Onderwijs

Digitale Delta beoogt slimmer waterbeheer

Rijkswaterstaat, IBM, Waterschap Delfland, TU en Deltares zijn een nieuwe samenwerking gestart met de naam Digitale Delta. Informatie-uitwisseling moet waterbeheer beter en goedkoper maken.


Nederland geldt als wereldkampioen watermanagement, maar door snel veranderende weersomstandigheden stijgen de kosten ieder jaar. Nu is dat 7 miljard euro per jaar, maar een stijging van 1 tot 2 miljard euro in de komende zeven jaar is voorzien.


Het idee is nu er een besparing valt te behalen door gegevensuitwisseling en betere samenwerking tussen de verschillende partijen. Daartoe wil het programma Digitale Delta gegevens van verschillende waterprojecten samenvoegen en toegankelijk maken. Denk aan gegevens over regenval, waterstanden, waterkwaliteit, dijksensoren, gegevens van sluizen, gemalen en dammen en ook radargegevens en voorspellingsmodellen.


Het project maakt waterdata openbaar waardoor, zo hoopt men, partijen in het waterbeheer tot nieuwe oplossingen kunnen komen en onderzoeken sneller en goedkoper kunnen worden uitgevoerd. Mogelijk kan die kennis in de toekomst ook als exportproduct worden ingezet.

Het project begint binnen de regio Delfland. Als de proef het komende jaar succesvol blijkt, overweegt men de informatiedeling binnen de watersector op landelijk niveau in te voeren.


Als deel van de Digitale Delta komt er een centraal informatiepunt voor de waterstanden. Men verwacht dat met de online gegevens van dit platform voorspellingsmodellen beter zullen functioneren, hetgeen sneller ingrijpen mogelijk moet maken. Zeker als daar lokale weersvoorspellingen aan gekoppeld worden.


Op de TU is een begin gemaakt met een uitbreidbaar meetnet met weersensoren (zon, regen, wind) als proeftuin voor nieuwe sensoren en gedetailleerde vastlegging van het weer in een stedelijke omgeving.

 

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.