Onderwijs

Destillatie kan helft zuiniger

Een nieuw type destillatiekolom kan het energiegebruik bij de raffinage van moeilijk scheidbare olieproducten halveren. De afdeling Process & Energy van faculteit 3mE heeft deze methode ontwikkeld.

Destillatiekolommen zijn met vijf procent van het Nederlandse energieverbruik grootverbruikers. Met stijgende energieprijzen en het streven naar minder CO2-uitstoot is het geen wonder dat de industrie het Delftse onderzoek naar de energiezuinige destillatiekolom met belangstelling volgt.

Destillatie is een beproefde methode in de raffinage van ruwe aardolie. Onderin de destillatiekolom wordt een mengsel verhit, waardoor het verdampt en bovenin de kolom condenseert.

Bij moeilijk scheidbare mengsels vloeit een fors deel van de vloeistof terug in de kolom om door herhaald verdampen en condenseren een betere scheiding te krijgen. Maar het herhaald verdampen en condenseren kost veel warmte.

Het is mogelijk om warmte aan de damp te onttrekken en die terug te voeren naar de verdamper. Dat kost drie tot vier keer minder energie. Het principe werkt als volgt: een compressor brengt damp uit de top van de kolom op hogere druk en temperatuur en voert de warmte terug naar de verdamper. Omdat dit type kolom duurder is dan de conventionele destillatiekolommen, past de industrie deze techniek alleen toe bij energie-intensieve scheidingen.

De Delftse vinding belooft vijftig procent minder energiegebruik bij twintig procent lagere bouwkosten. Promovendus ir. Aris de Rijke ontwierp een concentrische destillatiekolom waarbij de verdamper om de condenser heen is gebouwd. De gepatenteerde vinding heet Heat Integrated Distillation Column of HIDiC. De binnenkolom opereert op hogere druk en temperatuur. Warmte vloeit door de wand van de binnenkolom naar radiatoren in de buitenkolom.

Industriële partners volgen het Delftse onderzoek met belangstelling, maar geen van hen maakt aanstalten om een proeffabriek te bouwen. Men wil eerst over een langere periode ervaring opdoen met een grotere installatie. Afhankelijk van het werk van de volgende promovendus, ir. Stijn Harms, neemt de industrie over vier jaar een beslissing over de bouw van een demoplant. “Ik hoop ze nog wel te zien staan als ik langs de Botlek rijd”, zegt De Rijke. “Al weet ik dat het nog zeker tien jaar duurt.”

Aris de Rijke promoveert op 23 oktober.

Destillatiekolommen zijn met vijf procent van het Nederlandse energieverbruik grootverbruikers. Met stijgende energieprijzen en het streven naar minder CO2-uitstoot is het geen wonder dat de industrie het Delftse onderzoek naar de energiezuinige destillatiekolom met belangstelling volgt.

Destillatie is een beproefde methode in de raffinage van ruwe aardolie. Onderin de destillatiekolom wordt een mengsel verhit, waardoor het verdampt en bovenin de kolom condenseert.

Bij moeilijk scheidbare mengsels vloeit een fors deel van de vloeistof terug in de kolom om door herhaald verdampen en condenseren een betere scheiding te krijgen. Maar het herhaald verdampen en condenseren kost veel warmte.

Het is mogelijk om warmte aan de damp te onttrekken en die terug te voeren naar de verdamper. Dat kost drie tot vier keer minder energie. Het principe werkt als volgt: een compressor brengt damp uit de top van de kolom op hogere druk en temperatuur en voert de warmte terug naar de verdamper. Omdat dit type kolom duurder is dan de conventionele destillatiekolommen, past de industrie deze techniek alleen toe bij energie-intensieve scheidingen.

De Delftse vinding belooft vijftig procent minder energiegebruik bij twintig procent lagere bouwkosten. Promovendus ir. Aris de Rijke ontwierp een concentrische destillatiekolom waarbij de verdamper om de condenser heen is gebouwd. De gepatenteerde vinding heet Heat Integrated Distillation Column of HIDiC. De binnenkolom opereert op hogere druk en temperatuur. Warmte vloeit door de wand van de binnenkolom naar radiatoren in de buitenkolom.

Industriële partners volgen het Delftse onderzoek met belangstelling, maar geen van hen maakt aanstalten om een proeffabriek te bouwen. Men wil eerst over een langere periode ervaring opdoen met een grotere installatie. Afhankelijk van het werk van de volgende promovendus, ir. Stijn Harms, neemt de industrie over vier jaar een beslissing over de bouw van een demoplant. “Ik hoop ze nog wel te zien staan als ik langs de Botlek rijd”, zegt De Rijke. “Al weet ik dat het nog zeker tien jaar duurt.”

Aris de Rijke promoveert op 23 oktober.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.