Onderwijs

Conflict over brandveiligheid aula

De brandveiligheid van de aula heeft geleid tot een aanvaring tussen het college van bestuur en de ondernemingsraad. Het college van bestuur wil het auditorium van de aula medio 2009 renoveren. De onderdeelcommissie vindt dat veel te laat, omdat er hoge brandveiligheidsrisico’s zijn.

Bij een eventuele brand is het amfitheater van de aula volgens een risico-inventarisatie en .evaluatie (RI&E) van de TU ‘extreem brandgevaarlijk’. De brandweer zou onder meer de huidige stoelen hebben afgekeurd omdat ze niet van brandvertragend materiaal zijn.

Volgens een woordvoerster van de gemeente klopt dat niet. Namens de brandweer zegt zij dat de brandweer geen uitspraken heeft gedaan over brandveiligheid van stoelen en de houten vloer. “De brandweer kijkt naar vluchtroutes.”

Het college stelt dat de brandveiligheid voldoet aan alle wettelijke eisen die de overheid op dit moment aan het gebouw stelt. Het betreft eisen die golden toen het pand veertig jaar geleden werd gebouwd. Als de TU renoveert, gelden modernere eisen.

Arbo- en milieuadviseur Bert Meijer, die de RI&E schreef, zegt dat hij naar moderne eisen kijkt. “Ik ben van mening dat je je op een gegeven moment niet meer kunt verschuilen achter eisen van veertig jaar geleden en dat je gewoon een keer moet renoveren. Je hebt een houten vloerconstructie en of die nu wel of niet mag: het is brandgevaarlijk. Gaat het fout, dan gaat het snel en hard fout.”

In de RI&E schreef hij dat door de houten vloer en ventilatieopeningen in de tribune een eventuele vuurhaard zich snel kan verspreiden.

Ook is volgens hem de elektrische installatie voor de toneelverlichting sterk verouderd. Zo is een patchkast met stopcontacten niet geaard en zijn metalen delen van stopcontacten aan te raken.

Volgens Meijers inventarisatie brengen sommige huurders hun eigen installatie mee omdat zij het werken met de gebouwinstallatie onverantwoord vinden. “Het risico op elektrocutie en kortsluiting is zeer reëel.”

Van het grid (lampeninstallatierek) zijn enkele planken die als looppaden zijn bedoeld vorig jaar verschoven. Dat leidde bijna tot een ongeluk. “Het risico dat onderdelen van het grid naar beneden vallen en op het publiek terechtkomen is reëel”, meldt de RI&E.

Omdat volgens de RI&E sprake is van hoge risico’s, moet de TU deze zaken zo spoedig mogelijk verhelpen. De TU wil het amfitheater en de elektrische installatie echter medio 2009 aanpakken. De problemen met het grid staan geagendeerd in december 2008.

De onderdeelcommissie (odc, een commissie van de ondernemingsraad) noemt deze aanpak ‘niet acceptabel’ en vindt dat het college deze risico’s vóór de start van het nieuwe studiejaar moet wegnemen.

Het gebouw zou volgens de odc altijd in veilige conditie moeten zijn, temeer daar de aula opvangpunt is bij zaken rond het Koninklijk Huis en bij grote calamiteiten in Delft.

Het auditorium was deze zomer twee maanden leeggeroosterd voor renovatie, maar het college gaf een congres van de Botanische Tuin voorrang. Volgens het college is uitgesloten dat onderdelen van het grid naar beneden vallen, omdat het tot nader order verboden is om ermee te werken. Bovendien zijn zwakke punten waaraan apparatuur hangt extra verstevigd met borgpennen en kettingen.

Het college van bestuur wil het auditorium van de aula medio 2009 renoveren. De onderdeelcommissie vindt dat veel te laat, omdat er hoge brandveiligheidsrisico’s zijn. Bij een eventuele brand is het amfitheater van de aula volgens een risico-inventarisatie en .evaluatie (RI&E) van de TU ‘extreem brandgevaarlijk’. De brandweer zou onder meer de huidige stoelen hebben afgekeurd omdat ze niet van brandvertragend materiaal zijn.

Volgens een woordvoerster van de gemeente klopt dat niet. Namens de brandweer zegt zij dat de brandweer geen uitspraken heeft gedaan over brandveiligheid van stoelen en de houten vloer. “De brandweer kijkt naar vluchtroutes.”

Het college stelt dat de brandveiligheid voldoet aan alle wettelijke eisen die de overheid op dit moment aan het gebouw stelt. Het betreft eisen die golden toen het pand veertig jaar geleden werd gebouwd. Als de TU renoveert, gelden modernere eisen.

Arbo- en milieuadviseur Bert Meijer, die de RI&E schreef, zegt dat hij naar moderne eisen kijkt. “Ik ben van mening dat je je op een gegeven moment niet meer kunt verschuilen achter eisen van veertig jaar geleden en dat je gewoon een keer moet renoveren. Je hebt een houten vloerconstructie en of die nu wel of niet mag: het is brandgevaarlijk. Gaat het fout, dan gaat het snel en hard fout.”

In de RI&E schreef hij dat door de houten vloer en ventilatieopeningen in de tribune een eventuele vuurhaard zich snel kan verspreiden.

Ook is volgens hem de elektrische installatie voor de toneelverlichting sterk verouderd. Zo is een patchkast met stopcontacten niet geaard en zijn metalen delen van stopcontacten aan te raken.

Volgens Meijers inventarisatie brengen sommige huurders hun eigen installatie mee omdat zij het werken met de gebouwinstallatie onverantwoord vinden. “Het risico op elektrocutie en kortsluiting is zeer reëel.”

Van het grid (lampeninstallatierek) zijn enkele planken die als looppaden zijn bedoeld vorig jaar verschoven. Dat leidde bijna tot een ongeluk. “Het risico dat onderdelen van het grid naar beneden vallen en op het publiek terechtkomen is reëel”, meldt de RI&E.

Omdat volgens de RI&E sprake is van hoge risico’s, moet de TU deze zaken zo spoedig mogelijk verhelpen. De TU wil het amfitheater en de elektrische installatie echter medio 2009 aanpakken. De problemen met het grid staan geagendeerd in december 2008.

De onderdeelcommissie (odc, een commissie van de ondernemingsraad) noemt deze aanpak ‘niet acceptabel’ en vindt dat het college deze risico’s vóór de start van het nieuwe studiejaar moet wegnemen.

Het gebouw zou volgens de odc altijd in veilige conditie moeten zijn, temeer daar de aula opvangpunt is bij zaken rond het Koninklijk Huis en bij grote calamiteiten in Delft.

Het auditorium was deze zomer twee maanden leeggeroosterd voor renovatie, maar het college gaf een congres van de Botanische Tuin voorrang. Volgens het college is uitgesloten dat onderdelen van het grid naar beneden vallen, omdat het tot nader order verboden is om ermee te werken. Bovendien zijn zwakke punten waaraan apparatuur hangt extra verstevigd met borgpennen en kettingen.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.