Opinie

[Column] Papierloos

Ik zag het al aankomen, maar nu is het daadwerkelijk een feit: de papieren Delta gaat verdwijnen. Deze column staat in het laatste gedrukte exemplaar van TU Delft huisbode, die op 8 januari 1969 voor het eerst verscheen als THD Nieuws.

Vanaf nu wordt alles digitaal via de website aangeboden.


 

Ik hecht enorm aan de opmaak van een tekst, want het gaat mij niet alleen om de inhoud maar ook om de vorm. Iedere gedrukte pagina moet netjes worden gevuld, en dat is een kunst op zich. Er dient een goede balans te zijn tussen tekst, afbeeldingen en witte ruimte, de indeling in kolommen, de keuze van het lettertype en de grootte van de koppen. Daarom hield ik van Delta toen het nog ‘een krantje’ was. Het was herkenbaar, esthetisch verantwoord, en verscheen 39 maal per jaar met de regelmaat van de klok. Elke week vond ik een nieuwe editie in mijn postvakje en in de rekken bij de ingang van alle gebouwen. Het had een handzaam formaat en het las heel prettig, waar je ook was.

Maar toen moest er zo nodig vernieuwd worden, want met een krantje kon je in het tijdperk van de glossy’s natuurlijk niet meer aankomen. Dus met ingang van het academisch jaar 2012-2013 werd Delta een tweewekelijks kleurenmagazine waarin geen ruimte meer was voor nieuws, want dat zou reeds achterhaald zijn nog voor het blad bij de drukker lag.


Ik was erg ongelukkig met deze koerswijziging en heb het een paar maanden tenenkrommend aangezien alvorens ik blijk gaf van mijn ongenoegen in een opiniestuk met de titel ‘Mijn Delta is dood’.


 

En nog steeds wil ik het liefst dat oude vertrouwde krantje weer terug, maar ik geloof dat ik daarin helemaal alleen sta. Dus ben ik realistisch en beschouw het definitieve afscheid van het papieren magazine als een stap voorwaarts. Delta wordt 100% digitaal en een geheel vernieuwde website gaat die overstap vanaf het nieuwe academische jaar beter faciliteren. Naast de mooie interviews en achtergrondverhalen hoop ik op meer opinie, meer blogs, en vooral veel meer discussie. Want er wordt nu nauwelijks gereageerd op wat er in Delta verschijnt.


De verschijningsfrequentie van het magazine was inmiddels teruggebracht tot eens in de maand zodat ik nog slecht viermaal per jaar mijn meest prangende bewonderingen en verwonderingen met de TU Delft-gemeenschap zou kunnen delen. Daarom had ik al een voorschot op de digitale paleisrevolutie genomen door naast mijn reguliere ‘papieren column’, ‘web-only columns’ te schrijven.

Vanaf nu zullen we Delta moeten lezen vanaf een beeldscherm. Door de grote verscheidenheid aan schermen (smartphone, tablet, laptop, monitor) zal de lay-out telkens anders zijn en dat gaat ten koste van de uniformiteit en daarmee de schoonheid van de opmaak.


Daar staat wel een veel grotere flexibiliteit tegenover, zoals het makkelijker toevoegen van afbeeldingen en hyperlinks. Bovendien staat straks alles wat ik schrijf nog diezelfde dag online.


Deze laatste ‘papieren column’ leest u pas over drie weken! Dus ik zie het nieuwe tijdperk met vertrouwen tegemoet.


Le Delta est mort, vive le Delta!


Dap Hartmann is astronoom. Hij werkt als onderzoeker bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management.

Columnist Dap Hartmann

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

l.hartmann@tudelft.nl

Comments are closed.