Wetenschap

Deze twaalf TU-onderzoekers ontvangen een Veni-beurs

Met een Veni-beurs kunnen jonge onderzoekers in drie jaar hun eigen ideeën uitwerken. Op de TU krijgen twaalf wetenschappers van vier faculteiten die kans. Wat gaan ze doen?

Onder de 17 Delftse onderzoekers die in augustus een Veni kregen, waren ook wetenschappers van de faculteit Technische Natuurwetenschappen. (Foto: Marjolein van der Veldt)

De kans op een Veni is niet groot. Onderzoekfinancier NWO honoreerde 166 van de 1151 aanvragen. Zo’n 14 procent van de aanvragers kreeg de 250.000 euro toegekend. Met twaalf toekenningen staat de TU Delft op de vierde plaats na de Universiteiten van Leiden, Amsterdam en Utrecht.

De Delftse Veni’s gaan naar:

Miguel Bessa 3mE, (Materials Science and Engineering)
Duurzame kunststoffen gebruikt kunstmatige intelligentie

Idealiter worden afgedankte plastic producten gescheiden en gerecycled in zuivere kunststoffen voor hergebruik in nieuwe producten. In werkelijkheid zijn gerecycleerde kunststoffen een mengsel van verschillende kunststoffen met laagwaardige eigenschappen. Dit onderzoek maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om deze mengsels te karakteriseren en te ontwerpen om zo tot betere prestaties te komen.

Mark van de Ruit (3mE, Biomechatronics & Human-Machine Control)
Hoe regelt het zenuwstelsel onze reflexen tijdens beweging?

We gebruiken onze reflexen continu om optimaal te kunnen bewegen en met eventuele verstoringen om te gaan. Hoe regelt het centraal zenuwstelsel die reflexen? Onderzoekers vervangen de ouderwetse reflexhamer met nieuwe, kwantitatieve meetmethoden om bij te dragen aan betere kennis en diagnose van bewegingsstoornissen, bijvoorbeeld na een beroerte.

Giulia Giordano (3mE, Delft Center for Systems and Control)
Niet-lineaire onderling gekoppelde systemen: een structurele aanpak

Epidemieën, cyberaanvallen of de verspreiding van meningen over sociale netwerken. Onderling gekoppelde dynamische systemen zijn overal aanwezig, zegt Giordano. Ze wil er fundamentele wiskundige beschrijvingen voor opstellen die niet alleen ons begrip ervan vergroten, maar die ons ook betere controle bieden over een breed spectrum van dynamische systemen.

Anne-Catherine Dieudonné (CiTG, Engineering Geology)
Het zelfherstellend vermogen van klei

Klei heeft een superkracht: zoals wonden helen, kunnen scheuren in klei op natuurlijke wijze weer sluiten. De onderzoeker bestudeert de fundamentele mechanismen van dit zelfherstellend vermogen van klei om zo betere voorspellingen te kunnen doen over de stabiliteit op lange termijn van geotechnische constructies (zoals depots van radioactief afval, dijken en stortplaatsen).

Frederik Zietzschmann (CiTG, Sanitary Engineering)
Lastige waterverontreinigende stoffen verwijderen

Industriële of farmaceutische afvalstoffen zijn steeds lastiger uit het water te verwijderen. Zietzschmann wil daarvoor nieuwe materialen en processen ontwikkelen, om de waterkwaliteit te verbeteren voor de gezondheid van mens en  milieu.

Masoud Babaie (EWI, Applied Quantum Architectures)
Miniatuurradio voor Internet-der-dingen toepassingen (PaTRIOT)

De gezondheidszorg heeft baat bij de verdere miniaturisatie van draadloze implanteerbare medische apparaten tot kleiner dan een millimeter. Nu wordt de grootte van zenders nog bepaald door zogenaamde off-chip kristaloscillatoren. Babaie zoekt een nieuwe digitale oplossing om volledig geïntegreerde en implanteerbare radio’s mogelijk te maken.

Dr. Casper Bach Poulsen (EWI, Software Technology)
Composable en Safe-by-Construction programmeren van taaldefinities

Getypeerde talen, programmeertalen waarin het type van variabelen vooraf moet worden vastgelegd, zijn essentiële hulpmiddelen voor het ontwikkelen van robuuste software omdat ze bepaalde fouten uitsluiten. Maar de complexiteit van het definiëren en het samenstellen van getypeerde talen staat taalvernieuwing en –verbetering in de weg. Dit onderzoeksproject wil de complexiteit verminderen.

Michele Laureni (TNW, Environmental Biotechnology)
Microbiële N2O-respiratie tegen klimaatverandering

Distikstofmonoxide (N2O) is een krachtig broeikasgas, 300 keer sterker dan CO2. Denitrificatie (het proces waarbij bacteriën nitraat omzetten in stikstofgas) is de enige bekende microbiële route die N2O kan omzetten naar onschadelijke stikstof. Een multidisciplinaire aanpak moet het fundamentele begrip van dit proces vergroten als een middel om de N2O-uitstoot tegen te gaan.

Zoë Robaey (TNW, Biotechnology and Society)
Juist handelen, zonder alle kennis te bezitten

In de biotechnologie zijn innovaties met levende organismen nooit volledig beheersbaar. Hoe kunnen professionals verantwoordelijk handelen als ze niet over alle kennis beschikken? Robaey presenteert een raamwerk om eigenschappen te ontwikkelen voor de juiste handelwijze in zulke omstandigheden.

Thomas Burdyny (TNW, Materials for Energy Conversion and Storage)
Commerciële CO2-elektrolyse-apparaten

Een versnelde overgang van fossiele brandstoffen naar milieuvriendelijke alternatieven is wenselijk. Duurzame elektriciteitsbronnen zijn een nuttige start in deze revolutie, maar kunnen vele brandstoffen en chemicaliën niet direct vervangen. Deze onderzoekers zullen daarom efficiënte systemen ontwerpen die elektriciteit gebruiken om CO2 direct in chemicaliën om te zetten.

Paola De Magistris (TNW, Bionanoscience)
De grote ontsnapping

Erfelijke informatie wordt van DNA overgeschreven naar RNA-moleculen die de celkern verlaten als een recept voor eiwitten. De Magistris wil het mechanisme doorgronden waarmee RNA-moleculen de celkern verlaten door met een minimalistisch systeem de kernporiën na te bootsen. Ze hoopt dat haar onderzoek nieuw licht werpt op overgebrachte ziekten.

Feijia Yin (LR, Flight Performance and Propulsion)
Vlieg groen: de klimaatvriendelijke voortstuwingstechnologie in de toekomst

De klimaatimpact van alternatieve brandstoffen en elektrische voortstuwing voor duurzame luchtvaart is dubbelzinnig, zegt Yin. Want CO2  zorgt voor minder dan 50% van de totale stralingsbelasting door de luchtvaart. Yin zal de klimaatimpact van de bovengenoemde technologieën evalueren, inclusief de gecombineerde effecten van CO2 en niet-CO2.

Wetenschapsredacteur Jos Wassink

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

j.w.wassink@tudelft.nl

Comments are closed.