Onderwijs

Commissie: jaar indelen in semesters

Het commissievoorstel om het studiejaar in te delen in semesters heeft meteen veel kritiek geoogst van studentenzijde. De commissie onder leiding van prof.dr. H.G. Meijer maakte een nieuw voorstel, nadat het college van bestuur in november de indeling van het studiejaar in quintalen op de helling had gezet.

Het voorstel voorziet in een opdeling van het jaar in twee semesters van elk negentien weken: zeven weken onderwijs, dan een week tentamens, dan weer zeven weken onderwijs en ten slotte vier weken tentamens. In augustus zit dan nog een vijfde tentamenperiode.

De faculteiten kunnen het systeem flexibel invullen. Zo is het mogelijk er een echt semestersysteem van te maken door de korte tentamenperiode in te ruilen voor een zelfstudieweek. Anderzijds is het ook mogelijk de onderwijsweek vóór de eerste tentamenweek vrij te geven. Dat maakt de weg vrij voor een verkapt kwartalensysteem, zoals dat in de jaren tachtig op de TU de standaard was.

,,Het is geen revolutionair systeem”, erkent Meijer, die daaraan toevoegt dat ook quintalen erin passen. ,,Uit onderwijskundig oogpunt bestaat er niet één beste indeling. Wij leggen het college dan ook een optie voor, niet een definitief antwoord. Er bestaat in de commissie een meerderheid voor het semestersysteem, maar twee leden zijn het er niet mee eens.”

Die twee zijn de studenten in de commissie. De studentenraad heeft al laten weten zich niet in het voorstel te kunnen vinden. Ook de VSSD heeft al zijn ongenoegen geuit over het voorstel. Bestuurder Olaf Verheij van de VSSD erkent dat ook voor de bond op dit moment iets anders dan quintalen niet bespreekbaar is. De studenten zien in quintalen de enige mogelijkheid om per 1 september van dit jaar een uniforme indeling te hebben.

De commissie had echter niet de opdracht zich met organisatorische problemen bezig te houden, zegt Meijer. ,,Dus heb ik geprobeerd los daarvan naar de beste indeling te kijken en dít voorstel kon rekenen op de meeste stemmen. Ik denk dat de faculteiten met quintalen meer tijd nodig zullen hebben, maar dat is mijn persoonlijke mening.”

Omdat Meijer nog de laatste hand legt aan zijn rapport, heeft het college zich nog niet kunnen buigen over het voorstel.

De commissie onder leiding van prof.dr. H.G. Meijer maakte een nieuw voorstel, nadat het college van bestuur in november de indeling van het studiejaar in quintalen op de helling had gezet. Het voorstel voorziet in een opdeling van het jaar in twee semesters van elk negentien weken: zeven weken onderwijs, dan een week tentamens, dan weer zeven weken onderwijs en ten slotte vier weken tentamens. In augustus zit dan nog een vijfde tentamenperiode.

De faculteiten kunnen het systeem flexibel invullen. Zo is het mogelijk er een echt semestersysteem van te maken door de korte tentamenperiode in te ruilen voor een zelfstudieweek. Anderzijds is het ook mogelijk de onderwijsweek vóór de eerste tentamenweek vrij te geven. Dat maakt de weg vrij voor een verkapt kwartalensysteem, zoals dat in de jaren tachtig op de TU de standaard was.

,,Het is geen revolutionair systeem”, erkent Meijer, die daaraan toevoegt dat ook quintalen erin passen. ,,Uit onderwijskundig oogpunt bestaat er niet één beste indeling. Wij leggen het college dan ook een optie voor, niet een definitief antwoord. Er bestaat in de commissie een meerderheid voor het semestersysteem, maar twee leden zijn het er niet mee eens.”

Die twee zijn de studenten in de commissie. De studentenraad heeft al laten weten zich niet in het voorstel te kunnen vinden. Ook de VSSD heeft al zijn ongenoegen geuit over het voorstel. Bestuurder Olaf Verheij van de VSSD erkent dat ook voor de bond op dit moment iets anders dan quintalen niet bespreekbaar is. De studenten zien in quintalen de enige mogelijkheid om per 1 september van dit jaar een uniforme indeling te hebben.

De commissie had echter niet de opdracht zich met organisatorische problemen bezig te houden, zegt Meijer. ,,Dus heb ik geprobeerd los daarvan naar de beste indeling te kijken en dít voorstel kon rekenen op de meeste stemmen. Ik denk dat de faculteiten met quintalen meer tijd nodig zullen hebben, maar dat is mijn persoonlijke mening.”

Omdat Meijer nog de laatste hand legt aan zijn rapport, heeft het college zich nog niet kunnen buigen over het voorstel.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.