Studentenleven

Dansvereniging SoSalsa wil meer bestuursmaanden

Studentendansvereniging SoSalsa eist meer bestuursmaanden bij de Raad van State. Ze krijgen er 22 van de TU, maar ze vinden dat ze recht op 46 hebben.

SoSalsa danst vijf dagen per week in de zaal in zalencentrum Delftstede. (Foto: SoSalsa)

Sinds september 2021 is SoSalsa huurder van een zaal in zalencomplex Delftstede aan de Phoenixstraat. Hier geven ze  van maandag tot en met donderdag danslessen en hebben op vrijdagavond een open oefenavond.

Bestuurders krijgen van de universiteit compensatie voor de opgelopen studievertraging in de vorm van bestuursmaanden. Op dit moment krijgt het bestuur van SoSalsa 22 bestuursmaanden. “We moeten deze verdelen over vijf of zes bestuursleden. Om de studievertraging van een heel jaar voor iedereen te compenseren, hebben we 46 bestuursmaanden nodig”, vertelt voormalig bestuurslid Antonio Küng.

De vereniging probeerde de extra bestuursmaanden via een interne bezwaarprocedure te krijgen. Hierop liet de TU in een brief aan de vereniging weten dat SoSalsa in aanmerking komt voor 22 bestuursmaanden. De dansers zijn van mening dat de TU haar eigen Regeling Profileringsfonds niet volgt. Hierin staat dat de TU bij het verdelen van de bestuursmaanden uitgaat ‘van het aantal contributie betalende leden en een vergoeding voor de accommodatie of de noodzakelijke materialen voor de sport of culturele activiteit’.

De universiteit vindt, zo blijkt uit de brief die is ingezien door Delta, dat de kernactiviteit van de vereniging, de danslessen, kunnen plaatsvinden in sport- en cultuurcentrum X. SoSalsa biedt ook commerciële danslessen aan. De TU wil die lessen niet ondersteunen en vindt dat extra activiteiten zoals borrels op de campus kunnen plaatsvinden of dat de vereniging daar zelf een plek voor kan huren. “Die criteria worden niet genoemd in de regeling waarop de universiteit het aantal bestuursmaanden bepaalt. Ook het woord kernactiviteit komt daar niet in voor”, aldus Küng. Daarom staan de partijen nu tegenover elkaar bij de Raad van State.

SoSalsa meldt dat er meerdere redenen zijn om de zaal in Delftstede te huren. De zalen bij X zijn te klein voor het aantal deelnemers van de lessen, en het rooster bij X is vol. Alleen een beginnerscursus salsa voor maximaal veertien deelnemers is nu bij X. “Wij bieden verschillende dansstijlen aan en hebben veertig deelnemers per les”, legt Küng uit. “De faciliteiten bij X zijn niet toereikend voor zoveel mensen.” Daar komt bij dat mensen die les hebben in Delftstede nu geen X-pas van 160 euro hoeven aan te schaffen. Als iedereen dat wel doet, kunnen de lessen aan het begin van het jaar ingeroosterd worden ‘waarbij SoSalsa! verzekerd is van een ruimte voor deze activiteiten’, redeneert de TU.

‘De faciliteiten bij X zijn niet toereikend voor zoveel mensen’

Het huren van de zaal in Delftstede zorgt er volgens SoSalsa  juist voor dat de kosten voor hun leden beperkt kunnen blijven. “De huur voor de zaal betalen we van de contributie en de dansleraren zijn vrijwilligers. Als we bij X willen dansen moeten onze leden een X-pas kopen om gebruik te mogen maken van de faciliteiten.”

De (oud)-bestuursleden zeggen dat het hen niet in de eerste plaats om het geld gaat, maar om de erkenning van de studievertraging. “Een bestuursjaar is eigenlijk vrijwilligerswerk voor de universiteit”, aldus Küng. “Daar is het bestuur van SoSalsa een jaar fulltime mee bezig en daarvoor willen we ook fulltime erkenning. Dat maakt het ook makkelijker om nieuwe bestuursleden te vinden.”

Delta heeft de TU benaderd voor een reactie. Beleidsadviseur van ESA Vicky van den Elsen laat via de mail weten geen uitspraken te kunnen doen over de lopende beroepszaak en ook niet over individuele situaties van studenten of verenigingen.

Nieuwsredacteur Bas Koppe

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

p.a.s.koppe@tudelft.nl

Comments are closed.