Onderwijs

Decanen verzetten zich tegen clustering

De dertien decanen van de TU verzetten zich tegen de plannen van het college van bestuur om binnen een half jaar het aantal faculteiten en diensten via ‘clustering’ te halveren.

Het plan mist voldoende ‘inhoudelijke argumenten’ en het tijdpad is ‘volstrekt onrealistisch’.

De dertien hoogleraren, die onder voorzitterschap van rector magnificus Wakker het college van decanen vormen, hebben zich scherp uitgelaten over de marsroute die het cvb heeft voorgesteld. Zij brachten hun advies uit naar aanleiding van twee blauwdrukken. De adviescommissie van hun collega Dirken had een plan voor zeven in plaats van dertien faculteiten voorgelegd; het cvb zelf gaf de voorkeur aan vijf nieuwe faculteiten.

De clustering van faculteiten en diensten is voor het cvb hoeksteen in het beleid dat de kosten (overhead) bij de TU moet verlagen. De decanen twijfelen daaraan. Zij vinden dat het cvb de huidige overhead eerst goed in kaart moet brengen, voordat het kan gaan denken ,,aan een aantoonbare vermindering”.

De scepsis van de decanen blijkt ook uit hun pleidooi om een zogeheten ‘faal-succes’-analyse te maken voor de herinrichting van de TU. ,,Een eventueel falen van de operatie zal veel grotere negatieve gevolgen hebben voor de organisatie dan de voordelen zullen zijn bij een succesvolle uitvoering.”

De decanen voelen zich met de clusterplannen ook in hun dagelijkse werk gedwarsboomd. Veel faculteiten voeren immers nu al bezuinigingen en reorganisaties uit, en ,,een gelijktijdige clusteringsoperatie zal de voortgang daarvan belemmeren”.

De decanen definiëren in hun brief het begrip clustering ook anders dan het college van bestuur. Het cvb denkt in de richting van complete fusies van faculteiten en ondersteunende diensten. De decanen spreken daarentegen slechts van ,,nieuwe dwarsverbanden tussen facultaire groepen, teneinde de multidisciplinaire samenwerking te verbeteren”.

De decanen menen dat fusies geen verbetering zullen opleveren, maar slechts een extra bestuurlijke laag doen ontstaan. Bovendien vormt het kleine groepje decanen dat na de clustering overblijft geen zinvolle overlegpartner meer voor het cvb, omdat de span of control dan te groot is geworden. Het besluitvormingsproces zou dus, in tegenstelling tot wat het cvb hoopt, niet versneld worden, aldus de decanen.

De decanen bepleiten nu (,,om op een zinvolle wijze tot een herinrichting van de TU te komen”) snel te beginnen met ,,goed en inhoudelijk overleg tussen alle betrokkenen”. Onder ‘inhoudelijk’ verstaan de decanen dan dat eerst moet worden nagedacht over de vraag: hoe moeten de bestaande groepen worden herverdeeld over de TU om over tien jaar nog steeds gezamenlijk een topuniversiteit te vormen? Bovendien moet dat zorgvuldig gebeuren, omdat anders ,,grote schade zal worden toegebracht” aan onderwijs en onderzoek.

Het college van bestuur heeft in augustus met de vakbonden afspraken gemaakt over het binnen een jaar gereedkomen van een plan voor de ‘modernisering van de ondersteunende diensten’.Kort daarna zette het cvb de clusteroperatie in gang, waarmee de aangekondigde reorganisaties elkaar in snel tempo gingen opvolgen. De universiteitsraad zou volgens het tijdschema van het cvb in februari zijn zegen moeten geven aan een finaal clusteringsbesluit. (R.M.)

Richard Meijer

De dertien decanen van de TU verzetten zich tegen de plannen van het college van bestuur om binnen een half jaar het aantal faculteiten en diensten via ‘clustering’ te halveren. Het plan mist voldoende ‘inhoudelijke argumenten’ en het tijdpad is ‘volstrekt onrealistisch’.

De dertien hoogleraren, die onder voorzitterschap van rector magnificus Wakker het college van decanen vormen, hebben zich scherp uitgelaten over de marsroute die het cvb heeft voorgesteld. Zij brachten hun advies uit naar aanleiding van twee blauwdrukken. De adviescommissie van hun collega Dirken had een plan voor zeven in plaats van dertien faculteiten voorgelegd; het cvb zelf gaf de voorkeur aan vijf nieuwe faculteiten.

De clustering van faculteiten en diensten is voor het cvb hoeksteen in het beleid dat de kosten (overhead) bij de TU moet verlagen. De decanen twijfelen daaraan. Zij vinden dat het cvb de huidige overhead eerst goed in kaart moet brengen, voordat het kan gaan denken ,,aan een aantoonbare vermindering”.

De scepsis van de decanen blijkt ook uit hun pleidooi om een zogeheten ‘faal-succes’-analyse te maken voor de herinrichting van de TU. ,,Een eventueel falen van de operatie zal veel grotere negatieve gevolgen hebben voor de organisatie dan de voordelen zullen zijn bij een succesvolle uitvoering.”

De decanen voelen zich met de clusterplannen ook in hun dagelijkse werk gedwarsboomd. Veel faculteiten voeren immers nu al bezuinigingen en reorganisaties uit, en ,,een gelijktijdige clusteringsoperatie zal de voortgang daarvan belemmeren”.

De decanen definiëren in hun brief het begrip clustering ook anders dan het college van bestuur. Het cvb denkt in de richting van complete fusies van faculteiten en ondersteunende diensten. De decanen spreken daarentegen slechts van ,,nieuwe dwarsverbanden tussen facultaire groepen, teneinde de multidisciplinaire samenwerking te verbeteren”.

De decanen menen dat fusies geen verbetering zullen opleveren, maar slechts een extra bestuurlijke laag doen ontstaan. Bovendien vormt het kleine groepje decanen dat na de clustering overblijft geen zinvolle overlegpartner meer voor het cvb, omdat de span of control dan te groot is geworden. Het besluitvormingsproces zou dus, in tegenstelling tot wat het cvb hoopt, niet versneld worden, aldus de decanen.

De decanen bepleiten nu (,,om op een zinvolle wijze tot een herinrichting van de TU te komen”) snel te beginnen met ,,goed en inhoudelijk overleg tussen alle betrokkenen”. Onder ‘inhoudelijk’ verstaan de decanen dan dat eerst moet worden nagedacht over de vraag: hoe moeten de bestaande groepen worden herverdeeld over de TU om over tien jaar nog steeds gezamenlijk een topuniversiteit te vormen? Bovendien moet dat zorgvuldig gebeuren, omdat anders ,,grote schade zal worden toegebracht” aan onderwijs en onderzoek.

Het college van bestuur heeft in augustus met de vakbonden afspraken gemaakt over het binnen een jaar gereedkomen van een plan voor de ‘modernisering van de ondersteunende diensten’.Kort daarna zette het cvb de clusteroperatie in gang, waarmee de aangekondigde reorganisaties elkaar in snel tempo gingen opvolgen. De universiteitsraad zou volgens het tijdschema van het cvb in februari zijn zegen moeten geven aan een finaal clusteringsbesluit. (R.M.)

Richard Meijer

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.