Campus

‘Collegedictaten uit 1972 kunnen echt niet meer’

Op het door Aag georganiseerde symposium in de aula mochten studenten een oordeel vellen over de TU. ,,Pas in de allerlaatste fase, als de plannen van Vastgoed al rond zijn, mogen de studenten meepraten over de inrichting van de TU-wijk”, klonk het afgelopen dinsdag verwijtend vanaf de tribune.

,,Waarom maakt Vastgoed niet méér gebruik van de kennis van de eigen bouwkundestudenten?”

,,Neem nou de inrichting van het restaurant in de aula”, voerde een andere student aan. ,,Zonde van het geld. Dat had veel beter gekund als studenten daar eerder in betrokken waren.”

Vastgoeddirecteur ir. A.Y. Sanson had het niet gemakkelijk tijdens het symposium ‘bindend studentenadvies’. Samen met zes andere kopstukken van de Delftse universiteit, zoals decanen van faculteiten en rector Wakker, had Sanson zitting genomen in het forum van het Aag-symposium.

De studentenfractie wil met dit evenement de discussie op gang brengen over zaken die alle studenten aangaan. Over onderwerpen die anders voorbehouden zijn aan de studentenraad, kan elke student nu zijn mening geven. Niet alleen via dit symposium maar ook via een enquête op de internetsite van Aag. Aag verwerkt alles in een rapport dat het aan het college van bestuur wil aanbieden.

Zo’n zeventig Delftse studenten grepen op het symposium de gelegenheid aan om hun mening te geven over bijvoorbeeld de kwaliteit van het onderwijs, over internationalisering of over de flexibiliteit van het curriculum.

De studenten waren daarbij niet zuinig met kritiek. ,,Een bindend studieadvies bevordert de zelfstandigheid niet. Dat is dus een slecht plan”, kreeg rector Wakker voor de voeten geworpen door iemand van de werkgroep onderwijskwaliteit. Daarnaast vond een ruime meerderheid van de zaal het belangrijker om college te krijgen van goede docenten dan bij de onderzoeks-top vijf van de wereld te behoren.

De openingstijden van de repro’s kregen evenmin een voldoende van de studenten. Verder kreeg de woordvoerder van de werkgroep onderwijskwaliteit tijdens zijn studie een dictaat uit 1972 voorgeschoteld, het jaar waarin hij geboren werd. ,,Dat kan echt niet meer”, beaamden de leden van het forum. De zaal stelde niet alleen de docenten, maar ook de decanen verantwoordelijk voor zulke misstanden.

De kritiek van de studenten was niet alleen stevig, maar ook opbouwend. Bij de presentatie van de werkgroep Leefbaarheid in de TU-wijk werden veel ideeën aangedragen voor een betere inrichting van de wijk. De Mekelweg moet autovrij, betoogde woordvoerder Erik Kemink. ,,Het lijkt hier zo nu en dan wel een autokerkhof. Daarom moeten de parkeerplaatsen in de toekomst achter de gebouwen komen.”

De aanwezige studenten vonden verder dat naast de aula ook het Sportcentrum een ankerplaats moet worden in de wijk. ,,En in de lange, rechte Mekelweg mag best wel een kronkel zitten”, meende Kemink. ,,Ook kan de bedrijvigheid versterkt wordendoor een Albert Heijn of een reisbureau. En studenten kunnen in de pauze best even naar de tandarts in de wijk.”

Tijdens de discussie over internationalisering kwam VSSD-voorzitter Gerben Passier met een vergaand voorstel. Hij wil Engelstalige colleges verplicht stellen voor Nederlandse studenten en Nederlandstalige verplicht voor buitenlanders.

Dat het forum geen lekenpubliek tegenover zich had, bleek wel uit het feit dat bijna alle struikelblokken van dit moment aangestipt werden. Bindend studieadvies, verplichte studieplanning, openbaarheid van Vastgoedplannen; alle heikele punten uit de studentenraad kwamen ter sprake. Ook de meest verse wond werd nog even opengereten. ,,Het moet nu maar eens afgelopen zijn met de onduidelijkheid over de uniforme jaarindeling”, klonk het uit de zaal. Wakker kon niet anders dan daarmee instemmen.

