Campus

Dansen met reptielenbrein

In zijn jeugd ontstond zijn interesse voor vliegtuigen. Maar toen ir. Arno Schuitemaker als student L&R een dansvoorstelling zag, was hij om. “Ik wist: dit is het.”

  • Naam: Arno Schuitemaker (32)
  • Woonplaats: Tilburg
  • Verliefd/verloofd/getrouwd: Vrijgezel
  • Studie: Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek
  • Afstudeerrichting: Duurzame ontwikkeling
  • Afstudeerjaar: 2002
  • Loopbaan: Binnen zeven jaar rondde ir. Arno Schuitemaker zijn studie af. Daarna ging hij naar de dansacademie in Tilburg. Twee jaar na zijn afstuderen (in 2007) heeft Schuitemaker het als choreograaf al zo druk, dat hij amper tijd heeft om zelf nog te dansen. “Ik heb er niet zo veel tijd meer voor, maar ik beschouw mezelf naast choreograaf nog steeds als danser.”


Met de choreografieën ‘Exit’, ‘Zone’ en ‘Anomia’ won hij de stimuleringsprijs op cultureel festival Cement. Tot de zomer van 2010 zit zijn agenda vol, onder andere met de voorstelling tijdens het Dublin Fringe Festival en een stuk dat hij maakt met studenten van de dansacademie in Rotterdam. Ten tijde van het interview was Schuitemaker net terug van een reis naar Zagreb, waar hij met tien andere Europese jonge choreografen ervaringen uitwisselde over het vak.

Hoewel hij liever op zijn zeventiende zijn passie voor dansen had ontdekt, heeft hij geen spijt van zijn Delftse opleiding. “Ik ben zeven jaar getraind in analytisch denken, daar heb ik nu nog profijt van.”


“Je kunt dit werk niet doen als je lui bent”, lacht ir. Arno Schuitemaker. Voor de choreograaf en danser is iedere dag dan ook een werkdag. “Ik werk soms veertien uur per dag. Het maakt mij niet uit of het zondagochtend of vrijdagavond is, werk is werk en het moet gewoon gebeuren.”

Als hij opsomt wat hij in een week doet, wordt duidelijk dat er amper tijd is voor andere dingen dan werken. Maar daar is Schuitemaker niet rouwig om. “Ik heb geen andere hobby’s nodig “, vertelt hij. “Ik kan me met dit werk op heel veel gebieden ontwikkelen. Artistiek, maar ook zakelijk, want ik maak contracten voor dansers en ik onderhandel over budgetten. Ik beweeg iedere dag en mag veel reizen. Ik denk eigenlijk nooit: ‘o nee, daar moet ik weer’.”


Lang niet iedere beginnende choreograaf bevindt zich in dezelfde situatie van Schuitemaker. “Het is uitzonderlijk, ik werd op een of andere manier opgemerkt. En nu ben ik in de gelukkige positie dat ik veel opdrachten krijg.” De stimuleringsprijs voor jonge dans- en theatermakers die hij dit jaar won, heeft vast meegeholpen, denkt Schuitemaker. “Je moet gezien worden, anders heb je geen werk.”


Nu vult Schuitemaker zijn dagen met repetities, danslessen en voorstellingen. Maar in 1995 begon hij zijn studietijd met aerodynamica en constructieleer. “Het was een vrij rationele keuze om luchtvaart- en ruimtevaarttechniek te gaan studeren.” Vliegtuigen hadden in zijn jeugd zijn interesse. Hij woonde onder de aanvliegroute naar Schiphol en bezocht vliegshows met zijn vader. Maar de reputatie van L&R gaf de doorslag. “Ze zeiden dat het de moeilijkste studie was die je kon doen. Dat vond ik wel interessant.”

De gedrevenheid waarmee hij zich later in de danswereld zou storten, had hij ook tijdens zijn studie. “Ik wilde bewijzen dat ik het kon”, vertelt Schuitemaker. “Hoewel ik gecharmeerd was van de mooie formules, wilde ik meer de menselijke kant op. Wat willen we met deze wereld en hoe kan de techniek daarbij helpen?” Daarom zorgde hij dat zijn afstuderen in het teken van duurzame ontwikkeling stond.


Toen hij in 2002 klaar was met L&R, rende hij niet met zijn bul in zijn hand naar KLM of Boeing. Hij had inmiddels een andere passie. Dansen. Maar of hij daar echt voor durfde te kiezen, dat wist hij nog niet. Pas een jaar en vele bijbaantjes later nam hij een besluit. “Ik zat in Italië, even uit mijn normale sociale omgeving. Toen bedacht ik dat ik er altijd spijt van zou hebben als ik het niet zou proberen. Ik zou de dansacademie gaan doen.”

Na dat moment twijfelde hij geen seconde meer over zijn overstap. Net als hij geen enkele reserve had toen hij tijdens zijn studie voor het eerst een dansvoorstelling zag. In die zaal, met de dansers van het Nederlands Danstheater (NDT) voor hem op het podium, wist hij het zeker. “Ik had het gevoel dat alles samenkwam. Een heel sterk intuïtief gevoel waarvan ik zeker wist dat het klopte: ‘dit is het’.”


Vanaf dat moment, nu tien jaar geleden, ging hij naar iedere voorstelling van het NDT en later ook van andere gezelschappen. Een collega, waarmee hij als bijbaan jassen aannam en koffie serveerde in een theater in Den Haag, zag zijn enthousiasme en nodigde hem uit eens mee te gaan naar de dansschool. “Van alles hield me tegen. Ik was in de twintig en wel erg laat om te beginnen met dansen”, zegt Schuitemaker. “Bovendien ben ik een trotse man, en trotse mannen dansen niet.”


