Onderwijs

Discussie over verplaatsen geodesieonderzoek

Welke sectie moet waar naartoe? Die vraag zingt nu rond binnen geodesie. De secties blijken daarover een andere mening te hebben dan het college van bestuur. De medezeggenschapsorganen hebben nog een overleg gepland.

De Gemeenschappelijke Vergadering % bestaande uit de ondernemingsraad (or) en de studentenraad % moet nog instemmen met de opheffing van de opleiding geodesie en de daaruit voortvloeiende implementatieplannen. IJsbrand Haagsma en Gerrie Hobbelman zijn beide lid van de or. De eerste is werkzaam bij Civiele Techniek en Geowetenschappen, Hobbelman werkt bij Bouwkunde. ,,Binnen geodesie vindt niemand het prettig dat de opleiding wordt opgeheven, maar iedereen vindt het wel reëel. Er kwamen gewoon te weinig studenten. Ook staat iedereen achter het voorstel om het huidige onderzoek te verdelen over de faculteiten. Een discussiepunt is echter geworden de faculteitskeuze van het college van bestuur.”

De discussie spitst zich vooral toe op de secties FRS (Fotogrammetrie en Remote Sensing), FMR (Fysische en Meetkundige Ruimtegeodesie) en MGP (Mathematische Geodesie en Puntsbepaling). Het cvb heeft voorgesteld deze samen te voegen met Astrodynamica en Satellietsystemen van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (L&R), en zo het totale onderzoekscluster bij deze faculteit onder te brengen.

Haagsma: ,,Op zich steunt de or de concentratie van onderzoek. Via de onderdeelcommissie bereikten ons echter geluiden dat de medewerkers van de secties van geodesie het onderbrengen bij L&R geen goed idee vinden.”

Het argument van de medewerkers is dat van bovenaf de kennisdomeinen elkaar lijken te overlappen, maar dat hun toepassingsdomeinen verschillen. Bij L&R ligt de nadruk op satellieten als hulpmiddel voor de aardobservatie. De geodeten houden zich echter bezig met het verzamelen van gegevens % onder andere met behulp van satellieten – zodat een beter inzicht wordt verkregen in fysische processen waarvoor in het bijzonder civiele ingenieurs en aardwetenschappers belangstelling hebben. Hobbelman: ,,Zij verwachten om die reden meer studenten voor hun mastervariant te kunnen interesseren bij de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (Citg) dan bij L&R. Worden ze bij L&R ondergebracht, dan zijn ze bang de feeling met een toekomstige groep studenten te verliezen. Wij vinden dat ze een zinnig punt aankaarten.”

Zwaarwegend

De instemming met het opheffen van geodesie is een zwaarwegende beslissing. Die wil de or zorgvuldig wegen, evenals de bezwaren van deze sectieleden. Hobbelman: ,,Onze verwachting is dat de beslissing rond geodesie niet op zichzelf staat. Wij zouden graag een indruk van de rest van de ‘koek’ krijgen, maar dat is nog niet gelukt. Overigens wil ik niet de indruk wekken dat de verhouding met het cvb niet goed is. Integendeel; die is uitstekend.”

De or heeft het cvb op de hoogte gebracht van de discussie binnen geodesie. Dat neemt de bezwaren van de geodetische secties serieus en heeft besloten de Gemeenschappelijke Vergadering uit te stellen tot 26 maart, zodat er nog overleg met deze medewerkers kan plaatsvinden. Haagsma: ,,Het cvb had er wel kritiek op dat de secties erg laat met hun bezwaren kwamen. De reden was dat ze toch enigszins overvallen werden door het opheffingsbesluit van het cvb, omdat de secties ervan uit waren gegaan dat ze ondergebracht zouden worden bij Citg. Overigens vinden wij dat de medezeggenschaporganen nu duidelijk hun nut bewijzen. Misschien komt er uiteindelijk hetzelfde besluit uit, maar dan heeft het cvb in ieder geval alle argumenten % ook die van de secties % gewogen, mede dankzij de or en de onderdeelscommissie.”

