Onderwijs

Delft profiteert van subsidies kennisinnovatie

Het kabinet zet 800 miljoen euro uit de subsidiepot voor kennisinfrastructuur vooral in voor ict, levenswetenschappen en milieu. Delft ziet veel gehonoreerd.

/strong>

Informatie- en communicatietechnologie is topprioriteit bij de economische structuurversterking, met een subsidie van 215 miljoen euro. Daarvan gaat 52 miljoen naar de ontwikkeling van Lofar, die ’s werelds grootste radiotelescoop moet worden. Voor de aanleg van het volgende Gigaport-netwerk van de Stichting Surf staat 40 miljoen subsidie ingeboekt.

Het onderzoek naar gezondheid, voeding, genen en biotechnologie is goed voor 165 miljoen, waarvan 86 miljoen naar genomics gaat.

Vijf programma’s voor duurzame systeeminnovaties worden voor 86 miljoen op weg geholpen, terwijl nog eens 70 miljoen is gereserveerd.

Voor onderzoek naar hoogwaardig ruimtegebruik heeft het kabinet 134 miljoen over. Wageningen is van de partij met haar onderzoek naar klimaatverandering. De stichting Delft Cluster, waarin ook de TU Delft meedoet, krijgt groen licht voor het onderzoek naar duurzame ontwikkeling in deltagebieden.

Met 130 miljoen wordt er ook niet bezuinigd op microsystemen en nanotechnologie. Daarvan gaat 95 miljoen naar Nanoned, een samenwerkingsverband tussen Philips en een groot aantal universiteiten en universitaire onderzoeksinstituten.

Van de in totaal 34 projecten waarin de TU Delft deelneemt, zijn er 24 gehonoreerd. Van twee van de onderzoeksvoorstellen is Delft de ‘penvoerder’. Van vijf andere voorstellen levert Delft de wetenschappelijke directeur. (HOP)

Het kabinet zet 800 miljoen euro uit de subsidiepot voor kennisinfrastructuur vooral in voor ict, levenswetenschappen en milieu. Delft ziet veel gehonoreerd.

Informatie- en communicatietechnologie is topprioriteit bij de economische structuurversterking, met een subsidie van 215 miljoen euro. Daarvan gaat 52 miljoen naar de ontwikkeling van Lofar, die ’s werelds grootste radiotelescoop moet worden. Voor de aanleg van het volgende Gigaport-netwerk van de Stichting Surf staat 40 miljoen subsidie ingeboekt.

Het onderzoek naar gezondheid, voeding, genen en biotechnologie is goed voor 165 miljoen, waarvan 86 miljoen naar genomics gaat.

Vijf programma’s voor duurzame systeeminnovaties worden voor 86 miljoen op weg geholpen, terwijl nog eens 70 miljoen is gereserveerd.

Voor onderzoek naar hoogwaardig ruimtegebruik heeft het kabinet 134 miljoen over. Wageningen is van de partij met haar onderzoek naar klimaatverandering. De stichting Delft Cluster, waarin ook de TU Delft meedoet, krijgt groen licht voor het onderzoek naar duurzame ontwikkeling in deltagebieden.

Met 130 miljoen wordt er ook niet bezuinigd op microsystemen en nanotechnologie. Daarvan gaat 95 miljoen naar Nanoned, een samenwerkingsverband tussen Philips en een groot aantal universiteiten en universitaire onderzoeksinstituten.

Van de in totaal 34 projecten waarin de TU Delft deelneemt, zijn er 24 gehonoreerd. Van twee van de onderzoeksvoorstellen is Delft de ‘penvoerder’. Van vijf andere voorstellen levert Delft de wetenschappelijke directeur. (HOP)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.