Campus
Verkiezingen

Delta peilt: klimaat en wonen belangrijkste thema’s

Als het aan TU-studenten en medewerkers ligt, wordt GroenLinks/PvdA de grootste partij. De belangrijkste thema’s zijn klimaat en wonen, blijkt uit een peiling van Delta.

Het stemlokaal in de TU Delft Aula is op 22 november open tussen 7.30 uur en 21.00 uur. (Foto's: Thijs van Reeuwijk)

Aan de online peiling, die van 15 tot en met 19 november werd gehouden, deden 285 studenten en 81 medewerkers mee. Van alle stemgerechtigde deelnemers zegt 76 procent al zeker te weten naar welke partij of zelfs welke kandidaat diens stem gaat.

Onder studenten is GroenLinks/PvdA met 38 procent van de stemmen de grootste, gevolgd door Volt (13 procent) en VVD (10 procent). Ook medewerkers kiezen overtuigend voor GroenLinks/PvdA (36 procent), gevolgd door VVD (10 procent), Partij voor de Dieren (10 procent) en Volt (8 procent).

Klimaat en wonen
Bijna 15 procent van de deelnemers twijfelt nog tussen twee of meerdere partijen. Onder deze zwevende kiezers worden GroenLinks/PvdA (24 procent), Volt (20 procent) en Partij voor de Dieren (16 procent) het vaakst genoemd.

Dit komt ook naar voren in de resultaten. Klimaat en wonen zijn de belangrijkste thema’s. Hoger onderwijs, Europa en bestaanszekerheid in mindere mate. Andere thema’s die worden genoemd zijn dekolonisatie, compensatie van pechstudenten, polarisatie en de situatie in het Midden-Oosten.

“Ieder mens heeft recht op de persoonlijk benodigde ondersteuning om goed te kunnen functioneren in de maatschappij, daarom vind ik bestaanszekerheid en goed onderwijs extra belangrijk”, licht een medewerker diens keuze toe. “Klimaat is op globale schaal ons grootste probleem en vanwege de geopolitieke spanningen vind ik het versterken van Europa extra belangrijk.”

‘Ik vind bestaanszekerheid en goed onderwijs extra belangrijk’

Verder valt op dat verschillende respondenten ervoor kiezen strategisch te stemmen. “Mijn politieke voorkeur is SP, maar ik zou GroenLinks/PvdA stemmen puur omdat ze volgens de peilingen de grootste kans hebben om van de VVD te winnen”, zegt een student.

Een deelnemer liet weten niet te gaan stemmen, een reden daarvoor werd niet gegeven.

Niet-stemgerechtigd
Om te mogen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen, moet je kiesgerechtigd zijn. Je hebt dan de Nederlandse nationaliteit, bent 18 jaar of ouder en niet uitgesloten van het kiesrecht. Deze verkiezingen mogen naar schatting 13,3 miljoen inwoners stemmen, meldt het CBS. In Delft mag 81,4 procent procent van de volwassen bevolking stemmen.

Een stempas voor de Tweede Kamerverkiezingen uitgegeven voor de gemeente Delft. Naast de stempas ligt de kandidatenlijst en een rood potlood.
Stempas voor de Tweede Kamerverkiezingen (Foto: Thijs van Reeuwijk)

Internationale studenten en medewerkers mogen niet naar het stemhokje. Wat zouden zij stemmen als dat wel mocht? 29 studenten en medewerkers brachten hun fictieve stem uit. Ook zij kozen overwegend voor GroenLinks/PvdA (31 procent) gevolgd door D66 (12 procent) en Volt (12 procent). Doorslaggevende thema’s voor deze groep zijn klimaat, wonen, Europa en kernenergie.

Of de peiling representatief is voor de rest van Nederland weten we na woensdag 22 november, zodra alle stemmen zijn geteld. De Delta-peiling tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 bleek representatief voor hoe er in Delft werd gestemd. Bijna twintig procent van TU’ers koos toen voor D66, de partij waar uiteindelijk ook in de gemeente Delft het meeste op werd gestemd (21,7 procent). Ook toen was klimaat het belangrijkste thema.

In Delft kan van 7.30 tot 21.00 uur op 52 locaties worden gestemd. Bijzondere stemlokalen vind je dit jaar onder meer in de sociëteit van Virgiel, de Nieuwe Kerk, het stadhuis op de Markt en op de campus in de TU Aula.

Verantwoording
366 studenten en medewerkers namen tussen 15 en 19 november deel aan de verkiezingspeiling van Delta. Van alle deelnemers zijn 285 als student verbonden aan de TU, 35 als ondersteunend medewerker en 46 als wetenschappelijk medewerker. 337 van hen zijn stemgerechtigd.

Deelnemers is gevraagd of ze al zeker wisten wat ze gingen stemmen en op welke partij dat was, tussen welke partijen zij eventueel twijfelden en welke thema’s een rol speelden bij het maken van een keuze.

Respondenten zijn via verschillende digitale kanalen benaderd, te weten: onze website, X, LinkedIn, Facebook en Instagram. Hierdoor bestaat het risico dat alleen studenten en medewerkers die geïnteresseerd zijn in politiek, de enquête hebben ingevuld. De enquête was ook toegankelijk voor mensen buiten de TU. Het is daarom mogelijk dat ook externen de vragenlijst hebben ingevuld.

De steekproef dient een representatieve afspiegeling te zijn van ongeveer 27 duizend TU-studenten en achtduizend medewerkers. Met een betrouwbaarheid van tenminste 90 procent en een foutmarge van 5 procent, zijn hiervoor 271 ingevulde vragenlijsten nodig. Met 337 door stemgerechtigde TU’ers ingevulde vragenlijsten voldoet het onderzoek aan deze eis. Splitsen we dit uit naar studenten en medewerkers, dan is de peiling in dat laatste geval niet representatief.

Nieuwsredacteur Marjolein van der Veldt

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

m.vanderveldt@tudelft.nl

Comments are closed.