De Gemeenschappelijke Vergadering % bestaande uit de ondernemingsraad (or) en de studentenraad % moet nog instemmen met de opheffing van de opleiding geodesie en de daaruit voortvloeiende implementatieplannen. IJsbrand Haagsma en Gerrie Hobbelman zijn beide lid van de or. De eerste is werkzaam bij Civiele Techniek en Geowetenschappen, Hobbelman werkt bij Bouwkunde. ,,Binnen geodesie vindt niemand het prettig dat de opleiding wordt opgeheven, maar iedereen vindt het wel reëel. Er kwamen gewoon te weinig studenten. Ook staat iedereen achter het voorstel om het huidige onderzoek te verdelen over de faculteiten. Een discussiepunt is echter geworden de faculteitskeuze van het college van bestuur.”

De discussie spitst zich vooral toe op de secties FRS (Fotogrammetrie en Remote Sensing), FMR (Fysische en Meetkundige Ruimtegeodesie) en MGP (Mathematische Geodesie en Puntsbepaling). Het cvb heeft voorgesteld deze samen te voegen met Astrodynamica en Satellietsystemen van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (L&R), en zo het totale onderzoekscluster bij deze faculteit onder te brengen.

Haagsma: ,,Op zich steunt de or de concentratie van onderzoek. Via de onderdeelcommissie bereikten ons echter geluiden dat de medewerkers van de secties van geodesie het onderbrengen bij L&R geen goed idee vinden.”

Het argument van de medewerkers is dat van bovenaf de kennisdomeinen elkaar lijken te overlappen, maar dat hun toepassingsdomeinen verschillen. Bij L&R ligt de nadruk op satellieten als hulpmiddel voor de aardobservatie. De geodeten houden zich echter bezig met het verzamelen van gegevens % onder andere met behulp van satellieten – zodat een beter inzicht wordt verkregen in fysische processen waarvoor in het bijzonder civiele ingenieurs en aardwetenschappers belangstelling hebben. Hobbelman: ,,Zij verwachten om die reden meer studenten voor hun mastervariant te kunnen interesseren bij de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (Citg) dan bij L&R. Worden ze bij L&R ondergebracht, dan zijn ze bang de feeling met een toekomstige groep studenten te verliezen. Wij vinden dat ze een zinnig punt aankaarten.”

Zwaarwegend

De instemming met het opheffen van geodesie is een zwaarwegende beslissing. Die wil de or zorgvuldig wegen, evenals de bezwaren van deze sectieleden. Hobbelman: ,,Onze verwachting is dat de beslissing rond geodesie niet op zichzelf staat. Wij zouden graag een indruk van de rest van de ‘koek’ krijgen, maar dat is nog niet gelukt. Overigens wil ik niet de indruk wekken dat de verhouding met het cvb niet goed is. Integendeel; die is uitstekend.”

De or heeft het cvb op de hoogte gebracht van de discussie binnen geodesie. Dat neemt de bezwaren van de geodetische secties serieus en heeft besloten de Gemeenschappelijke Vergadering uit te stellen tot 26 maart, zodat er nog overleg met deze medewerkers kan plaatsvinden. Haagsma: ,,Het cvb had er wel kritiek op dat de secties erg laat met hun bezwaren kwamen. De reden was dat ze toch enigszins overvallen werden door het opheffingsbesluit van het cvb, omdat de secties ervan uit waren gegaan dat ze ondergebracht zouden worden bij Citg. Overigens vinden wij dat de medezeggenschaporganen nu duidelijk hun nut bewijzen. Misschien komt er uiteindelijk hetzelfde besluit uit, maar dan heeft het cvb in ieder geval alle argumenten % ook die van de secties % gewogen, mede dankzij de or en de onderdeelscommissie.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.