,,Pas in de allerlaatste fase, als de plannen van Vastgoed al rond zijn, mogen de studenten meepraten over de inrichting van de TU-wijk”, klonk het afgelopen dinsdag verwijtend vanaf de tribune. ,,Waarom maakt Vastgoed niet méér gebruik van de kennis van de eigen bouwkundestudenten?”

,,Neem nou de inrichting van het restaurant in de aula”, voerde een andere student aan. ,,Zonde van het geld. Dat had veel beter gekund als studenten daar eerder in betrokken waren.”

Vastgoeddirecteur ir. A.Y. Sanson had het niet gemakkelijk tijdens het symposium ‘bindend studentenadvies’. Samen met zes andere kopstukken van de Delftse universiteit, zoals decanen van faculteiten en rector Wakker, had Sanson zitting genomen in het forum van het Aag-symposium.

De studentenfractie wil met dit evenement de discussie op gang brengen over zaken die alle studenten aangaan. Over onderwerpen die anders voorbehouden zijn aan de studentenraad, kan elke student nu zijn mening geven. Niet alleen via dit symposium maar ook via een enquête op de internetsite van Aag. Aag verwerkt alles in een rapport dat het aan het college van bestuur wil aanbieden.

Zo’n zeventig Delftse studenten grepen op het symposium de gelegenheid aan om hun mening te geven over bijvoorbeeld de kwaliteit van het onderwijs, over internationalisering of over de flexibiliteit van het curriculum.

De studenten waren daarbij niet zuinig met kritiek. ,,Een bindend studieadvies bevordert de zelfstandigheid niet. Dat is dus een slecht plan”, kreeg rector Wakker voor de voeten geworpen door iemand van de werkgroep onderwijskwaliteit. Daarnaast vond een ruime meerderheid van de zaal het belangrijker om college te krijgen van goede docenten dan bij de onderzoeks-top vijf van de wereld te behoren.

De openingstijden van de repro’s kregen evenmin een voldoende van de studenten. Verder kreeg de woordvoerder van de werkgroep onderwijskwaliteit tijdens zijn studie een dictaat uit 1972 voorgeschoteld, het jaar waarin hij geboren werd. ,,Dat kan echt niet meer”, beaamden de leden van het forum. De zaal stelde niet alleen de docenten, maar ook de decanen verantwoordelijk voor zulke misstanden.

De kritiek van de studenten was niet alleen stevig, maar ook opbouwend. Bij de presentatie van de werkgroep Leefbaarheid in de TU-wijk werden veel ideeën aangedragen voor een betere inrichting van de wijk. De Mekelweg moet autovrij, betoogde woordvoerder Erik Kemink. ,,Het lijkt hier zo nu en dan wel een autokerkhof. Daarom moeten de parkeerplaatsen in de toekomst achter de gebouwen komen.”

De aanwezige studenten vonden verder dat naast de aula ook het Sportcentrum een ankerplaats moet worden in de wijk. ,,En in de lange, rechte Mekelweg mag best wel een kronkel zitten”, meende Kemink. ,,Ook kan de bedrijvigheid versterkt wordendoor een Albert Heijn of een reisbureau. En studenten kunnen in de pauze best even naar de tandarts in de wijk.”

Tijdens de discussie over internationalisering kwam VSSD-voorzitter Gerben Passier met een vergaand voorstel. Hij wil Engelstalige colleges verplicht stellen voor Nederlandse studenten en Nederlandstalige verplicht voor buitenlanders.

Dat het forum geen lekenpubliek tegenover zich had, bleek wel uit het feit dat bijna alle struikelblokken van dit moment aangestipt werden. Bindend studieadvies, verplichte studieplanning, openbaarheid van Vastgoedplannen; alle heikele punten uit de studentenraad kwamen ter sprake. Ook de meest verse wond werd nog even opengereten. ,,Het moet nu maar eens afgelopen zijn met de onduidelijkheid over de uniforme jaarindeling”, klonk het uit de zaal. Wakker kon niet anders dan daarmee instemmen.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.