Onderwijs

DISS: Internationally Yours

Ho

w does it feel to get away from your zone of comfort to explore a new territory with no wingmen to watch your back? What do you do when everything around is alien, has a set of its own prescripts and demands competence with that system, especially if you cannot communicate with the natives well?

Any student who has traveled far from home will relate to these questions. It might be more than once that you didn’t know where to go or whom to approach to solve the issues at hand. However, be assured that from now on there is an organization to turn to for solving such issues. For the benefit of international students studying in Delft, the student council and the student union have set up a board which can act as the missing link between the students and the administration. The initiative took shape as the Delft International Student Society (Diss) this January.  

Marlies Bouman, chairperson of VSSD student union, explains the need for Diss: “The International Office organises a lot for international students but has difficulties finding a connection with the students. International students don’t know how to communicate problems they face or ideas they have to the administration. Diss stands close to the students but also communicates with the International Office and other departments of the TU on a regular basis. Diss as a committee also organises cultural and educational activities, keeps information about studying and living in Delft up to date, and communicates problems concerning international students.”

So how was Diss formed? Emma Sirks, member of the Oras party of the student council and portfolio holder of internationalization, explains: “Open applications were put out for the new board and the most promising lot from the applicants were chosen, while keeping in mind to internationalize the committee as much as possible”. Currently there are seven students working part-time to bring international students together for various activities, receive feedback from international students and work on issues they encounter.
It is indeed a difficult task to reach out and win the confidence of all international students on campus. Diss therefore has a few projects up its sleeve to achieve this. Presently the IT team of the board is working on developing their own website. Theodore Klouvas, the chairman of Diss, explains: “Through our website we will provide the students with information about everything that an international student should know while starting at Delft. We will also organize informatory nights for students to chat about everything they are dealing with during their stay in Delft. It will also act as a discussion portal where people seek solutions to their problems.” 

Diss is backed not only by VSSD and the student council but also by Aegee. Sirks: “Diss is working together with Aegee to set up and promote the Tandem project, where students can informally practice a language.” The first meeting of this project was held on May 6, allowing people with different lingual interests come together, learn and teach each other in a relaxed environment.
Additionally, on May 5 Diss organized a sports evening at Delftse Hout, where the board talked to international students and gathered their immediate concerns. Complaints against Duwo seemed to be a strong topic of discussion that day! Klouvas notes seriously that “Housing is by far, frustrating problem number one. Therefore we are planning to talk with Duwo and TU Delft, clarify the situation and take actions if needed. It is after all partly up to us – international students – to make our stay in Delft as convenient as possible!”
For that to materialize, more international students should come together, join Diss and actively participate in their cause. As Sirks puts it, the Diss board definitely needs input to work on the issues further.

Hij was een beetje aan de late kant. Maar dat kwam natuurlijk niet omdat hij in de file had gestaan. “Als enige in Nederland mag ik dat excuus niet gebruiken”, lachte minister Eurlings.

Nee, hij was iets te lang blijven hangen bij de bio-ethanol-racewagen van het DUT Formula Student
Racing Team en de waterstof
kart van het Delftse raceteam Greenchoice Forze, beiden geparkeerd in de hal voor het auditorium. Met een lofzang over deze zuinige, prijswinnende wagens, leidde
Eurlings zijn pleidooi in voor lef en ondernemerschap.

De opkomst voor de opening van het academische jaar was zo groot dat lang niet iedereen naar binnen mocht in verband met de brandveiligheid.
Het beruchte woord VOC-mentaliteit nam de minister niet in de mond, maar zijn hele speech ging er wel over. “Nederland moet lef tonen, de wereldeconomie omarmen, handel drijven zoals in de zeventiende eeuw en innoveren”, aldus de minister.

Die boodschap ging er goed in bij de studenten. Niet in het minst omdat de economie het de komende jaren volgens Eurlings vooral van ingenieurs moet hebben. “BV Nederland verwacht heel veel van jullie. Ik ben trots op de TU, dat die zo aan de weg timmert.”

Als voorbeeld van Delftse verdienste noemde Eurlings onder meer de composiet glare die aan de TU is ontwikkeld en die is verwerkt in het nieuwste toestel van Airbus, de A380. “Wij spelen in de eredivisie van de luchtvaart. Dankzij glare is de A380 het groenste toestel per passagierskilometer.”

De minister hield het in zijn toespraak niet bij loze woorden. Als de studenten beloven creatief en innovatief te zijn en in de voetstappen proberen te treden van prominente TU-alumni zoals Gerard Philips en Cornelis Lely, dan belooft de overheid volgens Eurlings in ruil om de besluitvormingstijd over infrastructurele projecten te halveren. “Nog voordat jullie eerste semester voorbij is, wordt een besluit genomen over de A4-Midden-Delfland”, voegde hij daaraan toe.

Voorzitter van het college van bestuur, Dirk Jan van den Berg, vertelde dat de TU Delft op de zeventiende plaats staat in de top honderd van ’s werelds beste technische universiteiten volgens de Times higher education supplement ranking.

De universiteit zal de komende jaren meer concurrentie krijgen van universiteiten in het buitenland, aldus Van den Berg. “China investeert massief in onderwijs en R&D. En ook veel Europese landen steken er veel geld in. Nederland investeert minder dan het EU-gemiddelde.”

Om haar positie in de ranking vast te houden, moet de TU meer over de grenzen heen werken en samenwerkingsverbanden smeden met internationale onderzoeksinstituten en bedrijven, aldus Van den Berg.

Ook ziet de TU zich voor de uitdaging gesteld om een groeiend aantal studenten op te leiden. “Het aantal vooraanmeldingen is dit jaar met 23 à 24 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Het geld is niet toegenomen. De budgetten komen onder spanning te staan.”

Van den Berg heeft ook goede hoop dat de TU bij de Europese Unie geld kan aanboren omdat toepassingsgericht onderzoek – waar de TU sterk in is – daar in goede aarde valt.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.