Onderwijs

Discussie over aanpak studentenoverlast

De Woonvisie van Delft is voer voor discussie. Zo wil de gemeente meer studentencomplexen bouwen, terwijl veel Delftenaren nu al klagen over overlast van studenten. Voorgestelde maatregelen tegen verkamering gaan bovendien de één niet ver genoeg en de ander te ver.

De gemeente schrijft in de nieuwe Woonvisie dat er vóór 2023 tweeduizend nieuwe studentenwoningen bij moeten komen in Delft. Deels gaat het om plannen die al in de maak zijn, vaak op de campus van de TU of in de wijken eromheen. “Mits dit niet leidt tot aantasting van de leefbaarheid van de omgeving”, voegt de gemeente eraan toe.

Want dat studenten soms voor overlast zorgen, bleek wel uit de berichtgeving die na publicatie van de Woonvisie op gang kwam in lokale media. Bewoners van onder studenten populaire wijken beklaagden zich over overlast en oprukkende verkamering, gezinswoningen die worden omgebouwd tot studentenhuizen. En ook de gemeente erkent het probleem in de Woonvisie. Ze noemt ‘hinder van fietsen en lawaai, gevoel van achteruitgang van de straat en onttrekking van grotere woningen aan de (particuliere) woningvoorraad’ in wijken als Voorhof, Hof van Delft en de binnenstad. Dat zou voornamelijk samenhangen met verkamering.

Studentenquotum
De gemeente wil die verkamering te lijf gaan door enerzijds de bouw van grote studentencomplexen toe te staan en anderszijds een zogenoemde omzettingsvergunning in te voeren. Eigenaren die woningen willen ombouwen tot studentenhuizen moeten dan eerst een vergunning aanvragen. In wijken waar al veel verkamering is, zou het antwoord moeten luiden ‘nee, tenzij’.

Tijdens een vergadering van de raadscommissie Wonen deze week zei het CDA dat dat niet ver genoeg gaat. De fractie wil een quotum voor het aantal verkamerde huizen in een straat of wijk. Stadsbelangen Delft noemde een percentage van vijftien procent studentenwoningen bij nieuwbouw.

Buurtinstemming
Verschillende studentenorganisaties proberen intussen de gemoederen wat te koelen. Studentenvakbond VSSD, Duwo Huurdersorganisatie WijWonen, studentenverenigingen DSC, Virgiel, DSN en Sint Jansbrug schreven de raadsleden een brief waarin zij ‘contact en communicatie tussen studenten en bewoners van Delft’ bepleiten.

Buurtevenementen, kennismaking met omwonenden tijdens instemmingen, een huisverantwoordelijke voor communicatie met buren; het kan volgens de studenten allemaal bijdragen aan beter contact met de buren. De studenten stellen zelfs voor om een prijs uit te reiken voor het studentenhuis dat dat het beste doet. Koste wat kost willen de studenten voorkomen dat de omzettingsvergunning er inderdaad komt, omdat dat volgens hen de huurprijzen kan doen stijgen.

Afgeschrikt
De Delftse tak van de VVD-jongeren, de JOVD, schreef ook een brief. De studenten vinden de discussie over verkamering ‘een storm in een glas water’, omdat het aantal studentenhuizen zelfs in de binnenstad 350 op een totaal van 6000 is. Ze zijn bang dat ontwikkelaars worden afgeschrikt om studentenhuizen te openen, terwijl huiseigenaren in hun ogen juist alle vrijheid zouden moeten hebben om te bepalen wie er in hun huis woont.

Ook de JOVD denkt dat met dialoog overlast kan worden voorkomen en ziet daarin een taak weggelegd voor studentenverenigingen. Uiteindelijk zijn namelijk bewoners het probleem, stelt de JOVD, en niet het huis. “Een verkamerd pand zorgt niet voor overlast, de bewoners kunnen daar wel voor zorgen.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.