Toch ging hij mee. De eerste keer stond hij in een hoek te kijken. De week erna deed hij mee en al snel was hij iedere dag in de dansschool te vinden. “Moderne dans, klassiek, jazz. Ik probeerde alles uit.” Soms nam hij na een dag studeren dansles in Delft, at snel wat en nam dan de trein naar Den Haag voor een andere les.

Schuitemaker vond het zelf best een grote stap om te gaan dansen. Toch kan hij zich niet herinneren dat zijn huis- of studiegenoten vreemd reageerden. “En mijn vrienden van de bijbaan in het theater vonden het eigenlijk alleen maar heel leuk.”


Hoewel hij er lol in had en talent bleek te hebben, was het voor Schuitemaker geen uitgemaakte zaak dat hij van dansen zijn beroep zou maken. Eerst wilde hij zijn studie afmaken. “Ik had al meer dan driekwart van mijn studie erop zitten en het voelde raar om dat niet af te maken”, vertelt hij. Ook na zijn afstuderen en met een succesvolle auditie op de dansacademie in Tilburg achter de rug, twijfelde hij over een nieuwe opleiding als danser.

“Het was toch een beetje een afwijkende stap”, verklaart hij achteraf. En hij moest het op een of andere manier zien te financieren. “Mijn ouders vonden dat ik moest doen wat me gelukkig maakt, maar ik moest het wel zelf betalen”, zegt Schuitemaker. “Ik denk dat ze ook niet zo goed begrepen waarom ik het wilde.” Maar Schuitemaker nam zijn besluit en begon in 2003 aan zijn dansopleiding.


Hij stapte een heel andere wereld binnen. “De cultuur is anders, dansers hebben een andere manier van denken dan ingenieurs. Het gevoel is in de danswereld heel belangrijk en dat is op de TU nooit zo aanwezig”, beschrijft Schuitemaker. Hoewel die wereld beter bij zijn persoon past, voelde de nieuwbakken ingenieur zich in het begin op de dansacademie niet zo erg thuis. “Iedereen waar ik mee begon was acht tot tien jaar jonger. En ook niet iedere docent begreep wat ik daar deed.”


Wel zagen ze zijn gedrevenheid. Tijdens het collegejaar volgde hij vol overgave zijn danslessen en, na twee jaar, ook choreografielessen. “In de zomer, als iedereen op het strand lag, werkte ik in Italië op de camping”, vertelt Schuitemaker. “Ik verdiende daar lekker veel, genoeg voor weer een jaar collegegeld.”

Schuitemaker heeft geen spijt van zijn Delftse opleiding. Het analytische denken dat hij er leerde, komt hem bij het maken van dansen nog steeds van pas. Voor de voorstelling ‘Exit’ bijvoorbeeld, over de groeiende behoefte te ontsnappen aan de dagelijkse realiteit. Weken deed hij op internet en in boeken en wetenschappelijke artikelen onderzoek naar de achtergrond van dit escapisme. “Het blijkt dat het ‘reptielenbrein’ hier werkt, dat deel van het brein zorgt ervoor dat je bij angst vecht of vlucht.”


Met dat idee en met de dansers die hij uitkiest, gaat hij de studio in. Dan is het tijd om analyse te verruilen voor intuïtie. “In de kunst kun je niet alles beredeneren”, zegt Schuitemaker. “Voor ‘Exit’ keken we wat reptielen opleveren aan dansmateriaal en bewegingen. De dansers improviseren, ik maak de keuzes en pas het aan zoals ik het wil hebben. Dat is eigenlijk het geheim van de kok.”

Hij zegt geen moralist te willen zijn. Maar hij wil het publiek met zijn choreografieën wel aan het denken zetten. “De wereld die steeds complexer wordt en sneller verandert, is mijn bron van inspiratie. Daar haal ik de thema’s voor mijn stukken vandaan”, vertelt Schuitemaker. Zo was het steeds sterkere individualisme het thema voor voorstelling ‘Anomia’.


“In de zakenwereld gaat het steeds meer om persoonlijke ontwikkeling, het beste uit jezelf halen. Wat gebeurt er als je te ver doorschiet?” Schuitemaker vertaalde het antwoord door zijn dansers in ‘Anomia’ te blinddoeken. “Het idee was dat je de buitenwereld niet meer ziet als je alleen met jezelf bezig bent.”

Een stuk is nooit af, Schuitemaker blijft zelfs aan voorstellingen schaven die al meer dan een jaar lopen. “Ik wil altijd verbeteren en kies ook dansers uit die dat prettig vinden”, aldus Schuitemaker. “Ik wil mezelf blijven ontwikkelen.”

Welke kant hij op gaat, weet hij nog niet precies. “Alles komt op me af tot nu toe. Maar het wordt tijd eens na te denken over mijn doelen op de langere termijn.” Een choreografie maken voor het NDT, dat hem ooit zijn ogen opende voor de dans? “Dat zou mooi zijn. Maar het NDT kent mij nog niet.”

  • Onder het thema ‘Ruimschoots’ gaf maritieme studievereniging William Froude maandag met een jetskidemonstratie de aftrap voor de viering van het 21ste lustrum. In de andere vijver werd een elf meter lang model van het schip ‘Black Marlin’ te water gelaten als cadeau van de lustrumcommissie aan faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme techniek en Materiaalwetenschappen (3mE). De viering duurt nog anderhalve week.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.