Wetenschap

Dijkgraaf laat zich op TU Delft bijpraten over open science

Demissionair onderwijsminister Dijkgraaf liet zich op 7 september in de TU Delft Library bijpraten over ervaringen met open science. De keuze voor Delft was niet toevallig.

Na een afgeblazen bezoek in maart, bezocht demissionair minister Dijkgraaf afgelopen week de TU Delft Library. (Foto: Sicco van Grieken)

Open science streeft als beweging naar een onderzoekspraktijk gericht op openheid en samenwerking, door academische output te delen en beschikbaar te maken voor hergebruik. In al zijn variaties heeft dat een lange geschiedenis in Delft. Onderzoekers delen er publicaties, data sets, codes, algoritmes en modellen met de buitenwereld. Geen wonder dus dat demissionair onderwijsministers Dijkgraaf op 7 september naar Delft kwam om te horen over de ervaringen.

De bijeenkomst was besloten, maar ‘het was een leuke, vrij ontspannen meeting’, schrijft Anneke Zuiderwijk in een verslag dat ze deelde met Delta. Zuiderwijk is universitair hoofddocent bij de faculteit Techniek, Bestuur & Management (TBM) en een van de aanwezige onderzoekers.  ‘De minister was oprecht geïnteresseerd was in het onderwerp. Je kunt merken dat hij een wetenschapper is, want hij stelde zeer relevante vragen.’

‘Openheid staat op het prioriteitenlijstje meestal vrij laag’

Zelf bracht ze ter sprake dat er ondanks de forse investeringen (20 miljoen euro per jaar tot 2032) maar weinig bekend is over de effecten en de impact van open science. Ook merkte ze op dat het onderwerp voor de meeste van haar collega’s geen topprioriteit is. ‘Onderzoekers hebben simpelweg te veel aan hun hoofd en te weinig tijd om zich veel met het openen van hun data bezig te houden. Ondersteuning helpt, maar openheid van onderzoeksdata staat op het prioriteitenlijstje meestal vrij laag. En dat is begrijpelijk.’

Ook technische middelen voor het delen van kennis kregen aandacht. Michel Beerens, directeur van het New Media Centre, liet zien hoe een hologram van een docent meer studenten bereikt en hoe een virtual reality-bril zeldzame boekcollecties toegankelijk kan maken.

Na afloop schreef Dijkgraaf op X: ‘Inspirerend om met deze voorlopers in openheid in gesprek te gaan. Deze onderzoekers van de TU Delft lieten mij zien hoe ze open science in praktijk brengen en welke instrumenten ze daarvoor gebruiken. Ook spraken we over de kansen en de uitdagingen van open science.’

  • Meer over Open Science op de TU Delft lees je op deze website.

Update 13-09-2023: het investeringsbedrag is gewijzigd in lijn met informatie van de overheid

Wetenschapsredacteur Jos Wassink

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

j.w.wassink@tudelft.nl

Comments are closed.