhuisvesting (SHS) is in onderhandeling met GGZ Delfland om in het voormalige Sint Joris een paar honderd woningen voor studenten te maken. Als dat lukt, wil deze stichting – opgericht door Delftse studenten – de woningen zelf beheren. “Als ze doortimmeren, kan een deel van dit plan dit jaar gereed zijn”, zegt wethouder Kenniseconomie en Ruimtelijke Ordening Pieter Guldemond.


Huisvester Duwo wil een nieuw studentencomplex aan de Balthasar van der Polweg bouwen voor 136 studenten. Er ligt een overeenkomst en een bestemmingsplanprocedure wordt voorbereid. 


Voor de langere termijn wordt onderzocht of er zeshonderd studentenwoningen kunnen worden gebouwd bij de Stieltjesweg. Het betreft de plek achter de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, waar nu Deltares zit. Er waren ooit plannen voor een studentenhotel op die plek, maar de betrokken partijen werden het  daar niet over eens. 


Met het nieuwe plan voor zeshonderd extra studentenwoningen op de campus komt volgens Guldemond ook het moment in zicht dat er voorzieningen komen. “Er is al lang een wens voor een kleine supermarkt op de campus. Het is gek dat dit er niet is.”


Al met al denkt Guldemond zijn doelstelling te gaan halen. “En dan zijn alle huizen die er in de binnenstad zijn bijgekomen niet meegerekend. Ik hoor vaak en zie op veel plekken dat mensen hun particuliere woonhuis omzetten naar studentenkamers.”


De woningdruk is volgens de wethouder blijvend hoog. “Bij de oplevering van de derde BalPol-toren had Duwo een inschrijvingsperiode van één of twee weken. Daar hebben zich tweeduizend mensen ingeschreven voor 380 kamers.”


Guldemond wil volgend jaar weer onderzoeken wat de behoefte aan studentenwoningen is. “Tot nu toe merken we dat onze prognoses uitkomen. Het is niet zo dat we signalen krijgen dat de woningen niet worden opgenomen. We worden overspoeld door studenten. Er is haast niet tegenop te bouwen.”


Aankomende studenten hebben dan ook geen garantie voor woonruimte, meldt Duwo. Een slimme student – zo vindt de huisvester – bereidt zich voor en schrijft zich in, zorgt voor een goed netwerk met andere studenten om kansrijk te zijn bij instemmingen, let op advertenties van particuliere verhuurders en accepteert woonruimte in de omgeving van Delft.


Studenten wiens ouders in de buurt wonen, reizen in het begin op en neer als ze geen kamer vinden. Voor hen die ver weg wonen geldt een tijdelijke voorrangsregel in enkele Duwo-complexen, al is dat geen garantie voor alle studenten van ver.


Hoewel er op 24 juni 3149 vooraanmeldingen waren voor een studie bij de TU is niet bekend hoeveel eerstejaars een kamer zoeken. Duwo meet dat niet en de daadwerkelijke inschrijvingen aan de universiteit zijn pas op 1 oktober bekend.  


Aan het einde van het eerste kwartaal stonden er 8700 studenten ingeschreven bij Duwo, maar die zijn niet allemaal actief zoekende. Dit zijn volgens Duwo studenten die een zelfstandige studentenwoning zoeken. De kamers met gedeelde voorzieningen worden via instemming verhuurd.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.