Campus

Delta: een klein beetje anders

Delta brengt dit nieuwe studiejaar weer een paar wijzigingen in de formule aan. Enige daarvan zijn al in dit nummer zichtbaar: Lodewijk Dimpel, met zijn commentaar op de actualiteit, is naar de achterpagina verhuisd.

Op pagina 5 (studentennieuws) zal tekenaar Bas Wilschut wekelijks Delftse typetjes of uitspraken gaan neerzetten (‘Standaard’).

Op de achterpagina stond het gehele afgelopen seizoen de rubriek ‘Het weekend van…’. Daarvoor in de plaats komen nu korter lopende series van human-interestportretten en een hoekje met citaten (‘Roept u maar’). Zowel uit de reguliere media als uit de papierberg van ambtelijke nota’s, periodieken, nieuwsbrieven, vergaderverslagen etcetera zullen daar kenmerkende dan wel potsierlijke quotes opgenomen worden.

Omdat de kwaliteit van het onderwijs in toenemende mate een thema is geworden aan de universiteit, zijn de medewerkers van de WTM-sectie Didactiek en Onderwijsontwikkeling bereid gevonden actuele ontwikkelingen op dit gebied te behandelen. Binnenkort hoopt Delta de eerste daarvan af te drukken.

Uit de nieuwe aanwinsten van de Bibliotheek willen wij met enige regelmaat een keuze maken en daarvoor via beknopte signalementen de aandacht vragen.

Vorig jaar is Delta begonnen met het wekelijks produceren van een opiniepagina. Naast de vaste columnisten is daar de gehele TU-gemeenschap welkom om, op persoonlijke titel, brandende kwesties aan te snijden. Dat kan in de vorm van een beknopte ingezonden brief, maar ook als grotere bijdrage.

De redactie ontvangt graag voorstellen of teksten voor deze pagina. Delta is een onafhankelijk journalistiek produkt, maar acht zich dienstbaar aan het open en goed geïnformeerd functioneren van de TU. Daar hoort ook bij het aanbieden van de mogelijkheid van het voeren van een publiek debat.

Om de toegankelijkheid van de redactie voor nieuwtjes, tips, reacties en bijdragen te vergroten is zij sinds enige tijd bereikbaar via een E-mailadres (zie colofon op pag. 2.). Ten behoeve van diezelfde toegankelijkheid biedt dit universitair weekblad vanaf vandaag zijn bijdrage aan de campus-wide information ook aan via Internet/CWIS. Daarover meer elders in dit nummer. (R.M.)

Delta brengt dit nieuwe studiejaar weer een paar wijzigingen in de formule aan. Enige daarvan zijn al in dit nummer zichtbaar: Lodewijk Dimpel, met zijn commentaar op de actualiteit, is naar de achterpagina verhuisd. Op pagina 5 (studentennieuws) zal tekenaar Bas Wilschut wekelijks Delftse typetjes of uitspraken gaan neerzetten (‘Standaard’).

Op de achterpagina stond het gehele afgelopen seizoen de rubriek ‘Het weekend van…’. Daarvoor in de plaats komen nu korter lopende series van human-interestportretten en een hoekje met citaten (‘Roept u maar’). Zowel uit de reguliere media als uit de papierberg van ambtelijke nota’s, periodieken, nieuwsbrieven, vergaderverslagen etcetera zullen daar kenmerkende dan wel potsierlijke quotes opgenomen worden.

Omdat de kwaliteit van het onderwijs in toenemende mate een thema is geworden aan de universiteit, zijn de medewerkers van de WTM-sectie Didactiek en Onderwijsontwikkeling bereid gevonden actuele ontwikkelingen op dit gebied te behandelen. Binnenkort hoopt Delta de eerste daarvan af te drukken.

Uit de nieuwe aanwinsten van de Bibliotheek willen wij met enige regelmaat een keuze maken en daarvoor via beknopte signalementen de aandacht vragen.

Vorig jaar is Delta begonnen met het wekelijks produceren van een opiniepagina. Naast de vaste columnisten is daar de gehele TU-gemeenschap welkom om, op persoonlijke titel, brandende kwesties aan te snijden. Dat kan in de vorm van een beknopte ingezonden brief, maar ook als grotere bijdrage.

De redactie ontvangt graag voorstellen of teksten voor deze pagina. Delta is een onafhankelijk journalistiek produkt, maar acht zich dienstbaar aan het open en goed geïnformeerd functioneren van de TU. Daar hoort ook bij het aanbieden van de mogelijkheid van het voeren van een publiek debat.

Om de toegankelijkheid van de redactie voor nieuwtjes, tips, reacties en bijdragen te vergroten is zij sinds enige tijd bereikbaar via een E-mailadres (zie colofon op pag. 2.). Ten behoeve van diezelfde toegankelijkheid biedt dit universitair weekblad vanaf vandaag zijn bijdrage aan de campus-wide information ook aan via Internet/CWIS. Daarover meer elders in dit nummer. (R.M.)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.