Onderwijs

College zet rem op invullen vacatures

De TU Delft hanteert per direct een streng beleid bij het invullen van vacatures. Alleen bij een absolute noodzaak mag een vacature worden opgevuld.

Het managementteam van een faculteit of dienst moet voortaan elke vacature kritisch beoordelen en de eventuele beslissing een vacature op te vullen verantwoorden aan het college van bestuur (cvb). Ook moet worden toegelicht wat de gevolgen zijn als de vacature niet wordt opgevuld.
Dat is een van de maatregelen van het cvb voor de korte termijn om de uitgaven in de hand te houden. Het cvb heeft daarover op 1 oktober een brief geschreven aan onder meer de decanen, de directeuren van de universiteitsdienst (UD) en de directeur van onderzoeksinstituut OTB.
Aanleiding was een gesprek in september tussen decanen, directeuren en het cvb. Daarbij bleek dat de begroting voor 2009 zeker wordt overschreden en dat meerdere faculteiten de problemen niet al in 2010 kunnen ‘wegmanagen’. Zo dreigt er bij Technische Natuurwetenschappen een tekort van negen miljoen euro over 2010. De gevolgen daarvan kunnen ingrijpend zijn: bij civiel, dat al jaren in financieel noodweer verkeert, leidt een tekort van 9,2 miljoen tot het schrappen van 42 volledige arbeidsplaatsen.
Het gaat bij het opgelegde ‘beheerste vacaturebeleid’ om vacatures voor structurele functies, bovenformatieve functies en verlenging van al bestaande tijdelijke dienstverbanden. Buiten beschouwing blijven tijdelijke dienstverbanden met uitzicht op verlenging.
Naast een grote terughoudendheid bij het vervullen van vacatures roept het college de decanen, directeuren en managers op ‘zeer restrictief‘ te zijn met alle andere kosten in hun organisatie. Directe aanleiding daarvoor is de vlucht in uitgaven in materiële zin die het cvb constateerde in de laatste maanden. Met de maatregelen wil het cvb ‘een gezonde bedrijfsvoering kunnen waarborgen’ en ‘onderwijs, onderzoek en ondersteuning ook op langere termijn doen floreren’.
Voor 2010 en de jaren erna wachten het cvb, faculteiten, instituten en de universiteitsdienst stevige gesprekken. In de brief stelt het cvb dat zij proberen bij hun begrotingen ‘alsnog tot minimaal een nulresultaat te komen’, ondanks dat het college zich realiseert ‘dat dit niet in alle gevallen realistisch lijkt’. Het cvb stelt dat op de hele TU sprake is van ‘ogenschijnlijk structurele overbesteding’.
Voor de langere termijn zijn er volgens het college ‘inhoudelijke, strategische koerscorrecties’ nodig bij de faculteiten, instituten en UD en meer transparantie van de bedrijfsvoering. Een en ander moet volgens het cvb leiden tot een herijking van de onderzoeks- en onderwijsactiviteiten per faculteit. Die moet ervoor zorgen die op korte termijn weer passen binnen de te verwachten financiële mogelijkheden. Het cvb onderzoekt verder of er mogelijkheden zijn om de huidige werkverdeling tussen faculteiten (onderwijs en onderzoek) te herzien om de universiteit doelmatiger te maken.

Minister Plasterk zou een uitzondering willen maken op de harde knip voor studenten die maar een paar studiepunten missen. “Deze uitzondering maakt een harde knip boterzacht en onhelder”, schrijven Rullmann en Mulder op de website Science Guide. “Wordt wettelijk vastgelegd hoeveel punten een student mag missen: één, drie, zes? Of welk vak: alleen een derde- of ook een eerstejaarsvak?” De schrijvers van het artikel vinden de harde knip ‘een normale eis, die past bij het bachelor-mastersysteem zoals dat internationaal wordt herkend’. “Het is een Nederlandse reflex om, zodra een maatregel bezwaren ontmoet, hem dan maar halfzacht in te voeren. Get real.”

www.scienceguide.nl

Het managementteam van een faculteit of dienst moet voortaan elke vacature kritisch beoordelen en de eventuele beslissing een vacature op te vullen verantwoorden aan het college van bestuur (cvb). Ook moet worden toegelicht wat de gevolgen zijn als de vacature niet wordt opgevuld.
Dat is een van de maatregelen van het cvb voor de korte termijn om de uitgaven in de hand te houden. Het cvb heeft daarover op 1 oktober een brief geschreven aan onder meer de decanen, de directeuren van de universiteitsdienst (UD) en de directeur van onderzoeksinstituut OTB.

Aanleiding was een gesprek in september tussen decanen, directeuren en het cvb. Daarbij bleek dat de begroting voor 2009 zeker wordt overschreden en dat meerdere faculteiten de problemen niet al in 2010 kunnen ‘wegmanagen’. Zo dreigt er bij Technische Natuurwetenschappen een tekort van negen miljoen euro over 2010. De gevolgen daarvan kunnen ingrijpend zijn: bij civiel, dat al jaren in financieel noodweer verkeert, leidt een tekort van 9,2 miljoen tot het schrappen van 42 volledige arbeidsplaatsen.
Het gaat bij het opgelegde ‘beheerste vacaturebeleid’ om vacatures voor structurele functies, bovenformatieve functies en verlenging van al bestaande tijdelijke dienstverbanden. Buiten beschouwing blijven tijdelijke dienstverbanden met uitzicht op verlenging.

Naast een grote terughoudendheid bij het vervullen van vacatures roept het college de decanen, directeuren en managers op ‘zeer restrictief‘ te zijn met alle andere kosten in hun organisatie. Directe aanleiding daarvoor is de vlucht in uitgaven in materiële zin die het cvb constateerde in de laatste maanden. Met de maatregelen wil het cvb ‘een gezonde bedrijfsvoering kunnen waarborgen’ en ‘onderwijs, onderzoek en ondersteuning ook op langere termijn doen floreren’.

Voor 2010 en de jaren erna wachten het cvb, faculteiten, instituten en de universiteitsdienst stevige gesprekken. In de brief stelt het cvb dat zij proberen bij hun begrotingen ‘alsnog tot minimaal een nulresultaat te komen’, ondanks dat het college zich realiseert ‘dat dit niet in alle gevallen realistisch lijkt’. Het cvb stelt dat op de hele TU sprake is van ‘ogenschijnlijk structurele overbesteding’.

Voor de langere termijn zijn er volgens het college ‘inhoudelijke, strategische koerscorrecties’ nodig bij de faculteiten, instituten en UD en meer transparantie van de bedrijfsvoering. Een en ander moet volgens het cvb leiden tot een herijking van de onderzoeks- en onderwijsactiviteiten per faculteit. Die moet ervoor zorgen die op korte termijn weer passen binnen de te verwachten financiële mogelijkheden. Het cvb onderzoekt verder of er mogelijkheden zijn om de huidige werkverdeling tussen faculteiten (onderwijs en onderzoek) te herzien om de universiteit doelmatiger te maken.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.