Wetenschap

Cover

Patijn had iedereen binnen Bouwkunde bijeengeroepen, omdat het zijn ‘laatste seizoen als decaan’ is en juist de komende maanden belangrijke beslissingen worden genomen. Behalve de herijking noemde hij ook de numerus fixus, een onderzoeksvisitatie en een vereenvoudiging van het onderwijsprogramma. “Het onderwijsprogramma is nu ongelooflijk ingewikkeld. Er is een wildgroei aan keuzes. Organisatorisch moeten we dat beter doen.”

Patijn wil voor alle belangrijke beslissingen een zo breed mogelijk draagvlak scheppen en schreef in een mail aan alle medewerkers en studenten dat hij daarom besloten heeft veel nauwer samen te werken met de afdelingsvoorzitters.

De decaan werd per 1 juli 2010 herbenoemd voor een periode van twee jaar, maar zal zijn functie eerder neerleggen als binnen de benoemingsduur een geschikte kandidaat is gevonden.

Eerder dan Patijn verwachtte heeft het college van bestuur (cvb) besloten een opvolger te zoeken. ‘De inkt van mijn herbenoemingsbrief is nog niet droog’, schreef Patijn in eerdergenoemde mail. ‘Mogelijk maakt het cvb mijn opvolger al voor het einde van het jaar bekend.’

Ook maandag bleek dat Patijn hierdoor verrast is. “De nieuwe rector heeft er veel meer haast mee dan gedacht”, zei hij. Patijn benadrukte dat hij nog niet weg is, nog wel eventjes bezig is en dat alle belangrijke beslissingen de komende maanden worden genomen.

De vacature voor een nieuwe decaan staat inmiddels op de website van de TU. “Ik hoop dat er inderdaad voor het einde van het jaar duidelijkheid is”, zegt collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg desgevraagd. “Als iemand geen verplichtingen heeft, kan hij snel beginnen.”

Jeroen and Linda met on the web. Linda Terlouw is an independent ICT consultant and an external PhD student under the supervision of Professor Jan Dietz (EEMC and TPM). Jeroen Advocaat is a graphic designer and sculptor, based in China. Linda was looking for a design for the cover of her thesis and she liked Jeroen’s science-fiction style, just as she likes the technological and futuristic view of science fiction. Asimov is her favourite writer and Jeroen has designed several covers for the SF magazine ‘Asimov’.

The thing that she wanted to express in the cover of her thesis was modularity: “How to divide a complex whole into parts to keep it manageable,” she explains. Her thesis deals with modularity in organisations and IT systems. “How to best divide organisations into modules and how do you make them communicate?” KLM is a good example, she says. A lot of different tasks need to be arranged for a flight, such as baggage handling, catering services and fuelling the plane. KLM aims for modularity in services to make mergers, outsourcing, and computer replacement easier. 

Linda Terlouw, ‘Modularisation and Specification of Service-Oriented Systems’, PhD-supervisor: Prof. Jan Dietz, 5 July 2011, 15:00, Science Centre

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.